Afd. 5: Ny boligsocial helheds­plan godkendt i Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Langt møde med mange spørgsmål

Ca. 75 beboere var mødt op til det ordinære afdelingsmøde i Toveshøj. Der var mange ting på programmet, og mødet blev også langt. Ikke mindst på grund af den lange og grundige beretning fra formand Anett S. Christiansen og næstformand Ilham Mohamed.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Abdi Mohamed, Ilham Mohamed, Anett S. Christiansen, Nawal Haji Mohamoud og Farhiyo Abukar Mohamed. Abdulmalek var ikke til stede, da billedet blev taget.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Abdi Mohamed, Ilham Mohamed, Anett S. Christiansen, Nawal Haji Mohamoud og Farhiyo Abukar Mohamed. Abdulmalek var ikke til stede, da billedet blev taget.

Der sker meget på Toveshøj, og ikke mindst renoveringen var et stort tema på aftenens møde.

Der var gode nyheder til beboerne.
I juni begynder de nemlig med at renovere Edwin Rahrs Vej 18. Det bliver lavet om til tilgængelighedsboliger, så nogle af beboerne bliver selvfølgelig nødt til at blive genhuset.
Fordelen ved disse boliger er også, at der kommer elevator.

Jordsalg

De kan ikke renovere boligerne uden at sælge jord. Heldigvis ejer afdelingen halvdelen af bakken ved Lenesvej, hvor kommunen ejer den anden halvdel. På grund af det jordsalg og penge fra landsbyggefonden, kommer der ingen huslejestigninger.

Veje i Toveshøj

En af de store ting, der er sket siden sidste møde, er, at der er kommet en vej omkring Janesvej, og at der endelig er kommet en bus til Toveshøj.”
Vi har fået at vide, at vi skulle vente på letbanen, men nu har vi så fået den alligevel. Det er vi rigtig glade for.”

Nyt beboerhus

Der har været tale om at bygge et nyt beboerhus på Toveshøj, men det er på et tidligere tidspunkt blevet besluttet at omdanne Laden til beboerhus. Bestyrelsen har arbejdet på det i lang tid. De har været på ekskursion til andre byer for at se, hvordan deres beboerhuse ser ud. Laden bliver lukket, mens der renoveres, så der skal de finde et andet sted at være.

Vedligeholdelsesreglementet

”2016 kom BB med nyt tiltag, der hed et synsteam, vi blev i afdeling 5 ikke orienteret om det. Vi har haft lange samtaler om, hvad det er for noget. Det er ikke så nemt,” forklarede Anett S. Christiansen.

Det er ikke blevet klart for beboerne, hvad de må og ikke må. Der må f.eks ikke være skillevægge og gips i loftet. ”Vi er trætte af, at de i boligforeningen ikke har været klare nok med at sige, at det må man ikke, ” siger Anett. Nogle beboere har lavet spot i loftet, det må man ikke, det er farligt, fordi der kan gå ild i det.

Videoovervågning

Videoovervågningen skal fornys, fordi den har kørt i fem år. Det koster 1,5 millioner, og pengene er der til det. Hvis I opleveret noget, så er det vigtigt, at I melder det. Skriv til: video05[AT]bbbo[DOT]dk

Skrald og hærværk

Der har stået containere på parkeringspladserne, fordi skakten stoppede, men det var ikke beboernes skyld denne gang. Sidst kostede det 1.5 mio. kr. at få det lavet, og det er ærgerlige penge, der kunne bruges på andre ting.

Beboerne blev også inviteret på studiebesøg i skraldesuget lørdag den 28. april kl. 9 og onsdag den 2. maj kl. 9. Mød op på Driftskontoret.

Hundehold

Sidste sommer var der mange hunde i området. Man må ikke have hund i lejligheden. Folk gemmer deres hunde i kælderrummene, så hvis I ser, at der er en hund i kælderrummet, så meld det til driften.

Årsregnskab

Administrationschef Susanne Witting fremlagde årsregnskabet for 2017.
Det viste et overskud på 1.569.585, så det blev selvfølgelig godkendt uden den store debat.

Boligsocial leder Jesper Kurdahl fik godkendt den boligsociale helhedsplan på mødet.

Boligsocial leder Jesper Kurdahl fik godkendt den boligsociale helhedsplan på mødet.

Boligsocial helhedsplan

Den boligsociale leder, Jesper Kurdahl Larsen, var kommet for at få beboernes tilladelse til at ansøge om den nye boligsociale helhedsplan hos Landsbyggefonden.
”Hvis den bliver godkendt i aften, sender jeg ansøgningen af sted i morgen,” sagde han.

Da mødet i Gellerup blev udskudt dagen før, nåede de aldrig at tage stilling til den nye boligsociale helhedsplan der. Men Jesper Kurdahl forklarede, at han vil sende ansøgningen, som om den er godkendt begge steder, for ellers kan der komme for stor forsinkelse.

Hovedtemaerne i den boligsociale helhedsplan er: tryghed og børns fremtid med undertemaer som naboskab, forældre og familier og uddannelse og beskæftigelse.

Finansieringen af planen bliver fordelt mellem afdeling 4, 5, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden. Toveshøjs andel ligger på 430.000 kroner over fire år.

Med regeringens nye ghettopakke, der snart bliver vedtaget, er det vigtigt, at helhedsplanen bliver vedtaget.
”Så kommer vi dem i forkøbet,” sagde Jesper Kurdahl.

Der var et enkelt spørgsmål, som gik ud på, om der både kommer tilbud til unge mellem 18 og 30 og voksne over 30. Her var svaret, at de vil samarbejde med kommunen om tilbud til dem over 30. Uden yderligere diskussion blev planen godkendt, og ansøgningen kan gå i gang.

Forslag

Afdelingsbestyrelsen havde stillet fire forslag, som beboerne skulle godkende. Det handlede om vedligeholdelsesreglementet og ordensreglementet.
Alle fire forslag blev stemt igennem og er således gældende fra den dato, de blev vedtaget. Det kan ses i referat på www.bbbo.dk, hvor du også kan finde de relevante papirer.

Valg til bestyrelsen

Valget skulle ifølge forretningsordenen afholdes inden kl. 22, og kl. 21.58 havde alle kandidaterne præsenteret sig. Der skulle vælges fire, og otte stillede op, så det var spændende, hvem der kom ind. Selve valghandlingen tog ikke lang tid, men optællingen tog over en time. Da resultatet kom, var mange af beboerne gået hjem.

Følgende blev valgt ind:
Ilham Mohamed 104
Nawal Mohamoud Haji 96
Abdi Mohamed 91
Abdulmalik Farah 78
1.-suppleant blev Mohammad Weis med 76 stemmer.

Inden mødet var helt færdigt, skulle der vælges en repræsentant til Skræppebladet. Her meldte Saoussane El Abbas sig. Velkommen til hende, vi glæder os til samarbejdet.

Efter mødet var slut, holdt den nye bestyrelse et hurtigt konstituerende møde, hvor Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-03 Maj side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 9: Studiebesøg på skraldesuget
  Afd. 5: Ny boligsocial helheds­plan godkendt i Toveshøj
 • kl. 9: Studiebesøg på skraldesuget
  Afd. 5: Ny boligsocial helheds­plan godkendt i Toveshøj
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data