Fra makroplan til mikroplan med boligsocialt arbejde

Projekterne er kommet tæt på og blevet konkrete, oplever Bertil Mahs, der i et halvt år har været leder af Det Boligsociale Fællessekretariat

Efter snart et halvt år på posten som leder af Det Boligsociale Fællessekretariat er Bertil Mahs blevet meget mere klog på, hvordan det boligsociale samarbejde i Aarhus fungerer. Samtidig har jobbet også været en øjenåbner for ham for, hvor omfattende og kompleks en by som Aarhus er.

Bertil Mahs

Tidligere arbejdede Bertil Mahs i seks år som chef for Børne- og Ungeenheden i Socialstyrelsen, der ligger i Odense. Dengang boede han også i Aarhus, men rejste så at sige ud af kommunen hver dag.

”I Socialstyrelsen arbejdede jeg med kommunerne, mens det nu er de forskellige boligområder i Aarhus, det handler om. Men det er lidt sjovt, at jeg kan genkende nogle af de projekter og tiltag, som vi lavede i styrelsen. De er nu ved at udrulle sig i kommunen, som for eksempel projektet Multi Funk i Viby, der er rettet mod de udadreagerende unge,” fortæller Bertil Mahs.

Det Boligsociale Fællessekretariat har til huse på Saralyst Allé, hvor BL´s Kreds 5 også holder til. Her sidder Bertil Mahs med sin stab på tre medarbejdere og en lille håndfuld projektmedarbejdere, der leder nogle af de bydækkende boligsociale indsatser, som for eksempel Kvindehuset og Sundhedscafeerne.

”Sekretariatet står på tre ben, kan man sige om vores strategi, som vi hele tiden arbejder på at forfine. Det første ben er analyse, som er et samarbejde med kommunen omkring indsamling og brug af data som indikatorer, der kan give os oplysninger om de forskellige boligområder.”

Helhedsplanerne og faglig udvikling

”Og så er der de boligsociale helhedsplaner, som vi hjælper boligområderne med at udvikle og planlægge. Det er en sindrig øvelse at arbejde med det felt, for det er her, at beboerdemokratiet møder det kommunale system, når aftalerne skal indgås,” fortæller Bertil Mahs.

”Det handler i nogen grad om at få et fælles fodslag mellem boligområderne og kommunen og få lagt en strategi, som handler om de indsatser, vi arbejder med, som både berører kriminalitet, beskæftigelse og udsatte beboere.”

Det tredje ben, som fællessekretariatet arbejder med, er faglig udvikling af medarbejderne i den boligsociale indsats. Dem findes der lige for tiden i alt 38 af i de aarhusianske boligområder.

”Det drejer sig om, hvor vi kan organisere den faglige udvikling på tværs. Og vi har netop været af sted på et internat, hvor vi fik nedsat en række arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med forskellige opgaver. Det handler om at skabe en identitet for de boligsociale medarbejdere i Aarhus, for vi kan noget andet end en kommunal medarbejder, men samtidig er der også mange snitflader til kommunen i det boligsociale arbejde,” siger Bertil Mahs.

Kopieret i hele Danmark

Da det Boligsociale Fællessekretariat åbnede i 2007, var det det første af sin slags i Danmark. Men erfaringer med den koordinerede boligsociale indsats i Aarhus har været så positive, at ideen i dag er blevet kopieret i resten af landet.

Indtil udgangen af i år er fællessekretariatet fortsat støttet af Landsbyggefondsmidler med medfinansiering fra kommunen og alle boligforeningerne i Aarhus Kommune. Men fra næste år går sekretariatet over til at være i ordinær drift som en aftale mellem BL Kreds 5 og Aarhus Kommune.

Fokus på bedre liv for alle

De boligsociale opgaver fortsætter med at være der. I efteråret skal der tages hul på et projekt, som hedder ”Ny start”, der handler om, at problemfamilier frivilligt flytter ud af udsatte boligområder. Det har tidligere været forsøgt med succes i Tingbjerg ved København.

”Og så har vi et nyt projekt, der hedder ”Byg Op”. Det handler om i samarbejde med Teknisk Skole at koordinere indsatsen i forhold til lære- og elevpladser i forbindelse med nogle af de mange renoveringsopgaver, som kommer til at finde sted i de aarhusianske boligafdelinger i løbet af de kommende år, og hvor der foreløbig er sat 11 milliarder af til at løse de opgaver,” fortæller Bertil Mahs, der synes, at det er mange spændende boligsociale opgaver, som venter forude.

Læs mere om Det Boligsociale Fællessekretariat på www.bydele.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-05 juni side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data