Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt

Det Boligsociale Fællessekretariat i Højbjerg binder viden fra indsatserne i Aarhus sammen og trækker på fælles erfaringer

For lidt over et år siden satte Jens Winther sig i stolen som ny leder af Det Boligsociale Fællessekretariat.
”Det har været et år, hvor sekretariatet nærmest er startet forfra og har lagt låget på den gamle måde at gøre tingene på,” fortæller Jens Winther, der kom fra en stilling som afdelingsleder i det nu nedlagte HotSpotcenter i Aarhus Kommune.

”En af mine første opgaver var at finde nye medarbejdere til kontoret, fordi alle de tidligere medarbejdere havde fået nyt arbejde,” husker Jens Winther, der i dag har en lille håndfuld medarbejdere på kontoret på Saralyst Allé i Højbjerg

”Tingene har forandret sig hen over årene siden starten i 2007. I dag er vi ikke længere dem, som skriver de store ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte til helhedsplanerne, men vi vil meget gerne hjælpe. I stedet arbejder vi på at udvikle nye måder at evaluere på, blandt andet ved at spørge: Hvad ville vi, og hvad nåede vi? Det foregår gerne som en snak rundt om bordet med alle relevante samarbejdspartnere, hvor vi også koncentrerer os om, hvor vi vil henad.”

Jens Winther har i et år været sekretariatsleder i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé i Højbjerg.

Jens Winther har i et år været sekretariatsleder i Det Boligsociale Fællessekretariat
på Saralyst Allé i Højbjerg.

Sparring og samarbejde

Det Boligsociale Fællessekretariat står også for at arrangere erfa-møder for alle de ansatte i de boligsociale indsatser i Århus. Det handler både om kollegial sparring på tværs af bydelene og om socialt samvær.

”Og vi samler op på lederuddannelsen og på uddannelsen af vores medarbejdere, og så skal vi i løbet af foråret også tage fat på arbejdet med de folkevalgte i styregrupperne og senere også samarbejdet med kommunens repræsentanter,” fortæller Jens Winther.

Som noget nyt under Jens Winther er Det Boligsociale Sekretariat begyndt at samarbejde med VIA, der omfatter alle studerende fra de mellemlange uddannelser, såsom pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker. De stiller sig nu til rådighed for at lave frivillige indsatser i Gellerup, Bispehaven og Viby Syd.

Kommunen skal være med

I løbet af det seneste år har Jens Winther også været med til at udvikle et tæt samarbejde med kommunale repræsentanter fra Børn og Unge og Socialforvaltningen.

”Det er den nye strategi, at vi skal lege mere med Aarhus Kommune. Der skal laves samarbejdsaftaler om, hvordan vi bedre kan videreudvikle de områder, hvor vi har indsatser. Og her er det vigtigt, at beboerne oplever, at det er initiativer, der har deres interesse,” siger Jens Winther, der håber, at det nye system kan bygges lidt mere på tillid, så det hele ikke mere skal måles så meget.

Længere sigte end fire år

Noget af det, som Jens Winther godt kunne ønske sig, er, at man beslutter, at indsatser i nogle områder skal have et længere sigte end fire år, når der laves boligsociale helhedsplaner.

”Vi havde i efteråret i Århus besøg af den amerikanske professor Robert D. Putnam, der regnes for at være en af verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere. Han sammenligner de tidsbegrænsede indsatser i vores boligområder, som kan løbe ud efter fire år, med, at man ringer til sygehuset, og det siger, at nu er patienten rask, fordi tiden er gået.”

”Vi skal erkende, at nogle boligområder er som sygehuse, og så arbejde sådan med dem. Det skal vi huske politikerne på, og så skal vi også huske at takke beboerne, der bor der. Der skal tænkes meget på, hvad der kan gøres for at få folk til at blive boende. Og det er vigtigt, at vi overvejer, om vi er her for dem, der bor der nu, eller dem, der kommer til at bo der,” opfordrer Jens Winther, der gennem Det Boligsociale Fællessekretariat rigtig gerne vil hjælpe med at udbrede byg-op-tanken.

”Det handler blandt andet om at ansætte beboere og elever og lave lærepladser i de boligområder, hvor det er muligt. Her er det en udfordring at få kommunen til at spille med. Men det er lykkedes at gøre det til en succes i Rosenhøj, hvor 30 individer er kommet i forskellige former for job eller uddannelse i forbindelse med renoveringen i løbet af de sidste par år,” fortæller en glad Jens Winther.


Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat er de århusianske boligorganisationers fælles sekretariat på det boligsociale område. Det blev etableret i 2007, som det første af sin slags i Danmark.

Ledelsen af Det Boligsociale Fællessekretariat består af et forretningsudvalg med fire boligforeningsdirektører, blandt andet Keld Laursen fra Brabrand Boligforening, en kredsrepræsentant fra Kreds 5 samt kredskonsulenten i Boligselskabernes Landsforening i Aarhus.

Fællessekretariatets medarbejdere er fordelt ud på styregrupperne i de syv områder, der for tiden har boligsociale indsatser: Langkær, Viby, Trige, Herredsvang, Vandtårnet og Frydenlund, Gellerup og Toveshøj og Bispehaven.
Læs mere på fs-aarhus.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-05 Juni side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data