Afd. 12: Lav huslejestigning i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Afdelingsmøde med renovering, legepladser og energiambassadører

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Afdelingen Thorsbjerg har i flere år haft meget høje huslejestigninger. Men sidste år var der overskud i regnskabet, og en del af beløbet bruges nu til at reducere huslejestigningen til 2,85 %. Desuden falder antennebidraget 33 kr. pr. lejlighed, kunne Esben Trige fra afdelingsbestyrelsen fortælle under afdelingsmødets gennemgang af regnskab og budget.

Indsamling af stemmer. Hver lejlighed har to stemmesedler

Indsamling af stemmer. Hver lejlighed har to stemmesedler

Renovering og fest
Afdelingsformand Linda Adamsen berettede overordnet om livet i Thorsbjerg det seneste år.

Der har været mange renoveringsprojekter: udskiftning af vinduer, døre, terrassedøre. Den øverste, grå del af husmurene er blevet filtset, og udvendige stålkonstruktioner er blevet frisket op med lilla maling.

Arrangementerne i årets løb – juletræsfest, fastelavnsfest, sankthans – havde god tilslutning især sankthans.

Arkivfoto: Mure før der blev filtset (pudset op med et tyndt lag mørtel)

Arkivfoto: Mure før der blev filtset (pudset op med et tyndt lag mørtel)

Holmstrupgård i Thorsbjerg
”Springbræt” er navnet på et projekt i samarbejde med Holmstrupgård, der også ligger på Holmstrup Mark. Institutionen er et døgntilbud til unge fra 14 til 23 år med psykiatriske lidelser og til unge voksne (18-30 år) med spiseforstyrrelser.

Projektet går ud på, at tre unge flytter sammen i en lejlighed i Thorsbjerg. De bor for sig selv men med løbende pædagogkontakt. Projektet starter, når der bliver en ledig lejlighed, fortalte Linda Adamsen.

Lær naboen at spare
EU-projektet www.energyambassadors.eu er nået til Århus, hvor AffaldVarme Aarhus i samarbejde med bl.a. Brabrand Boligforening og Boligselskabet Præstehaven uddanner beboere.

Beboerne skal efterfølgende formidle viden videre til afdelingen, så de gode sparetricks kan hjælpe alle til en lavere forbrugsudgift og samtidig spare på CO2-udslippet.
Esben Trige, energivejleder hos AffaldVarme Aarhus, har været med til at søsætte projektet i Århus.

Der er nu energiambassadører i bl.a. Odinsgård, Thorsbjerg og Holmstrup.

Bliv ambassadør
”Hvis flere har lyst til at blive energiambassadør, starter vi et nyt forløb med undervisning i løbet af vinteren. Det koster ikke afdelingen noget, for AffaldVarme Aarhus betaler undervisning og materialer,” fortalte Esben og gav et eksempel på behov for at spare energi:

”Nogle lejligheder i Thorsbjerg har meget stort forbrug. Her taler vi om op til tre gange normalforbrug af varme, og måske skal vi have varmemesteren ind over.”

Mere leg og motion
Midt i den nordlige del af Thorsbjerg – ud mod Stenaldervej/Jernaldervej ligger en gammel have med træer. Her trænger til at blive ryddet op, og der er planer om at lave en motionssti, fortalte Kurt Hansen fra afdelingsbestyrelsen.

Det bliver et motionsområde baseret på naturmaterialer: træflis på nyanlagte stier, balancebom og andre motions/lege-udfordringer i naturtræ.

Motionslegeplads
På græsplanen syd for haven er der idéer om at lave en motionslegeplads henvendt til unge og voksne. Måske med redskaber som det kendes fra Tangkrogen eller nede i skoven.

”Det skal være en legeplads, der er spændende,” sagde Kurt og fortalte, at der allerede er indhentet tilbud, så arbejdet kan begynde inden vinter.

De øvrige legepladser og bl.a. området foran fælleshuset trænger også til eftersyn og forskønnelse.

Arkivfoto: Legepladser og grønne  områder skal forskønnes

Arkivfoto: Legepladser og grønne områder skal forskønnes

Ledige lokaler
”Hvorfor står det her hus så stille? En gang var der aktiviteter hver dag i hele ugen,” spurgte Lise Ledet fra afdelingsbestyrelsen. Fælleshuset Stenhytten har god plads, hvor f.eks. grupper kan mødes.

Helt nye aktiviteter kan også få hjælp til opstart af afdelingsbestyrelsen. Aktiviteter, der er henvendt til beboere, kan gratis leje fælleshuset.

Flere fattige
Jens Høgh fra beboerrådgivningen fortalte bl.a. om samarbejde med baggrundsgruppen (socialudvalget), med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne. Gruppen lægger linjerne for rådgivningens arbejde: 1. prioritet er personlig, anonym rådgivning.

”Vi har kunnet mærke, at de fattige er blevet fattigere. Vi sidder nogle gange med en familie, hvor vi tænker, hvordan f** får de råd til at få hverdagen til at hænge sammen,” sagde Jens og fortsatte:

”Vi har også haft eksempler på beboere, der kommer med et brev fra det offentlige, som de forstår, og hvor vi kan se, at det ikke er helt lovligt. F.eks. er det kommunen, der har taget fejl.”

Valgresultater
Genvalg var overskriften for afstemningen på afdelingsmødet den 7. september 2011:

  • Linda Adamsen: genvalgt med 31 stemmer.
  • Kurt Hansen: genvalgt med 17 stemmer.
  • Ole Langballe (suppleant) genvalgt med 16 stemmer som 1. suppleant.
  • John-Steen Wandbæk var 2. suppleant, genopstillede, men fik ikke en eneste stemme, og blev derfor ikke genvalgt.

Afdelingsbestyrelsen består desuden af Ulla Jellesen, Esben Trige og Lise Ledet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt