Nu udarbejdes detaljerne i Helhedsplanen

Nyt fra ad hoc-udvalget

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening
arkivfoto (kun online)

Efter beboermøderne i december i Gellerup og på Toveshøj er boligforeningen og de to afdelingsbestyrelser nu i gang med de mange konkrete detaljer i Helhedsplanen. På beboermøderne blev hovedlinierne i planen lagt fast – og på den baggrund har boligforeningen søgt Landsbyggefond­en om huslejestøtte. Det er det første skridt til at fremskaffe de mange penge, der skal sikre planens gennemførelse.

Fra Indstik om Helhedsplan, Skræppebladet dec. 2010

Fra Indstik om Helhedsplan, Skræppebladet dec. 2010

Det blev i december besluttet, hvor bygaden, centrale beboerhuse, sundhedscenter, de nye pladser og byggeri af arbejdspladser og uddannelser skal ligge i området. På bygaden åbnes op for, at der kan komme butikker, caféer, moské og mange andre aktiviteter.

Det blev også besluttet, hvilke blokke, der skal nedrives eller omdannes for at skabe plads til disse nye byggerier. Hejredalskollegiet forhandler i øjeblikket med kommunen om at sikre kol­legiets fremtid som ungdomsbolig­er samt om frasalg af tre blokke til brug for Gellerup Højskole.

Forårets arbejde
Repræsentanter fra foreningsbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser samt administrationen samarbejder i øjeblikket om at udarbejde den detaljerede Helhedsplan, der skal fremlægges på beboermøde i hver af de to afdel­ing­er i det kommende forår.

Der holdes møde med de to afdelingsbestyrelser d. 10. marts med gennemgang af dette arbejde. Repræsentantskabet i Brabrand Boligforening behandlede Helhedsplanen på et møde d. 25. februar (efter Skræppebladets deadline).

Tryghedsgaranti og vedligeholdelse
Der er vedtaget en tryghedsgaranti, som sikrer, at ingen tvinges til at fraflytte deres afdeling mod deres vilje. Hvis man bor i en blok, der skal rives ned eller omdannes, vil man få mindst et års varsel. Og der vil komme oplysning ud om, hvornår tryghedsgarantien kan bruges til at få en anden lejlighed. Der vil også blive udarbejdet en plan for vedligeholdelse af lejlighederne. Alt dette vil ske ud fra de retningslinier, som blev godkendt på beboermøderne i december.

Arkivfoto: Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto: Ulrik Ricco Hansen

Økonomien
Sammen med den detaljerede plan udarbejdes en oversigt over økonomien. Det skal sikres, at der er penge nok til at løse opgaverne. Og der skal samtidig skaffes penge til at sikre den huslejegaranti, som kommunen og boligforeningen har lovet beboerne. Den betyder, at selve Helhedsplanen ikke fører til huslejestigninger. Men der vil selvfølgelig komme de almindelige stigninger som følge af stigende priser, lønninger m.v. eller som følge af forbedringer, som de to afdelinger selv beslutter.

En stor del af pengene til Helhedsplanen skal komme fra Landsbyggefonden i form af huslejestøtte, renoveringsstøtte og midler fra andre puljer.

Under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse skal salg af jord være med til at sikre økonomien. I den forbindelse skal vi have regeringens tilladelse til at bruge pengene fra salg af Toveshøjs og Gellerups jord langs Ringvejen til Helhedsplanen.

Det kræver en lovændring – og regeringen har lovet, at den vil fremsætte lovforslag herom. Skulle regeringen ikke nå det inden det kommende folketingsvalg, så går det alligevel ikke galt. Vi har talt med partierne og er sikre på, at der også i det nye Folketing vil være flertal for denne lovænd­ring.

Information til beboerne
Inden de kommende beboermøder i hver af afdelingerne i foråret vil der naturligvis komme grundig information ud til alle beboerne og til hele offentligheden. Men allerede nu er alle beboere naturligvis velkomne til at kontakte deres afdelingsbestyrelse eller boligforeningen, hvis der er spørgsmål eller idéer, som man mener bør indgå i arbejdet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt