Afd. 17: Højriisparkens afdelingsmøde

Afdeling 17 – Højriisparken

Der var ikke mødt ret mange beboere frem

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Om det var, fordi datoen kom bag på beboerne, eller andre årsager, så var der kun mødt seks beboere og to afdelingsbestyrelsesmedlemmer op til det ordinære møde i afdelingen.

Mødet blev dog afviklet som vanligt med Jesper Pedersen som dirigent.

Et meget lille afdelingsmøde

Et meget lille afdelingsmøde

Kloakproblemer slog bunden ud af en ellers god økonomi
Formand for afdelingsbestyrelsen Preben Jensen kunne fortælle, at der i årets løb ikke havde været de store forhindringer, men afdelingen har dog døjet med lugtgener, stoppede toiletter og oversvømmelser i kælder, afledt af kloakproblemer. Ikke noget nyt, da man har døjet med kloakproblemer de seneste 15 år. I år var problemerne dog så store, at man var nødsaget til at gøre noget virkelig effektivt ved det.
De mange tilkald til Totalservice har belastet økonomien, men nu skulle problemerne være løst, selv om det har kostet en overskridelse af budgettet.

I forbindelse med reparationen af kloakledningsnettet blev en sandkasse i afdelingen ødelagt, og det er et spørgsmål, om man skal bruge penge på en ny, da der er så mange legeplads-muligheder ganske tæt ved afdelingen.

Hvad var der galt med kloaksystemet
Inspektør Carsten Falck kunne fortælle, at man under renoveringen af kloakrør kunne konstatere, at der var ret store aflejringer i bunden af rørene, og desværre også for lille fald, i forhold til hvad der er nødvendigt, samt en utæthed. Disse ting har spærret for afløb. Nu er samtlige rør renset, men faldet kan der ikke gøres noget ved.

Giv afdelingen et energitjek
Under foreningens forhold fortalte Jesper om alle boligforeningens energi-rigtige tiltag. I den forbindelse opfordrede Jesper også bestyrelsen her til at lave et tjek på energien i afdelingen.
Selv om det kan koste penge at lave energi-spare-foranstaltninger, kan det ofte vindes ind ved reduktion af energi- og varmeregning, sådan at den samlede bo-udgift bliver den samme i første omgang, og forhåbentlig mindre på sigt.

Den nye afdelingsbestyrelse

Den nye afdelingsbestyrelse

Mulighed for at reducere huslejestigning i afdelingen
Afdelingen har i regnskabet for 2011 haft overskud, og det kan bruges til at forbedre kloakforhold yderligere eller til at formindske huslejestigningen for 2013.
Beboermødet var enige om at give bestyrelsen mandat til sammen med inspektøren at arbejde på at forsøge at holde huslejen i ro eller nedbringe stigningen så meget som muligt. Det kan ske både ved justeringer på evt. henlæggelser, der ligger ret godt i denne afdeling, og også ved en justering af kvadratmeterprisen på indvendig vedligehold.

Nyt bestyrelsesmedlem og ny 1. suppleant
Preben Jensen: modtog genvalg
Gert Sørensen: modtog genvalg
Jette Olesen: ønskede ikke at genopstille
Henny Frederiksen: modtog valg til bestyrelsen (der skal være mindst tre)
David Mormoy: modtog valg som 1. suppleant
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt