Afd. 6: Største fremmøde i mange år til beboermødet

Beboermødet i Holmstrup var velbesøgt

tekst og foto af Jens Skriver

Hen ved 60 beboere var mødt op til det ordinære beboermøde i Holmstrup. Det skyldes nok, at beboermødet skulle træffe en række vigtige beslutninger.
Vanen tro kunne Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen henvise til den trykte beretning, som var delt ud. I den mundtlige beretning fremhævede han, at en del opgaver har måttet vente. Gellerup og Søvangen har brugt meget personale, og driften har været belastet af langtidssygdom.

Der har således ikke været tid til at arbejde videre med et nyt reglement og forbedring af belysningen. Til gengæld er affaldssystemet taget op til overvejelse. Det kan blive billigere og mere praktisk med nedgravede anlæg ligesom i midtbyen. Og det kommer beboerne til at høre mere om.

Skaderne fra branden i 245 lige før sommerfesten sidste år er gjort op. Der er blevet sat mere lys og projektører op i området. Klog af skade er der blevet afsat 600-700.000 kroner til uforudsete udgifter i forbindelse med ødelæggelser.

I 2006 blev nogle af afdelingens oprindelige lån lagt om. Der er gået bøvl i beregningen, og sagen er ikke færdig.

Tekniske problemer
Store facadepartier på vinduerne står for renovering. Midlerne til det skal lånes.

Ventilationen skal forbedres, således at der opstår recirkulation, og noget af varmen genbruges frem for bare at blive suget ud.
Legepladsudvalg og hjemmeside fungerer fint. Det samme er tilfældet med genbrugspladsen, men den misbruges af folk udefra.

Der er problemer med varmeanlægget. CTS-anlægget er slidt, og styringspanelet står af. Derfor er der 72 grader varmt vand i hanerne. Planlagt udskiftning af hele CTS-anlægget vil koste hen ved en million kroner, og det gøres ikke på en dag. I den forbindelse beklagede Edvin dybt, at det var lykkedes medierne at gøre denne sag til en nyhed sammen med en sag om skimmelsvamp. De følgende akutte udbedringer har gjort løsninger meget dyrere for beboerne, end de ellers ville være blevet.

Den efterfølgende debat drejede sig især om affald og energi, såsom emhætter og frysere i kældrene. Afdelingsbestyrelsen udarbejder et forslag til løsning, og det er meningen, at afdelingen skal være selvforsynende med el.

Herefter blev beretningen godkendt uden afstemning. Det samme gjorde regnskabet. Edvin kunne oplyse, at der ikke var sket de store udsving, og budgettet var blevet overholdt.

Forslag
Efter livlig debat faldt et forslag om at gøre selskabslokalet røgfrit.

Samme skæbne led forslag om forbud mod at medbringe dyr (undtagen blindes førerhunde) i selskabslokalet.

Til gengæld blev et forslag om, at der må være musik i lokalet indtil klokken 2, vedtaget.

Med stort flertal blev det besluttet, at bemyndige afdelingsbestyrelsen til at starte et pilotprojekt i en opgang med solceller på taget og varmepumpe m.m., således at Holmstrup, hvis alt går vel, kan blive et byggeri med nul-energi.

Afdelingsbestyrelsen. Siddende fra venstre Annette Knight, Elly Lindved, Peter Iversen. Stående fra venstre Ade Ojeniye, Johny Bendiksen, Rudolf Bay, Edvin Juhl.

Afdelingsbestyrelsen. Siddende fra venstre Annette Knight, Elly Lindved, Peter Iversen. Stående fra venstre Ade Ojeniye, Johny Bendiksen, Rudolf Bay, Edvin Juhl.

Valg
Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:

Edvin Juhl: 72 stemmer, genvalgt
Peter Iversen: 71 stemmer, genvalgt
Ade Ojeniyi: 50 stemmer, nyvalgt
Svend-Ove Bøhm; 50 stemmer, 1. Suppleant
Der måtte foretages omvalg mellem Ade og Svend.

Niels Jensen opfordrede andre til at stille op, men blev uden modkandidat genvalgt til FAS.
Uden afstemning blev Jens Skriver genvalgt til Skræppebladets redaktion, og Jette Bundgaard blev valgt til suppleant.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt