Kommentar til indlæg ved Jette Bundgaard

Hvilke nye muligheder i tv-landskabet?

Af Antenneforeningen Aarhus/ Bestyrelsen v. Aase Asmus Christensen
Svar på kommentaren Alle beboere tvinges til at modtage TV3 igen-igen
bragt i Skræppebladets trykte udgave november 2012

Det danske tv-landskab forandrer sig voldsomt for tiden. I løbet af kort tid vil f.eks. det nye G4 net tage noget af den kapacitet, vi hidtil har haft rådighed over til tv-kanaler.

Smart Tv, som efterhånden rigtig mange benytter eller ønsker, kræver også noget af kapaciteten i sendenettet.

Mange spændende nye muligheder for danskerne, men som altså ikke giver bedre plads til tv-kanaler.

Derudover vil OTT services (over the top services), f.eks. filmudbyderne Netflix, OBH, Google TV og andre, være med til at give helt nye muligheder for alle danskere.

I samme forbindelse kan det nævnes, at vi længe ikke har været lovmæssigt forpligtede til at sende på den analoge platform, men at vi har valgt at fortsætte med at sende analogt en tid endnu for at give vores medlemmer god tid til at beslutte sig for at købe et digitalt fjernsyn (MPEG4 og DVB-C).

Vi må altså acceptere, at flere og flere kanaler efterhånden flyttes til udelukkende at blive sendt digitalt, i denne forbindelse altså ZDF, SVT2 og TV2 Norge.

Hvad er et ordentligt tv-udbud til alle?
Antenneforeningen Aarhus blander sig ikke i de enkelte kanalers indhold, men vi er ifølge vores vedtægter forpligtet til at sikre et så alsidigt udbud som muligt. Desuden viser vores brugerundersøgelser, som vi også er forpligtede til at have med i vores beslutninger om kanaludbud, at rigtig mange af vores medlemmer vægter det højt at have mulighed for at se TV3, DK4 og TV2 Charlie uden at skulle tilkøbe en dyrere tv-pakke.

Hvad koster det?
Antenneforeningen Aarhus har indgået aftale med Stofa om, at basis-tvpakken til kollektivt tilsluttede anlæg som afdelinger i Brabrand Boligforening i 2013 koster dkk 99,- pr. husstand pr. måned.

Dette beløb fremgår i øvrigt af det budget for antennebidrag 2013, som den enkelte afdeling har fået tilsendt fra administrationen i Brabrand Boligforening. Opkrævningerne i de enkelte afdelinger kan dog variere, alt efter om afdelingen har justeret månedsopkrævningerne efter de ændringer, der har været tale om i de foregående år.

Hvad forstår man ved en basispakke?
Tv-basispakken er i bund og grund en god mulighed for dem, der ikke ønsker et stort udbud af tv-kanaler, men ønsker et basisudbud til den bedst opnåelige pris for en kollektiv tilslutning.

Derudover drejer det sig om, at tv-pakken ifølge undersøgelser og konkurrerende udbydere skal være mere interessant og varieret, end den var med blot de danske kanaler og en række nabolandskanaler.

Endelig skal det endnu en gang understreges, at enhver kollektivt tilsluttet boligafdeling er i sin gode ret til på et afdelingsmøde at beslutte ikke at ville fortsætte med en kollektiv opkrævning af tv-basispakken.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt