Gellerup og Toveshøj aktive i landsdækkende beboernetværk for ghettoer

Beboerne i de udsatte boligområder skal høres, hvis udfordringerne skal løses, mener nyt landsdækkende netværk, det kalder sig Beboernes Stemme

Af Kirsten Hermansen, foto Anett Sallsätter Christiansen

Afdelingsformændene fra Gellerupparken og Toveshøj er blandt hovedkræfterne bag et nyt landsdækkende netværk for boligafdelinger, der optræder på den berømte ghettoliste.
Initiativet hedder Beboernes Stemme, og netværket blev etableret sidste vinter efter en BL-bestyrelseskonference for afdelingsbestyrelser i udsatte boligområder.

Beboernes Stemme er et nyt landsdækkende netværk for beboerrepræsentanter for udsatte boligområder. I arrangørgruppen deltager både Helle Hansen, bagest tv., og Anett Sällsäter Christiansen, forrest th.

Beboernes Stemme er et nyt landsdækkende netværk for beboerrepræsentanter for udsatte boligområder. I arrangørgruppen deltager både Helle Hansen, bagest tv., og Anett Sällsäter Christiansen, forrest th.

Bred tilslutning fra øst og vest
I november måned mødtes mere end 50 beboerrepræsentanter fra en lang række af de udsatte boligområder på Hotel Nyborg Strand.

”Her skulle vi være sammen i et døgn for at diskutere fælles udfordringer og ønsker til, hvordan vi kan give beboerne en stemme i den til tider ophidsede debat omkring vores boligområder,” fortæller Helle Hansen og Anett Sällsäter Christiansen, der er afdelingsformænd i henholdsvis Gellerupparken og Toveshøj.

”Efter sidste vinters møde nedsatte vi en arbejdsgruppe, som har taget initiativ til denne weekend, hvor vi mødtes for at udveksle erfaringer og gode ideer til, hvordan vi i fremtiden kan hjælpe og støtte hinanden som frivillige beboerdemokratier. Og det har vist sig, at det ikke kun er afdelingsbestyrelser på ghettolisten, som har brug for et sådant forum. For flere af deltagerne kom fra boligområder, som kun er med på bobler-listen,” oplyser de to afdelingsformænd.

Et halvt hundrede beboerrepræsentanter fra nogle af landet udsatte boligområder mødtes i november på Nyborg Strand

Et halvt hundrede beboerrepræsentanter fra nogle af landet udsatte boligområder mødtes i november på Nyborg Strand

Væk med ghetto og lister
Et af de emner, som blev diskuteret på konferencen, var brugen af ordet ghetto og den måde, som man definerer en ghetto på.

”Vi nåede ikke frem til et forslag om et nyt ord for ghetto, men det er noget, som vi vil arbejde videre med. Og så er vi også meget kritiske over for, hvordan man måler på vores områder, så vi i det hele taget ender på listen. For eksempel måler man på antallet af dømte beboere. Men når man er dømt og løsladt, så har man jo sådan set udstået sin straf over for samfundet.

Men det gælder altså ikke, hvis man vælger at bo alment,” kritiserer Helle Hansen, der selv foreslår, at man kalder ghettoer for regnbue-kvarterer, hvis de absolut skal kaldes noget.
”For det er altså svært at tale negativt om en regnbue,” siger hun.

Fysiske og sociale planer
Fysiske og boligsociale helhedsplaner er to andre opgaver, som netværket gerne vil give sig i kast med.

”Vi oplever, at det mange steder er meget svært for beboerne at blive hørt i sådanne processer, fordi politikere, foreningsbestyrelser og medier meget gerne vil bestemme. Og så findes der i dag også en hel ghetto-industri af professionelle medarbejdere, som lever af at komme ud og lave indsatser med beboerne, for så at forsvinde igen, når pengene slipper op,” siger Anett Sällsäter Christiansen, der mener, at netværket kan være et godt sted at udveksle erfaringer om, hvordan beboerne kan få indflydelse på de beslutningsprocesser.

Samarbejde med BL
Det nye netværk er startet som en slags græsrodsbevægelse på baggrund af sidste vinters BL-konference.

”Vi mente, at vi som beboere havde behov for helt frit selv at kunne bestemme, hvordan vi vil mødes og snakke sammen. Men det betyder ikke, at vi ikke fremover vil samarbejde med BL, som er boligforeningernes landsorganisation. Men det er vigtigt for os, at vi selv er med i beslutningsprocessen, fordi vi nok alle sammen har en fælles følelse af, at vi i nogen grad bliver behandlet som forsøgsdyr for diverse projekter og undersøgelser, som er lavet i den allerbedste mening af kloge folk, som slet ikke bor i vores områder.

Tit bliver vi slet ikke engang taget med på råd, inden en indsats sættes i gang, og det er vi nogle, som er ved at være trætte af. Derfor forsøger vi at skabe en stemme på beboernes vegne. Og vi vil arbejde for, at vi bliver hørt af dem, som sidder og træffer beslutningerne, både i hovedforeningerne, på kommunalkontorerne og i ministerier,” fastslår de to beboerrepræsentanter, der begge har meldt sig til også at drive netværket videre i det kommende år sammen med en halv snes andre repræsentanter fra boligområder rundt i landet.

Læs mere på www.beboernesstemme.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt