Hele verden på ti minutter

5 team konkurerede med forslag til at skabe økonomisk vækst i Gellerup

En hovedgade med lysende kunst og arkitektur. Frugt og grønt på tagene. Delejerskab mellem iværksættere og etablerede virksomheder og nye interaktive kommunikationskanaler.
Sådan skaber man økonomisk vækst i Gellerup ifølge de fem unge, der i november vandt COWI RETHINK.

Fire døgn med sjovt samvær og masser af hårdt hjernearbejde kulminerede den 14. november for de fem teams, der har arbejdet på at udarbejde hver deres idé til at skabe økonomisk vækst i Gellerup. De 27 deltagere med vidt forskellige faglige baggrunde har i fire døgn boet og arbejdet i Globus 1 i Gellerup. Her har de talt med mange af beboerne om deres ønsker og drømme for bydelen.

Hele verden på 10 minutter

Trods det stærke sammenhold var der kun plads til én vinder af COWI RETHINK, og det blev Team nr. 1, der præsenterede deres idé under overskriften «Gellerup og Aarhus forenet i 2025» og med det tilhørende slogan: «Hele verden på 10 minutter». Gruppens vision er at eliminere den fysiske og mentale barriere mellem Gellerup og resten af Aarhus.

Det skal ifølge vinderholdet ske ved at sætte fire vidt forskellige initiativer i gang:
SpinGroupGellerup, Street of Light, The Cooperative model og Gellerup Farming.

Første initiativ – SpinGroupGellerup – er et medie- og kommunikationsmæssigt net, hvor en kerne af kommunikationsfolk, og -specialister sørger for, at nyheder, begivenheder og aktiviteter i Gellerup ‘skubbes’ ud via mange platforme – bl.a. en særlig Gellerup App.

Det andet initiativ i vinderforslaget tager udgangspunkt i den hovedgade, der allerede er planlagt i Helhedsplan for Gellerup. Under navnet Street of Light skal gaden fungere som Gellerups nye vartegn i kraft af lysende kunst og arkitektur skabt af internationale kunstnere, arkitekter og lokale kræfter. Lyset symboliserer en ny start og skaber tryghed. Energien skal komme fra bæredygtige energikilder.

The Cooperative Model er vinderforslagets tredje redskab og er et slags betalingsfællesskab, der giver mulighed for at investorer kan købe delejerskaber af iværksættervirksomheder. En del af indtjeningen går tilbage til fællesskabet. Idéen skal skabe et stærkt incitament til at fremme vækst og udvikling i Gellerup.

Fjerde og sidste element er initiativet Gellerup Farming. På toppen af Gellerups blokke, skal der nemlig være haver, som beboerne kan dyrke og nyde. Haverne kan desuden give afgrøder, der kan sælges fra små boder. Idéen tager udgangspunkt, i at egne haver er et ønske blandt flere af de kvinder, som de unge talte med i løbet af RETHINK-weekenden.

Udviklingsdirektør i Brabrand Boligforening, Flemming Kristensen, siger om arrangementet:
”Jeg vil gerne rose COWI for at indgå som en aktiv partner med inspiration og indspark til helhedsplanen. Vi taler om Nordeuropas største byudviklingsplan. Hvis den skal lykkes, er det vigtigt, at alle bakker op – det gælder både byens borgere, institutioner og erhvervsliv. Derudover er det spændende, at der nu er nogen, der tager den økonomiske vinkel op. Vi håber, at der ud af COWI RETHINK kan opstå idéer, der kan realiseres som projekter inden for de næste 5-10 år, hvor omdannelsen af området er mere end godt i gang. Og måske er de studerende, der møder området nu – og ser de muligheder og potentialer, der er herude – de nye beboere i Gellerup om 5-10 år. Til den tid vil vi se et område ikke alene i økonomisk vækst; men også et bæredygtigt bymiljø for så vidt angår miljø, natur, urban farming og energi,” siger Flemming Kristensen.

Bedømmelsesudvalget, der bestod af beboerrepræsentanter fra Gellerup, de medvirkende uddannelsesinstitutioner og COWI, var imponeret over de unges idérigdom. Fra Brabrand Boligforening deltog afdelingsformand Helle Hansen, Gellerup, og Troels Bo Knudsen, Toveshøj, sammen med Flemming K. Kristensen i bedømmelsesudvalget.

De fem vindere, som kan se frem til en studietur til Oman/Dubai, er:
Jens Gæmelke Birk fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Katrine Steenbach fra COWI, Nana Juul Hansen fra Aarhus Universitet, Karolina Nilsson fra Arkitektskolen Aarhus og Morten Bæk Jørgensen fra Aarhus Universitet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-10 December side 18
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Cowi Rethink vindere kåres
    Hele verden på ti minutter
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data