General­forsamling i Fritids­foreningen maj 2011

Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00

i Foreningernes Hus (Nordgårdskolen) Sigridsvej, indgang fra stien.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning
a) Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
b) Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
a) Fritidsforeningen
b) Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Inga Andersen – modtager genvalg
Kirsten Hansen – modtager genvalg
Anette Kjærsgaard – modtager genvalg
Inge Rasmussen – modtager genvalg
Tina Hansen – modtager genvalg
Dagny Mikkelsen – modtager genvalg

Der vælges 5 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

Valg af suppleanter
På valg er:
Poul Erik Nielsen
Arthur Sletting
Jytte Lausen

7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Eva Isachsen
På valg som suppleant er:
Edith Jespersen

8. Eventuelt

Indkomne forslag:

Nuværende §7
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Århus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflertal er afgørende. (Stemmeret har medlemmer der er fyldt 15 år).

Erstattes med følgende:
§7 Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel stemmeflerhed er afgørende. (Stemmeret har medlemmer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen / formand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 33
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19: General­forsamling
    General­forsamling i Fritids­foreningen maj 2011
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data