Kommentar til indlæg ved Jette Bundgaard

Hvilke nye muligheder i tv-landskabet?

Det danske tv-landskab forandrer sig voldsomt for tiden. I løbet af kort tid vil f.eks. det nye G4 net tage noget af den kapacitet, vi hidtil har haft rådighed over til tv-kanaler.

Smart Tv, som efterhånden rigtig mange benytter eller ønsker, kræver også noget af kapaciteten i sendenettet.

Mange spændende nye muligheder for danskerne, men som altså ikke giver bedre plads til tv-kanaler.

Derudover vil OTT services (over the top services), f.eks. filmudbyderne Netflix, OBH, Google TV og andre, være med til at give helt nye muligheder for alle danskere.

I samme forbindelse kan det nævnes, at vi længe ikke har været lovmæssigt forpligtede til at sende på den analoge platform, men at vi har valgt at fortsætte med at sende analogt en tid endnu for at give vores medlemmer god tid til at beslutte sig for at købe et digitalt fjernsyn (MPEG4 og DVB-C).

Vi må altså acceptere, at flere og flere kanaler efterhånden flyttes til udelukkende at blive sendt digitalt, i denne forbindelse altså ZDF, SVT2 og TV2 Norge.

Hvad er et ordentligt tv-udbud til alle?

Antenneforeningen Aarhus blander sig ikke i de enkelte kanalers indhold, men vi er ifølge vores vedtægter forpligtet til at sikre et så alsidigt udbud som muligt. Desuden viser vores brugerundersøgelser, som vi også er forpligtede til at have med i vores beslutninger om kanaludbud, at rigtig mange af vores medlemmer vægter det højt at have mulighed for at se TV3, DK4 og TV2 Charlie uden at skulle tilkøbe en dyrere tv-pakke.

Hvad koster det?

Antenneforeningen Aarhus har indgået aftale med Stofa om, at basis-tvpakken til kollektivt tilsluttede anlæg som afdelinger i Brabrand Boligforening i 2013 koster dkk 99,- pr. husstand pr. måned.

Dette beløb fremgår i øvrigt af det budget for antennebidrag 2013, som den enkelte afdeling har fået tilsendt fra administrationen i Brabrand Boligforening. Opkrævningerne i de enkelte afdelinger kan dog variere, alt efter om afdelingen har justeret månedsopkrævningerne efter de ændringer, der har været tale om i de foregående år.

Hvad forstår man ved en basispakke?

Tv-basispakken er i bund og grund en god mulighed for dem, der ikke ønsker et stort udbud af tv-kanaler, men ønsker et basisudbud til den bedst opnåelige pris for en kollektiv tilslutning.

Derudover drejer det sig om, at tv-pakken ifølge undersøgelser og konkurrerende udbydere skal være mere interessant og varieret, end den var med blot de danske kanaler og en række nabolandskanaler.

Endelig skal det endnu en gang understreges, at enhver kollektivt tilsluttet boligafdeling er i sin gode ret til på et afdelingsmøde at beslutte ikke at ville fortsætte med en kollektiv opkrævning af tv-basispakken.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-10 december

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-10 december side 16
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2012-10 december

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data