Afd. 17: Udramatisk afdelingsmøde i Højriisparken

Afdeling 17 – Højriisparken

Komfurer og køleskabe skiftes løbende ud

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Der var mødt ca. 12 beboere frem til årsmødet i Højriisparken. Det blev afholdt i Drejergårdens selskabslokaler, da Højriisparken ikke har et lokale, der er stort nok.
Kjeld Albrechsen udnævnte sig selv til ordfører og konkluderede, at mødet var indkaldt i tide og godkendte dagsordenen.

Da Højriisparken er en lille boligafdeling, er der ikke så mange ting at fortælle om på mødet. Ingen helhedsplan eller renoveringer. Men der blev alligevel snakket lidt om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, da de fremmødte havde spørgsmål til den.

Formandens beretning
Formand Preben Jensen fortalte i sin beretning om, hvordan tingene i boligforeningen var gået siden sidste afdelingsmøde. Der havde været stort snefald i vinter, og derfor havde de haft større udgifter til snerydning end normalt.

Der var blevet brugt 35.000 på et nyt betalingssystem til vaskeriet, og siden det blev indført, har der ikke været nogle problemer med det. Der er faktisk overskud på det. De har i afdelingen har en fast rengøringshjælp til vaskeriet, men hun har for nyligt sagt op, og de har i et stykke tid prøvet at finde en løsning på det. Nu er de blevet enige med afdeling 2 (Søvangen) om, at de bruger den samme rengøringshjælp.

Nogle nævner på mødet, at det er et problem med alle de cykler der står i cykelskuret og ikke er blevet brugt i lang tid. Derfor er det blevet besluttet, at alle beboerne skal sætte en seddel på deres cykel, og de, som ikke har en seddel på, bliver smidt ud.

Fordi køkkenerne er lige så gamle som lejlighederne, er komfurer og køleskabe ved at gå i stykker. Der er derfor købt 5 nye af hver, så de kan skiftes ud, hvis nogle går i stykker. Det kan nemlig ikke betale sig at få dem repareret, da de er så gamle, så det er bedre at få dem skiftet ud.

Et lidt større problem i afdelingen var et varmetab, der betød større varmeregning for beboerne. Der er blevet brugt penge på at undersøge, hvordan det kan løses, og man har kigget på tegninger over ejendommen. Der er penge i budgettet til at lave det, så det vil de gå i gang med, når undersøgelserne er færdige.

Lille huslejestigning
Mogens Clingmann, som er regnskabschef for Brabrand boligforening, var mødt op for at redegøre for afdelingens budget. Der skulle stemmes om en mindre huslejestigning på 1,64%. Det er væsentligt mindre end andre boligforeninger, og det skyldes blandt andet, at afdelingen sidste år havde et overskud på 50.000 som de i år bruger til at holde huslejen nede med. Der blev stemt ja til godkendelse af budgettet, og hermed også huslejestigningen.

Her er den nye bestyrelse,  som ikke har ændret sig siden sidst.

Her er den nye bestyrelse, som ikke har ændret sig siden sidst.

Valg af bestyrelse
Der var ikke andre end dem, der var i bestyrelsen i forvejen, der stillede op, så det blev et roligt valg uden dramatik. Helle Jensen og Jette Ohlsen blev dermed genvalgt. Så nu består bestyrelsen af de 2 førnævnte, Gert Sørensen og formanden Preben Jensen.

Ingen havde mod på at være med på Skræppebladet, så der blev endnu engang ikke valgt en repræsentant.

Derimod blev Mahmoud Jama overtalt til at være afdelingsrepræsentant for FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, hvor man mødes en gang ca. hver måned og ser på ansøgninger og bevilger penge.

Efter alt det formelle var der smørebrød, og mødet var dermed afsluttet, og beboerne bevægede sig ud i natten hen til deres egne boligforening
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt