Hvordan skal fremtidens almene Aarhus se ud?

Debatmøde med byrådspolitikere i april

I de næste 20 år vil antallet af indbyggere i Aarhus stige med 80.000 personer. Det viser planerne for byens udvikling, som blev offentliggjort for snart tre år siden. Men hvor skal de nye indbyggere bo?

Aarhus Kommune har i sin kommuneplan angivet muligheder på havnen, i Lisbjerg samt syd for Aarhus. Derudover er der anvist muligheder for at bygge i det eksisterende byområde.

Byplanlæggerne har foreslået, at en stor del af det fremtidige byggeri bør foretages som højhusbyggeri eller som etagebyggeri i seks til otte etager. Det er en byggeform, som anvendes i mange store europæiske byer, hvor der er begrænsning på byggegrunde. Nogle vil sige, at danskerne foretrækker at bo tæt og lavt og i villaer. Andre vil sige, at det bliver der hverken plads eller råd til i fremtidens Aarhus.

”Hvor skal de ressourcesvage bo i fremtiden?”

”Hvor skal de ressourcesvage bo i fremtiden?”

Privat eller alment boligbyggeri

Hvem er det, der flytter til Aarhus? Det er der mange meninger om. Borgerlige byrådsmedlemmer giver ofte udtryk for et ønske om, at de, der flytter til byen, er unge familier med to gode indkomster. Gode skattebetalende borgere, som gerne vil bo i ejerbolig.

Andre giver udtryk for, at der i fremtiden vil være lige så stor en andel af ressourcesvage borgere – enlige med børn og uden arbejde. Den ressourcesvage del af befolkningen har ikke råd til at bo i ejerboliger. Hvis den fremtidige forøgelse af boliger alene bliver i form af ejerboliger, vil de fattige blive tvunget ud i kommunerne omkring Aarhus eller ind i de eksisterende almene boliger. Det sidste vil forøge ghettoiseringen af den almene boligmasse i Aarhus.

Boligorganisationerne har et udspil klar

For flere år siden besluttede Aarhus Kommune, at 25 procent af nybyggeriet i Aarhus skulle være alment, men beslutningen er ikke fulgt op af handling. For de næste år er der kun kvoter til ganske få familieboliger i Aarhus, så hvor skal de fattige bo?

Det spørgsmål vil boligforeningerne i Aarhus gerne være med til at besvare. Problemstillingen skal debatteres med politikerne i Aarhus, og debatten skal ske inden kommunalvalget til efteråret. Det er mange år siden, kredsen i Aarhus på denne måde er gået ud i en offentlig debat med kommunen om et emne, som ligger boligforeningerne meget på sinde.

Debatmøde på hotel Scandic

5. kreds i Boligselskabernes Landsforening arrangerer debatmøde på Hotel Scandic sidst i april måned, efter deadline på dette blad. Skræppebladet vil derfor i næste nummer følge op på debatten på mødet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data