Afd. 3: I renove­ringens tegn

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Skovgårdsparkens afdelingsmøde

De lange borde i Skovgårdsparkens selskabslokaler var fyldt med beboere. Der blev snakket meget om renoveringen, som foregår for tiden. Fra seks til mere end otte uger i byggerod er hårdt at komme igennem. De, der havde overstået strabadserne, var glade.

Solvarmepanelerne ses på gavlen af den første renoverede blok

Solvarmepanelerne ses på gavlen af den første renoverede blok

Lang detaljeret beretning

Efter valg af Jesper Pedersen til dirigent fremlagde Vagn Eriksen fra afdelingens bestyrelse beretning om årets forløb.

Vagn Eriksen fortalte detaljeret om de glæder, sorger og udfordringer, beboergruppen i Skovgårdsparken har været udsat for i det seneste halvandet års arbejde. Beboergruppen består af en række beboere, der har valgt at deltage og engagere sig i udviklingen af renoveringsprojektet. Indsatsen består i at mødes en gang om ugen for at samtale om projektets detaljer, indtil man bliver enige.
Beboergruppen er i færd med at udarbejde et informationsblad, der fortæller om renoveringsprojektets forløb.

Renoveringsprojektet er fra afdelingens side tænkt som et miljø-projekt. Derudover indeholder projektet store energibesparelser. Besparelserne bliver så store, at Vagn Eriksen vurderer, at den samlede bo-udgift bliver den samme, efter at den ca. kvarte milliard store renovering er gennemført.

Birte Marie fra beboergruppen i engageret debat

Birte Marie fra beboergruppen i engageret debat

Budget og regnskab

Budgettet viste, at huslejestigningen var nede på 1,4 procent. Regnskabet fra sidste år viste et overskud på 1,4 million kr. Afdelingsbestyrelsen vil på et kommende ekstra afdelingsmøde foreslå, at overskuddet anvendes til en renovering af varmecentralen.

Valg

Afdelingsmødets forløb viste, at beboerne havde stor tillid til det arbejde, bestyrelsen og beboergruppen havde udført. Derfor blev der genvalg på alle bestyrelsesposter.


Skovgårdsparken

Byggeår: 1960
Antal lejligheder: 513
Fremmødte: 10%
Husleje pr. m2: 710 kr.
Heraf kapitaludgift: 10%
Henlagt: 22%
Huslejestigning: 1,4%

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-08 Oktober side 11
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data