Hvad med den nye helhedsplan?

Hvornår hører vi noget?

Tekst Keld Albrechtsen, formand – arlkivfoto (kun online) af Bo sigismund

Siden Aarhus Byråd og Brabrand Boligforening i maj sidste år vedtog udviklingsplanen for Gellerup og Toves-høj, som blandt andet beskriver nedrivninger og renoveringer, har mange beboere stillet spørgsmålet: Hvornår hører vi noget?

Desværre er der stadig ikke konkrete beslutninger om planens gennemførelse, men det er nu aftalt med Aarhus Kommune, at der skal etableres en politisk styregruppe med deltagelse af boligforeningens formand og de to afdelingsformænd samt borgmesteren.

Styregruppens første opgave bliver at vedtage en tidsplan, som viser forløbet frem mod en vedtagelse af en udvidet helhedsplan. Forløbet skal omfatte en bredere inddragelse, herunder bl.a. afholdelse af en workshop for afdelingsbestyrelserne og politikere fra byrådet.

Først når tidsplanen er vedtaget, vil det være muligt at informere mere konkret om rækkefølge og tidsplan for nedrivninger og renoveringer, ligesom det forhåbentlig vil være muligt at informere de beboere, som skal flytte, om deres muligheder og rettigheder.

Dernæst skal den udvidede helhedsplan udarbejdes. Der bliver tale om et omfattende arbejde, som skal danne grundlaget for både genhusning, nedrivning og indholdet i de mange renoveringer, og blandt andet skal erfaringerne fra de tre pilotblokke inddrages i arbejdet.

Helhedsplanen skal godkendes i beboerdemokratiet, i Aarhus Byråd og af Landsbyggefonden.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt