Den helheds­plan, den helheds­plan…

Politisk usikker grund for helhedsplan

Selv om arbejdet med omsætningen af den vedtagne helhedsplan for gellerupområdet nu er gået i gang, bliver der stadig meget at orientere og snakke om. Som en, der ikke har støttet helhedsplanen, fordi jeg ønsker en anden dagsorden, men selvfølgelig som bestyrelsesmedlem er forpligtet på det nu engang vedtagne – til døden os skiller, havde jeg nær skrevet! – vil jeg kort opsummere min position uden at komme ret meget ind på min ønskede, ændrede dagsorden. Det har jeg skrevet og snakket udførligt om op til nu, og det er der ikke kommet noget ud af.

Grundlaget

Det undrer mig stadig, at Venstre, Konservative og Dansk Folkepartis ghettoplan så let kan omsættes af vores drivende kræfter, som er en fremtrædende socialdemokrat og en fra Enhedslisten, som i det mindste tidligere også har været fremtrædende. Politisk har vi, der ikke har støttet helhedsplanen, et vedgået noget skrøbeligt grundlag over for dette politiske sammenrend.

Lokalt hos os i Gellerupparken og Toveshøj ser det ganske anderledes ud. 101 husstande fra Gellerupparken deltog i afgørelsen, og i Toveshøj deltog 46 husstande. Ud af de samlet 2400 husstande er det 6%. 84% af deltagerne støttede så projektet, og 16% var imod. Opgjort i husstande var 5% altså for projektet og 1% var imod. Klar afgørelse, men men…

Det ovennævnte politiske sammenrend finder nok, at de omkring 10 mio. kr., der er brugt på ”oplysning” for at nå dette meget, meget magre resultat, er givet godt ud. Borgerinddragelse med 94% i lænestolen siger noget om projekt og projektmagere.

Det lange forløb

Vi har været i gang i boligforeningen i 5 år med dette projekt, der som sagt er dikteret af den nuværende regering med dets støtteparti. I disse 5 år er der godt nok sket et og andet, som er en grundig overvejelse værd, men som slet ikke er kommet ind i overvejelserne angående helhedsplanen..

De sociale og økonomiske segregationsmekanismer i Danmark (reelt global tendens) fortsætter og har yderligere skærpet modsætningen mellem ejer- og lejerboliger, så forholdene er blevet endnu vanskeligere hos os. Den spekulerende finanskapital har bragt den globale økonomi på randen af sammenbrud samtidig med, at det er blevet klart, at rige mennesker gældsætter sig i en sådan grad, at bankerot truer veletablerede statsdannelser.

Vi har med det famøse klimatopmøde i København både fået status i klimadebatten og viden om den manglende vilje til at gøre noget. Gøre noget er at bremse CO2-udslip i rige lande, for at de fattige kan få et råderum for brug af fossile brændstoffer, samtidig med at det totale udslip halveres på et årti eller to. Helt modsat stiger det totale udslip for tiden voldsomt, så 4-6°C er den sandsynlige stigning i den globale snittemperatur i dette århundrede. Det er et rædselsscenarie, der kører inde i den allerede omfattende miljøødelæggelse.

Alt det her er som sagt foregået gennem de fem år, vi hidtil har rodet med helhedsplanen. Set i disse omfattende og yderst presserende sammenhænge er helhedsplanen et fortvivlet forsøg på fra politisk hold at få den gamle verden til at køre videre, selv om det netop er denne gamle verden med dens manglende grundlag i de eksisterende livsbetingelser, der nu truer med at ødelægge så meget.

Bogtitler som ”Du må ændre dit liv”, ”Normalitetens ophør”, ”Nekrolog over vort liv, som det hidtil har været” og ”Ophør af verden, som vi hidtil kendte den” henviser modsat til tankegange, der prøver at matche nutidens udfordringer til bæredygtighed som er et ordentligt eksistensgrundlag for alle mennesker nu uden at sætte forholdene over styr for kommende generationer.

Den første problemstilling, nok til alle nu, har vi i årtier negligeret til fordel for egen bekvemmelighed og pengerigdom, og den anden problemstilling, menneskeligt anstændige livsforhold for efterkommerne, arbejder vi os mere og mere uhjælpeligt væk fra.

Det er på tide, at vi tager vores almene viden alvorligt, og med det sigte må alle flosklerne i helhedsplanen langsomt løbe linen ud, og de barske realiteter melde sig. Mennesker, der kan lide at leve, må tillade andre det samme og arbejde for at opretholde tålelige og menneskelige tilstande. Det kræver skånende omgang med knappe ressourcer og ikke denne stadigt kørende gældsætning, som helhedsplanen som projekt også er et udtryk for.

De mennesker, som er blevet hovedrige under de nuværende betingelse og / eller har vænnet sig til hele tiden at være i sensationsmedier, kan nok forstå nutidens problemer; men næppe yde et bidrag til ændring i gunstig retning. Vi andre, der kun er rige med en indtægt på omkring 1/10 af de hovedriges; men immervæk det dobbelte af den globale snitindkomst – det hedder hos os relativ fattigdom – kan bruge vores stadig privilegerede position bedre, end det for nærværende er sket i gellerupområdet. Der vil hele tiden komme muligheder men på stadig ringere konditioner.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 22
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data