Afd. 19: Overraskende stort fremmøde på Bronzealdervænget

Afdeling 19 – bronzealdervænget

Bestyrelsen fuldtallig

Til afdelingsmøde på Bronzealdervænget deltog hele ni beboere inklusive bestyrelsen. Rune Utoft fra administrationen blev valgt som dirigent, og inspektør Mogens T. Clingman optrådte som sekretær, da vi lige nu ikke har en sådan.

Bestyrelse i Bronzealdervænget ved den nye bar

Bestyrelse i Bronzealdervænget ved den nye bar

Nye beboere i boligforeningen

Da Bronzealdervænget udelukkende består af ungdomsboliger, er det ofte nyt for de tilflyttende at bo i en boligforening, og derfor var bestyrelsen glad for, at så forholdsvis mange nye beboere var kommet til mødet.

Yderligere gav Hans Esmann Eriksen og Rune Utoft i fællesskab en introduktion til, hvad det vil sige at bo i en boligforening, og hvilke muligheder dette rummer. Rune Utoft var også mand for at besvare spørgsmål om regnskab og budget.

Termografirapport

Bestyrelsen har i det forløbne år modtaget en længe ventet termografirapport, som bestyrelsen vil bruge til at undersøge, hvor man bedst kan sætte ind med renoveringer engang i fremtiden. Yderligere har afdelingen fået skabt et festudvalg i det forløbne år, som afholder en del aktiviteter af social art, og to af bestyrelsens medlemmer har bygget en transportabel bar.

Atter en fuldtallig bestyrelse

I den gamle bestyrelse var der kun tre medlemmer: Rasmus Danielsen, John Martin Winther og Lise Hansen. Rasmus Danielsen og John Martin Winther var på valg, og begge blev genvalgt.

De nye medlemmer af bestyrelsen er Jule Christensen og som suppleant Peter Yde, som tidligere har siddet i bestyrelsen.

Jule Christensen er vokset op i Spanien, og Peter Yde har boet i afdelingen i cirka seks år, så det er både gammelt og nyt, bestyrelsen har fået ind.

Mountainbikebane og det kommunale

Mogens T. Clingman overbragte en henvendelse fra vores naboafdelinger om, hvorvidt vi ville være med til at henvende os til kommunen og spørge til den manglende høring angående de mountainbike-baner, som lige nu er ved at blive anlagt omkring Hasle Bakker. Det blev vedtaget at tage kontakt og snakke med naboafdelingerne, da alle kunne tilslutte sig. Mødet blev afholdt i hyggelig stemning og varede kun halvanden time uden de store diskussioner.

Det officielle referat af mødet kan læses på www.bbbo.dk


Bronzealdervænget

Bygget 1998
128 lejemål, 1-vær. og 2-vær.
Fremmødte 6,2%
Husleje 825,10 kr. / m2 (2011)
Huslejestigning pr. m2 3,09% (2011)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-08 Oktober side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data