Afd. 19: Overraskende stort fremmøde på Bronzealdervænget

Afdeling 19 – bronzealdervænget

Bestyrelsen fuldtallig

Af Lise Hansen, foto Hans Esmann Eriksen

Til afdelingsmøde på Bronzealdervænget deltog hele ni beboere inklusive bestyrelsen. Rune Utoft fra administrationen blev valgt som dirigent, og inspektør Mogens T. Clingman optrådte som sekretær, da vi lige nu ikke har en sådan.

Bestyrelse i Bronzealdervænget ved den nye bar

Bestyrelse i Bronzealdervænget ved den nye bar

Nye beboere i boligforeningen
Da Bronzealdervænget udelukkende består af ungdomsboliger, er det ofte nyt for de tilflyttende at bo i en boligforening, og derfor var bestyrelsen glad for, at så forholdsvis mange nye beboere var kommet til mødet.

Yderligere gav Hans Esmann Eriksen og Rune Utoft i fællesskab en introduktion til, hvad det vil sige at bo i en boligforening, og hvilke muligheder dette rummer. Rune Utoft var også mand for at besvare spørgsmål om regnskab og budget.

Termografirapport
Bestyrelsen har i det forløbne år modtaget en længe ventet termografirapport, som bestyrelsen vil bruge til at undersøge, hvor man bedst kan sætte ind med renoveringer engang i fremtiden. Yderligere har afdelingen fået skabt et festudvalg i det forløbne år, som afholder en del aktiviteter af social art, og to af bestyrelsens medlemmer har bygget en transportabel bar.

Atter en fuldtallig bestyrelse
I den gamle bestyrelse var der kun tre medlemmer: Rasmus Danielsen, John Martin Winther og Lise Hansen. Rasmus Danielsen og John Martin Winther var på valg, og begge blev genvalgt.

De nye medlemmer af bestyrelsen er Jule Christensen og som suppleant Peter Yde, som tidligere har siddet i bestyrelsen.

Jule Christensen er vokset op i Spanien, og Peter Yde har boet i afdelingen i cirka seks år, så det er både gammelt og nyt, bestyrelsen har fået ind.

Mountainbikebane og det kommunale
Mogens T. Clingman overbragte en henvendelse fra vores naboafdelinger om, hvorvidt vi ville være med til at henvende os til kommunen og spørge til den manglende høring angående de mountainbike-baner, som lige nu er ved at blive anlagt omkring Hasle Bakker. Det blev vedtaget at tage kontakt og snakke med naboafdelingerne, da alle kunne tilslutte sig. Mødet blev afholdt i hyggelig stemning og varede kun halvanden time uden de store diskussioner.

Det officielle referat af mødet kan læses på www.bbbo.dk

 


 

Bronzealdervænget
Bygget 1998
128 lejemål, 1-vær. og 2-vær.
Fremmødte 6,2%
Husleje 825,10 kr. / m2 (2011)
Huslejestigning pr. m2 3,09% (2011)
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt