Afd. 5: Maratonmøde uden drama på Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Beretning, regnskab, nye ordensregler og valg tog tid

Af Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Tirsdag 16. april havde Toveshøj afdelingsmøde. Denne gang var der ekstra mange ting på dagsordenen, og derfor strakte mødet sig helt til kl. 22.30. Selvom der var livlig debat, var der ikke meget drama. Der var mødt ca. 80 beboere op, og der var spørgsmål til alle punkter. Bo Sigismund blev valgt til ordstyrer, og han styrede mødet med hård hånd.

afstemning, Toveshøj

Fyldig formandsberetning
Formanden for afdelingsbestyrelsen, Anett S. Christiansen, gav en fyldig formandsberetning. En af de seneste ting, som er sket, er, at der er kommet nyt nøglesystem. Det betyder, at beboerne ikke længere kan få hjælp af Totalservice, hvis man låser sig ude, eller når der er problemer med nøglerne. Her blev det anbefalet, at man lægger en nøgle hos driftskontoret, så de har en, hvis der skulle opstå problemer.

Der blev gjort opmærksom på, at hvis man er bortrejst, og der opstår vandskade eller lignende, kan driften gå ind i lejligheden ved hjælp af en låsesmed. Nogle har været ude for, at selvom man har brugt nøglen, virker den pludselig ikke. Det kan være en tilvænningsperiode for så mange låse og noget, der nok bliver rettet op på.

Besparelser og hærværk
Der var ros til afdelingen, da der er sparet 148.000 kr., i forbindelse med at folk er blevet bedre til at sortere deres affald, men hærværkskontoen er til gengæld steget med 386.000.
Der var klager fra Stofa, som oplever, at folk bryder fordelingskasserne op og fjerner filteret, så de kan se den store tv-pakke. Stofa har sporet dem, som har gjort det, og sendt dem en regning.

Derfor vil afdelingen vente med at foretage sig mere og se, om hærværket og ulovlighederne ophører, når der udskrives bøder. Derudover var der hærværk på vaskeriet, men nogle af de skyldige er blevet identificeret, og deres familier har fået tilsendt regningen. Derudover har nogle forældre fået regningen for en smadret rude sat på deres husleje.

Indskuddet skal op
En mere kedelig ting er, at afdelingen taber mange penge på, at folk bare fraflytter deres lejlighed uden at betale deres regninger. Det har indvirket, at afdelingen har besluttet at sætte indskuddet op, så man på den måde kan få pengene ind. Dette forslag ligger som en ansøgning hos kommunen. Dette gælder kun for folk, som flytter til afdelingen, og gælder altså ikke nuværende beboere. Dette var der blandede reaktioner på blandt tilhørerne, og der blev mumlet godt ved bordene.

Med hensyn til indbrud i området har politiet lidt svært ved at redegøre for det reelle antal indbrud, da en del beboere ikke har forsikring og derfor ikke melder det til politiet. Men det er vigtigt for politiet at få alle indbrud anmeldt, så de bedre kan danne sig et billede at, hvor indbruddene foregår.

Helhedsplanen bliver også nævnt
Helhedsplanen var selvfølgelig også på dagsordenen, og Anett S. Christiansen forklarede, at man har klaget over, at tilfartsvejen ved Edwin Rahrs Vej skulle lukkes. Klagen har betydet, at beslutningen er trukket tilbage.

Derudover arbejdes der på, at der bliver fartregulering på 30 km i timen i Toveshøj, samt at der er indsendt indsigelser til Midttrafik om ændringer af ruterne 4A og 15. Der er stadig ikke svar på disse sager.

Nyt ordensreglement
Efter en lang beretning, der også indeholdt andre punkter som blandt andet nyttehaver ved Janesvej, Verdenshaverne og dialogbænke, gik Anett S. Christiansen videre til revidering af ordensreglementet, som var gammelt og trængte til en opdatering. Blandt andet stod der, at man ikke måtte spille høj musik på grammofon og kassetteafspiller. Disse ændringer var specifikationer og kan ses i det nye ordensreglement, som udkommer i Toveshøj.

Ud over ordensreglementet var der også opdatering af havereglementet, som flyttes til vedligeholdelsesreglementet.
Toveshøj hører under A-ordningen, og der var på mødet forslag om, at den nye lejer skal vente 14 dage med at flytte ind, så lejligheden kan blive istandgjort, inden man flytter ind, så man ikke står med flyttelæs og syn samme dag. Dette var der flertal for ved mødet.

Regnskab blev godkendt
Regnskabschefen redegjorde for afdelingens regnskab, som blev godkendt uden de store diskussioner. Den generelle huslejestigning svarer til resten af boligerne i Brabrand Boligforening, men blandt andet grundet de store udgifter ved folk, som flygter fra regningen, vil det blive svært at fortsætte med at låne beboerne penge til nye køkkener. Men i regnskabet var der faktisk et overskud på 182.000, som næste år skal bruges på at holde huslejen nede.

Fra venstre: Farhiyo, Ilham, Anett, Janne, Finn, Arafat og Abdulmalik.

Fra venstre: Farhiyo, Ilham, Anett, Janne, Finn, Arafat og Abdulmalik.

Valg til afdelingsbestyrelse
Sidst på aftenen efter et langt program var der valg til afdelingsbestyrelsen. Der blev valgt eller genvalgt 5 medlemmer med topscoreren Anett S. Christiansen.

”Man kan i den grad sige, at jeg har bestået eksamen som formand,” forklarede hun stolt efter valget. De fire andre valgte er Fahiyo Abukar Mohamad, Janna Bønneland, Arafat Al Jaal og Finn Herskind. 1. suppleant blev Inga Bech.

Udover valg til afdelingsbestyrelsen var der valg til FAS(fritidsforeningen), hvor Solveig Pedersen blev valgt ind. Til skræppebladet blev Abdulmalik Farah genvalgt. Efter et hurtigt indlæg fra den nye boligsociale leder Henning Winther var mødet slut, og folk kunne trætte bevæge sig hjem.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt