Generalforsamling i Fritidsforeningen maj 2011

Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00

i Foreningernes Hus (Nordgårdskolen) Sigridsvej, indgang fra stien.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning
a) Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
b) Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
a) Fritidsforeningen
b) Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Inga Andersen – modtager genvalg
Kirsten Hansen – modtager genvalg
Anette Kjærsgaard – modtager genvalg
Inge Rasmussen – modtager genvalg
Tina Hansen – modtager genvalg
Dagny Mikkelsen – modtager genvalg

Der vælges 5 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

Valg af suppleanter
På valg er:
Poul Erik Nielsen
Arthur Sletting
Jytte Lausen

7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Eva Isachsen
På valg som suppleant er:
Edith Jespersen

8. Eventuelt

Indkomne forslag:

Nuværende §7
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Århus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflertal er afgørende. (Stemmeret har medlemmer der er fyldt 15 år).

Erstattes med følgende:
§7 Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende. (Stemmeret har medlemmer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen / formand
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt