Ordinære afdelingsmøder i foråret 2012

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2010
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling XXII, Sonnesgården onsdag den 25. april 2012 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14
Afdeling 30, Pilevangen tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Vitved Forsamlingshus, Vitvedgade 21, Vitved, 8660 Skanderborg

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2011
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)
  3. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken mandag den 25. april 2011 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
Afdeling V, Toveshøj mandag den 23. april 2011 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup mandag den 23. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Forslag
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant (for afdeling IV, Gellerupparken dog tre medlemmer + tre suppleanter)

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2012 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder i april 2012 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt