Grønt lys til Gellerup Højskole

Højskolen fortsætter de næste par år med mere kursusvirksomhed

af Keld Albrechtsen, formand for Gellerup Højskole – arkivfoto Skræppebladet

Socialministeriet har nu givet Gellerup Højskole grønt lys til at gennemføre en omfattende kursusvirksomhed i 2012 og 2013. Penge fra ministeriet gør dette muligt. Det er dejligt, at ministeriet på denne måde sikrer en højskole, som jeg mener vil komme til at spille en vigtig rolle både i de almene boligområder og i forhold til myndighedernes målsætning om, at 95 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig fortsætter arbejdet med at sikre midler til permanente bygninger til højskolen, men indtil da vil kurser og undervisning finde sted i lånte lokaler.

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Kurserne falder indenfor to kategorier, hvor den ene henvender sig til unge og den anden til familier og børn.

“Vi tager udgangspunkt i højskolernes særlige tilgang til dannelse og uddannelse. Det gør vi ved at kombinere fagligheden i det, som unge og børn interesserer sig for med den livsdannelse, der sker i fællesskabet,” siger højskolens forstander Allan Agerbo.

Hands-on aktiviteter
Med kurserne Re-boot og Science Adventure vil vi skabe 12 ugers pilotforløb for unge, der ikke er startet på en ungdomsuddannelse, unge der har gennemført grundforløb på en ungdomsuddannelse, men mangler praktikplads, samt unge der er faldet fra på en ungdomsuddannelse. Det sker gennem projektorienteret hands-on i interessefagene, skolefag som matematik og sprog, rollespil og samtalen, psykologi, dansk kultur og samfund, bevægelse, udflugter og besøg samt gennem en indsats rettet mod kontakten til virksomheder i lokalområdet.

Re-boot afvikles i Gellerup mens Science Adventure afvikles som et særligt højskolekursus på en eksisterende højskole. Vi vil arrangere supplerende undervisning i fag som matematik, fysik, kemi, biologi mv. på 10. eller hf-niveau, hvis behovet er der.

Folkeskolen i fokus
Kurset ”Fortællinger og Animerede Historier” består af fire moduler. Et kursus for folkeskolelærere, et fortælleprojekt for skoleelever, et kreativt it- og billedprojekt og en vandreudstilling med formidling af børnenes audio/visuelle historier. Kurset afvikles i samarbejde med børn og lærere på Tovshøjskolen.

Med kurserne ”Familieskoledage” ønsker vi at tilbyde relevante kurser for nydanskere med tilknytning til folkeskolen, hvor børn og voksne er sammen om at lære. Både for at integrere familierne i folkeskolens dagligdag og for at bibringe dem kvalifikationer i for eksempel it, mad og sundhed. Derudover vil vi i samarbejde med lokale foreninger aftale familiekurser arrangeret på blandt andet Sprog- og Naturhøjskolen på Kalø. Kurserne arrangeres i samarbejde med blandt andet Tovshøjskolen.

Net under unge
Gellerup Højskoles mål er at etablere sig i forbindelse med den ungdomscampus med ungdomsboliger og uddannelsesmuligheder, som er en del af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Når det skal sikres, at 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse, skal der tænkes nyt. Der er unge, som er lidt skoletrætte, og som skal i gang på en ny måde, og der er unge, som falder fra på de kompetencegivende uddannelser. Højskolen skal skabe nogle forløb, der kan føre dem tilbage til uddannelse, og det kan også blive i nye former. Der kan for eksempel blive tale om nye fleksible uddannelser, som lige nu forberedes af regeringen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt