Afd. 6: Energioptimering i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Beboermøde stemmer for opførelse af prøveanlæg

På beboermøde den 23. april stemte et flertal af de fremmødte beboere for et forslag fra afdelingsbestyrelsen om at opføre prøveanlæg til vedvarende energi inden for en beløbsramme på kr. 750.000. Pengene tages fra overskudskontoen.

Eksempel på placering af solceller og solfanger.

Eksempel på placering af solceller og solfanger.

Der er flere grunde til, at det kan være en rigtig god idé for afdeling VI at satse på vedvarende energi, ikke mindst hvis huslejeniveauet skal være konkurrencedygtigt i forhold til lavenergi nybyggeri. Priser og afgifter på ikke-vedvarende energi går nemlig kun én vej. Samtidig betyder ikke mindst nedtrapningen af huslejetilskuddet fra Landsbyggefonden og Økonomistyrelsen, at nettolejen i Holmstrup er støt stigende, for eksempel er den årlige nettoleje for min lejlighed på 71 m2 i dag kroner 5.064 højere, end den var i 2009.

Energitiltag

Prøveanlægget er tænkt som forløber for projektet, der som helhed indeholder følgende energitiltag:

Montering af i alt 850 m2 solceller på de højeste tage i A-rækken, det vil sige et solcelleareal på 57,4 m2 på tagene over 15 4. sals lejligheder. Solcellerne vil kunne levere tilstrækkeligt med strøm til at dække Holmstrups fællesforbrug. Fællesforbruget var i 2011 på 98.000 kWh og omfatter blandt andet gårdlamper, lys i fællesrum og carportanlæg, pumpeanlæg i boilerrum samt store energisyndere i form af et ukendt antal beboeres gamle kummefrysere i depotrum, hvis årlige strømforbrug let løber op i mere end kroner 1000 pr. fryser.

Mens solceller leverer strøm, leverer solfangere varme til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand. Der er planlagt i alt 28 solfangeranlæg à 30 m2, der monteres på tage over 3. sals lejligheder i A-rækken, altså et niveau lavere end solcellerne.

Solfangerne kombineres med varmepumper og forbindes via et rørsystem med en isoleret lagertank. Når det varme vand i lagertanken har nået en tilstrækkelig høj temperatur, skiftes fra fjernvarmeforsyning til solvarmeforsyning.

Ud over besparelser svarende til det reducerede fjernvarmeforbrug, vil varmetab i fjernvarmeledningerne kunne mindskes i sommerperioden. Da afkølingen samtidig optimeres, vil afdelingen desuden kunne undgå at betale strafafgift. Såvel solcellerne som solfangerne vil følge den eksisterende taghældning på syv grader.

Endelig skal montering af individuelle mekanisk balancerede ventilationsanlæg forbedre indeklimaet i de enkelte lejligheder. Anlægget sikrer 0,5 luftskifte per lejlighed per time, hvilket også vil medvirke til at reducere skimmelvækst.

Det sker der lige nu

På sit møde den 7. maj besluttede afdelingsbestyrelsen snarest muligt at holde et ekstraordinært møde med inspektøren og den projektansvarlige fra Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S. Her skal der bl.a. etableres en projektgruppe, ligesom det skal besluttes, hvilken opgang der skal udvælges til opsætning af prøveanlægget.

Skræppebladet vil løbende følge prøveanlægget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data