Afd. 12: Afdelingsmøde i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Udramatisk afdelingsmøde

Af Linda Adamsen, foto Esben Trige

Afdeling 12, Thorsbjerg, holdt afdelingsmøde onsdag 4. september 2013 helt uden dramatik.

Det kunne kun svinge sig op til en diskussion om, hvor man fik de største energibesparelser – ved at isolere gulve eller sætte nye vinduer i.

Dette blev diskuteret, da man informerede om, at bestyrelsen sammen med inspektøren havde igangsat et forsøg med isolering i en prøvelejlighed ved at blæse glasuld ind i hulrummet under gulvene. Den kommende vinter vil vise, om der kan spares på varmeregningen, eller om man blot modvirker den fodkulde, som flere beboere har klaget over. Det besluttes senere, om projektet skal gennemføres i flere lejligheder.

En udramatisk aften blev afsluttet med hyggesnak, god mad og en øl

En udramatisk aften blev afsluttet med hyggesnak, god mad og en øl

Ingen katteslagsmål
En beboer havde fremsat et ændringsforslag til ordensreglementet, der gik ud på, at man i stedet for en hund og/eller en kat nu skulle have mulighed for at have to hunde, to katte eller en hund og en kat. Forslaget blev forkastet med et stort flertal.

Man kunne ellers forestille sig, at det var et punkt, der kunne give stof til en følelsesladet diskussion, men det blev kun til klager over kattetoiletter langs husmurene og en overfyldt skraldespand med ildelugtende hundeposer – i sig selv slemt nok – og noget, som bestyrelsen vil se på det i det kommende år.

Nye køkkener og råderet
Der var livlig spørgelyst, da inspektør Robert Sørensen fortalte om muligheden for at få nyt køkken. Et nyt køkken kan finansieres gennem råderetten, ved at man optager et lån hos boligforeningen, som tilbagebetales via en huslejeforhøjelse over en årrække.

Motion og leg
Afdelingen har en gammel have, som står mere eller mindre uberørt fra den tid, hvor der lå en større gård på grunden. I 2012 blev der blandt andet plantet frugttræer og bærbuske samt anlagt en motionssti, der snor sig gennem haven. Planen for 2013-14 er, at der skal indkøbes motionsredskaber i naturmaterialer, der kan indbyde til leg og konkurrencer – for både børn og voksne.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater, og aftenen afsluttedes med hyggesnak over god mad og en øl.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt