Afd. 5: Nyt vedligeholdelsesreglement, bus og skraldesug var temaerne i Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Alt var overstået på to timer

Der var ikke nær så mange mennesker som normalt til Toveshøjs beboermøde, men der var heller ikke valg eller vigtige beslutninger på dagsordenen.
Der var i forvejen meldt ud, at der ingen huslejestigning var, og budgettet blev selvfølgelig, efter administrationschef Susanne Wittings gennemgang, godkendt enstemmigt.

Før Wittings gennemgang havde formand Anett S. Christiansen og næstformand Ilham Mohamed berettet om det sidste nye siden beboermødet i april.
Der sker altid meget på Toveshøj, så beretningen tog også sin tid. Og de er grundige på Toveshøj.

Renoveringen kan snart begynde

Der kom lidt nyheder frem på mødet. Renoveringerne begynder den 1. januar! Det var mange i salen glade for.

Derudover var der en anden god nyhed. Der kommer snart en ny bus til Toveshøj. Søndag den 26. november kommer bus nummer 22.
”Måske holder vi en lille fest for at markere det,” siger Anette S. Christiansen.

Der var også glæde over det, da Toveshøj har været uden bus siden nummer 18 blev lukket, da den seneste busplan blev udgivet.

Ubudte beboere

Der er i løbet af sommeren flyttet en del beboere til området, som ikke betaler husleje. Det er rotter og måger, som bliver lokket frem af skrald, som ligger rundt omkring, fordi beboerne ikke smider skraldet i de opstillede containere, men ved siden af.

Ilham opfordrede igen beboerne til at rydde op efter sig selv og sige til naboerne, at de skal gøre det samme.

Hundehold og skraldesug

Der har været mange hunde i Toveshøj hele sommeren, også selvom det er forbudt at have hund i afdelingen.
Beboere må gerne have hund på besøg, men det skal meldes til driften.

”Det er ret tydeligt, at disse hunde ikke er på besøg.” siger Anett og tilføjer, at folk skal melde det, hvis de finder ud af, at der er hundehold.

Spørgsmål om larm og sug

Da det kom til spørgsmålene fra salen, blev der spurgt, om lågerne på containerne ikke kan skiftes. De larmer meget, når de smækker, og folk, som har børn, oplever, at det generer deres børns søvn. Her var svaret, at driften kan forsøge at skifte lågerne ud eller sætte noget gummi på, men at det hele løser sig, når skraldesuget virker igen.

Serviceinspektør Jan Knudsen forklarede, at de har sat en foreløbig dato på genåbningen af skraldesuget til den 1. november. Indtil da skal det hele gennemundersøges, og der skal eksperter på.
Alt er blevet tømt, og der har været mange mærkelige ting i de rør. Men nu kan de måske snart se en ende på det hele.

Sommerens larm

Mindre sjovt har sommerens larm og uro været. Her refererede de ikke kun til bandeuroen, men ”konstant uro og larm om natten og folk, som ikke hørte til her.” Derfor har det ikke været så sjovt at bo her i maj, juni og juli.

Afdelingsbestyrelsen har holdt møde med politiet og FU-leder Anders Glahn om problemet med børn, som render rundt om aftenen, som ”vist er gået lidt i sig selv igen.”

Valg

Så var der valg til FAS Nord. Her blev Ilham Mohamed valgt, og Solvej Pedersen blev suppleant.
Der blev desværre ikke valgt en repræsentant til Skræppebladet.
Efter kun to timer var mødet færdigt, og der blev som sædvanligt sluttet af med smørrebrød.


Ændringer i vedligeholdelsesreglementet

På mødet havde afdelingsbestyrelsen stillet to forslag om ændringer i vedligeholdelsesreglementet. Begge forslag blev vedtaget af beboerne.

Reglementerne bestemmer, hvordan beboerne skal opføre sig, og hvordan de skal vedligeholde deres lejlighed, derfor er det vigtige dokumenter på linje med lejekontrakten.
Der er en række væsentlige ændringer i begge reglementer, der har betydning for beboerne.

I ordensreglementet er der ændrede regler for, hvordan batterier skal smides ud. De skal fremover enten på en genbrugsstation eller i en særlig beholder, der står ved Laden.
Det er fremover tilladt at holde fugle eller andre dyr på inddækkede altaner, men fortsat ikke på åbne altaner.

Leg med luftpistoler er nu eksplicit forbudt i ordensreglementet; det var forbudt ifølge loven for børn under 18 år i forvejen. Der står også nu, at leg med fyrværkeri er strengt forbudt.

Parkering af biler og opførsel på parkeringspladsen

Det er nu kun tilladt at parkere varevogne og firmabiler på parkeringspladserne ved gavlen af Edwin Rahrsvej 8-18, samt indkørslen til Janesvej 29-41.

Et nyt afsnit slår også fast, at det er beboernes eget ansvar at tømme deres postkasse samt smide reklamer og aviser i papircontaineren eller den specielle skraldespand, der er opsat i nogle opgange.

Nu er det også tydeligt nævnt, at høj tale, råberi og skrigeri samt bilers dytten og høj musik på parkeringspladsen er uacceptabel adfærd.

Fristen for beboeren for at påpege fejl og mangler i lejligheden efter indflytning er sat ned fra fire uger til to uger og skal foregå elektronisk i stedet for pr. post.

Udgifter til istandsættelse

I det tidligere vedligeholdelsesreglement stod der, at de anslåede udgifter til istandsættelse efter udflytning skulle sendes til beboeren inden 14 dage efter udflytning. Denne frist er nu fjernet fra reglementet.

Susanne Witting, administrationschef i Brabrand Boligforening, slog dog fast, at 14-dagesfristen står i lejeloven, og at Brabrand Boligforening selvfølgelig overholder loven, uanset hvad der står i reglementet.

Beboere med haver må stadig gerne plante egne træer og buske, men nu må de fremover ikke vokse til over to meters højde.

Sådan vedligeholdes lejligheden

Der er indført nye regler for, hvordan man som beboer skal vedligeholde lejligheden.

Det er fremover kun tilladt at bruge lavstrukturtapet uden mønster. Driftskontoret har en mappe med tilladte tapettyper.

Loftet skal være hvidt og må højst males med glans 15.

Køkkenet må fremover kun males med maling mellem glans 15 og glans 30.

På badeværelset skal der bruges maling beregnet til vådrum, der mindst er glans 30. Fliserne må ikke males, og det betegnes som mislighold, hvis de bliver det.

Skabe må fremover kun være hvide eller lysegrå.

Indvendigt træværk må kun være sort og må maks. være glans 50.

På de inddækkede altaner må væggene kun være hvide, og de indvendige vinduespartier skal være sorte.

Der er stadig krav om, at lejlighederne skal udluftes kraftigt, men som noget nyt bliver det betragtet som mislighold, hvis der opstår skader (f.eks. skimmelsvamp og fugtskader) på grund af manglende udluftning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 16-17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Genåbning af skraldesug
  Afd. 5: Nyt vedligeholdelsesreglement, bus og skraldesug var temaerne i Toveshøj
 • Bus 22 til Toveshøj
  Afd. 5: Nyt vedligeholdelsesreglement, bus og skraldesug var temaerne i Toveshøj
 • Renove­ringerne begynder
  Afd. 5: Nyt vedligeholdelsesreglement, bus og skraldesug var temaerne i Toveshøj
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data