Afd. 1: Renoveringen

Afdeling 1- Hans broges Parken

Interessegruppemøde den 13. maj

Af Inger Bloch

Torben Overgaard indledte mødet med at byde velkommen og udtalte, at der er store fugtproblemer i nogle af afdelingens boliger. Han stillede herefter følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer er der? Er renovering nødvendig? Skal vi gå videre i processen?

I forbindelse med det sidste spørgsmål ønskes en tilkendegivelse fra beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde 22. maj.

En chance
Renoveringen skal afhjælpe de store energimæssige problemer i afdelingen og problemerne med skimmelsvamp. En følge af renoveringen er, at der kommer store huslejestigninger, men varmeudgifterne vil blive mindre.

Torben Overgaard anførte endvidere, at vi i projektet har fået mange ting med, som vi skulle have lavet alligevel, og nu får vi støtte til det.
”Det er en chance, man ikke skal sige nej til,” tilføjede han.

Spørgelyst
Der var nu ivrig spørgelyst i forsamlingen. Der blev tilkendegivet utilfredshed med, at der skulle gennemføres afstemning på det kommende beboermøde den 22. maj, når der ikke har været givet tilstrækkelige oplysninger til beboerne forinden.

Uddybende materiale udsendes
På mødet blev der uddelt en finansieringsoversigt. Den blev nu gennemgået og forklaret grundigt af regnskabschefen. Alligevel var det vanskeligt for interessegruppen at forstå de komplicerede spørgsmål til bunds – og forstå konsekvenserne på beregningen af den kommende huslejestigning.

Torben Overgaard lovede, at der inden det ekstraordinære afdelingsmøde ville blive udsendt oplysende og uddybende materiale om de vanskelige spørgsmål til alle beboerne i afdeling 1. På den måde kunne beboerne føle sig ”klædt bedre på” ved mødet.

Afdelingsformanden vil ligeledes udsende en supplerende indkaldelse og understrege vigtigheden af, at flest muligt deltager i dette vigtige møde!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt