Afd. 2: Gennemtræk i bestyrelsen i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Flere nye kandidater og forhåbentlig en ny solid bestyrelse fremover

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Selv om jubilæumsfesten havde lokket mange beboere af hus, så var 50-60 beboere alligevel mødt frem til det årlige ordinære afdelingsmøde.

Ordstyrer Keld Albrechtsen skulle først tage stilling til et indviklet forslag om ændringer i dagsordenen – et forslag, som dog ikke blev aktuelt.

Fra venstre: Karl Erik Pristed, Steve Christensen, Aase Thomsen, Henrik Christensen (nyvalgt), Bente Heilmann (2.-suppleant), Ole Odgaard, Christina Kraul, Erik Bløcher (nyvalgt 1.-suppleant) Vagn Holmelund (nyvalgt)

Fra venstre: Karl Erik Pristed, Steve Christensen, Aase Thomsen, Henrik Christensen (nyvalgt), Bente Heilmann (2.-suppleant), Ole Odgaard, Christina Kraul, Erik Bløcher (nyvalgt 1.-suppleant) Vagn Holmelund (nyvalgt)

Beretning fra en nyslået formand
Formanden, Reidun Fynø, var under sit bestyrelsesarbejde hurtigt avanceret fra 1.-suppleant til formand. Det skyldtes et stort gennemtræk i bestyrelsen, hvor flere havde trukket sig. Reidun Fynø måtte derfor aflægge beretningen, og det klarede hun flot.

Hun måtte indrømme, at det var kommet bag på mange bestyrelsesmedlemmer, at de kom til at påtage sig rollen som festudvalg, og det var det ikke alle, der kunne forlige sig med. For at rekruttere frivillige var der afholdt møde, og tre meldte sig til det praktiske arbejde. Formanden udtrykte stor tak til dem og de ildsjæle, der medvirkede til, at det lykkedes at skabe en rigtig god jubilæumsfest samt andre arrangementer. Hun var overbevist om, at der nu er gode kræfter i dem, der ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Spørgsmål til renoveringsplaner kunne ikke undgås
Der blev stillet flere spørgsmål: Skal der tages stilling til enkelte elementer, og hvordan skal der tages stilling, hvor meget renovering skal vi have og så videre?

Der blev fra afdelingsbestyrelsen slået fast, at der endnu ikke var nogen færdige planer med tilhørende økonomiske konsekvenser omkring renoveringen.

Når man igen har et samlet projekt, en såkaldt helhedsplan, skal der igen afholdes et antal møder med beboerne, hvor man skal tage kvalificeret stilling til det fremlagte samlede projekt. Det er vigtigt her at dulme bekymringerne og afvente det kommende arbejde. En renoverings-helhedsplan skal være et samlet forslag, der laves i fællesskab og understøttes af både foreningsbestyrelse og administration.

En renoveringsplan skal desuden fremlægges som et samlet projekt i forhold til Landsbyggefonden, ellers vil man ikke kunne få støtte. Afdelingen har et stort vedligeholdelsesprogram, men indtil videre stilles alle større arbejder i bero og udskydes. Hvis en helhedsplan så ikke kommer i gang, så er der henlagte midler til at gå i gang med.

Regnskab og budget
Boligforeningen er i lighed med andre grundejere også på vagt overfor myndighederne, med hensyn til om vores ejendomsskatter er beregnet på de korrekte vurderinger. Konsulentfirma er sat til at tjekke. I 2014 er der en stigning på syv procent på ejendomsskatterne.

Næsten alle udgifter vil stige i det kommende år. Det er tidligere års overskud, der er med til at holde huslejestigningen i ro.

Et overskud på regnskabet i 2012 skyldtes ikke færre udgifter og forkert budget, men større indtægter på grund af en dygtig formueforvaltning.
Afdelingen kan derfor være tilfreds med en meget lille huslejestigning på 0,81 procent, som er den mindste i boligforeningen.

Forslag fra beboer om særskilt valg af repræsentantskabsmedlemmer på afdelingsmøde og eventuelt valg af disse blev forkastet. Det samme blev et forslag om at have et regnskabsmøde om foråret.

Valg af afdelingsbestyrelses-medlemmer
Et medlem er gået af, og derfor var der fire nye medlemmer til valg (fejl i det trykte dagsordenspunkt).
Ole Vad Odgaard ville gerne genopstille og ligeledes Steve Christensen. Reidun Fynø ønskede ikke at genopstille. Desuden blev fem andre kandidater opstillet til en valgrunde.

Ved afstemning blev Steve Christensen, Ole Vad Odgaard, Vagn Holmelund og Henrik Christensen valgt til bestyrelsen.
Erik Bløcher, Bente Heilmann og Peter Kellerup blev suppleanter i nævnte rækkefølge.

Eventuelt
Emnerne var oprydning i cykelkældre, cykelstativplaceringer, hundehold og husorden, fleksibel boligtildeling, sikkerhedsregler for bålsted versus de nye brandregler, renovering af gavle og en påmindelse om Realdania-projekt-tilbud.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt