Gellerup Uddannelsescampus in spe

Nye uddannelsestilbud til unge er åbnet på Tovshøjskolen i det hus, der tidligere var skolens sfo

Midt i december rykkede der nye beboere ind på Tovshøjskolen i det Orange Hus, der tidligere var skolens sfo.

Forstander for Gellerup Højskole Allan Agerbo er sammen med projektkoordinator for Get2Play Rasmus Brandt Lauridsen fra ungdomsskolens Rap-akademi flyttet ind på Tovshøjskolen i den nye Gellerup UddannelsesCampus

Forstander for Gellerup Højskole Allan Agerbo er sammen med projektkoordinator for Get2Play Rasmus Brandt Lauridsen fra ungdomsskolens Rap-akademi flyttet ind på Tovshøjskolen i den nye Gellerup UddannelsesCampus

Foreløbig er Gellerup Højskole sammen med Ungdomsskolens Rap-akademi og Skole-Hjem-Vejledningen som de første flyttet ind i det, som nu kaldes Gellerup UddannelsesCampus.

”Målet med det nye uddannelsessted er at gøre en indsats i forhold til 95-procent-målsætningen, der handler om, at alle unge skal have uddannelse,” siger Allan Agerbo, der er forstander på Gellerup Højskole.

Han oplyser, at nogle af de andre aktører på campussen bliver erhvervsskolernes tekniske uddannelser, Region Midt og VUC, Social- og Sundhedsskolerne og erhvervs- og ungdomsuddannelserne.
”Målet er at få placeret en lang række kurser herude. Og der pågår fortløbende en snak om, hvilke kurser og uddannelser som kan være her,” fortæller Allan Agerbo.

Personligt klædt på

”Her skal vi prøve at gøre noget andet end på den almindelige skole eller uddannelsesinstitution. Vi tager personligt fat og klæder de unge på med mange udfordringer,” fortæller Allan Agerbo.
Umiddelbart efter nytår har højskolen taget hul på et kursus for 15 unge fra tre forskellige afdelinger på teknisk skole. De unge, der er mellem 18 og 26 år, har alle gennemført grundforløbet på skolen, men de har endnu ikke fundet en læreplads.

”Nu er de så her på campus på et 12-ugers kursus, der handler om fastholdelse, og som har som mål at få de unge videre til et praktikforløb. Det gør vi blandt andet i samarbejde med Brabrand Erhvervsforening, der forsøger at hjælpe med at skabe lærepladserne,” forklarer Allan Agerbo og tilføjer, at projektet også handler om at lave en koordineret henvendelse til erhvervslivet i samarbejde med de andre aktører på uddannelsesområdet, således at erhvervslivet ikke bliver overrendt og forstyrret af alle mulige.

Formelt uddannelsesforløb

På sigt, hvis kursusforløbene går godt, og det lykkes at få de unge videre i deres uddannelser, kan det ende med, at uddannelsen på Gellerup UddannelsesCampus kan blev et formelt forløb, som kan opnå taxametertilskud.

”Et andet plus, ved at der er placeret en uddannelsescampus på Tovshøjskolen, er, at de unge elever i folkeskolen kan se, at der kommer nogle voksne, som også går i skole for at blive klogere,” siger Allan Agerbo.

Palæstina og Afrika

I foråret 2013 er Gellerup Højskole desuden involveret i to andre forløb. Det ene hedder Palæstina Explorer og er et 24-ugers højskoleforløb, som laves i samarbejde med Silkeborg Højskole. Her skal kursisterne blandt andet af sted på et to ugers ophold i Palæstina til juli. Unge fra Gellerup-området har mulighed for at opnå støtte til udgifterne ved kurset.

Derudover laves der også et kursus, som er rettet mod unge med afrikanske rødder. Det foregår i samarbejde med Kalø Højskole. Her skal der arbejdes med sprog og kultur og med humanistisk teknologi og solceller og varmepumper i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Læs mere på Gelleruphoejskole.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
"In spe" betyder: - på vej til at blive til noget - med håb om at blive - fremtidig. En "campus" er: - område med bygninger der hører til et universitet el. et college, fx auditorier, kontorer og boliger - universitets- el. collegeområde.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-02 Marts side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data