Ambitiøs Boligsocial Helhedsplan for Gellerup

Enighed mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening om ny Boligsocial Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj

Af Troels Bo Knudsen, Foreningsbestyrelsen. Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Efter mange måneders forhandlinger og mange kompromiser lykkedes det endelig for Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i starten af november at blive enige om, hvad indholdet af de kommende fire års boligsociale arbejde i Gellerup bliver.

Torsdag den 8. november sendte Brabrand Boligforening derfor den endelige prækvalifikation for den nye sociale plan til Landsbyggefonden. Resultatet er en plan, der skal skabe aktiviteter og social udvikling i området for op imod 40 millioner kroner over de næste fire år, og som går meget bredere og mere ambitiøst til værks end nogen sinde tidligere.

Arkivfoto: Troels Bo Knudsen i Gellerup Museums afdeling for Helhedsplanen

Arkivfoto: Troels Bo Knudsen i Gellerup Museums afdeling for Helhedsplanen

Bredt samarbejde bag planen
Arbejdet med prækvalifikationen for den nye boligsociale helhedsplan startede tilbage i foråret. Gennem de efterfølgende måneder har en lang række lokale ildsjæle og foreninger, institutioner og projekter været inde over arbejdet, og alle gjort deres til at give planen dens samlede styrke.

Der har langt hen ad vejen været bred enighed om, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor i Gellerup, og derfor har arbejdet båret præg af en fælles vilje til at finde de bedste løsninger.

Vandringer skal skabe tryghed
Et af de nyeste projekter, der er kommet med i planen, er projekt Tryghedsvandringer, der sigter mod at skabe et tryggere område for alle, der færdes i Gellerupområdet.

Det er en generel erkendelse blandt de involverede, at vi kan gøre meget mere for at skabe et trygt område, og viljen til at gøre dette samler vi i fremtiden i dette projektsamarbejde.

Fire gange om året skal lokale beboere, ressourcepersoner, konsulenter og beslutningstagere gå rundt i området og identificere, hvor vi har tryghedsudfordringer, der skal gøre noget ved.

Dette suppleres med analysearbejde og facilitering. der skal sikre, at de nødvendige tiltag bliver ført ud i livet, lige meget om det er kommunen, boligforeningen eller anden aktør, der har ansvaret for udfordringen.

En af de udfordringer, vi allerede nu kan pege på, der bliver nødt til at blive gjort noget ved, er mængden af hærværk i området, der koster hver husstand tusindvis af kroner i ekstra husleje hvert eneste år.

En begrænsning af hærværk i Gellerup-området vil direkte kunne mærkes på huslejen for samtlige beboere i området.

Forventer start inden sommer
Prækvalifikationen er lige nu til behandling hos Landsbyggefonden, der forventes at give svar i løbet af december, hvorefter arbejdet med at konkretisere den endelige ansøgning starter.
Brabrand Boligforening håber, at den nye boligsociale plan kan starte i første halvår af 2013.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt