Afd. 5: Toveshøj får den store video-pakke

Afdeling 5 – Toveshøj

Omfattende hærværk får et stort flertal på afdelingsmøde til at investere 6,7 mio. kr. i tryghedskameraer

Beboerne på Toveshøj har vedtaget en omfattende videoovervågning, som vil blive sat op til foråret. Baggrunden er alvorlig: masser af hærværk i især kældre, yderdøre, vaskeri og trapperum. Alene indtil 1. september i år har hærværket kostet 1,25 mio. kr. Desuden har der været mange indbrud, især i stuelejligheder.

Kun omkring 30 af Toveshøjs 624 lejemål var repræsenteret på afdelingsmødet 10. september, men spændingen var heller ikke lige så stor som i foråret, hvor flertallet vedtog, AT der skal indføres overvågning. Denne gang var det modellen, der skulle vælges: lille – mellem – stor?

Inden den skriftlige afstemning var der en mundtlig afstemning, fordi en beboer ønskede, at hele forslaget kommer til urafstemning. Det var der et klart flertal imod, så der kunne tages en direkte beslutning i aftes

Inden den skriftlige afstemning var der en mundtlig afstemning, fordi en beboer ønskede, at hele forslaget kommer til urafstemning. Det var der et klart flertal imod, så der kunne tages en direkte beslutning i aftes

Kun lidt debat

Aftenens dirigent, Bo Sigismund, ledede debatten, men den var ret begrænset. Der var dog nogle modstandere af videoovervågning, og beboer Inge Laursen sagde, at hun vil være meget ked af at skulle overvåges.

Inspektør Peter Sørensen beroligede hende med, at hendes færden ikke vil blive overvåget af nogen personer, idet videobåndene kun vil blive set igennem, når og hvis noget kriminelt sker et sted. Det er kun Peter Sørensen selv og politiet, der har adgang til båndene. Hvis det er boligforeningens beboere, der begår hærværk eller lignende, kan boligforeningen bagefter gå til familien og opkræve pengene.

Afdelingsformand Anett S. Christiansen forelægger de tre modeller for tryghedskameraer

Afdelingsformand Anett S. Christiansen forelægger de tre modeller for tryghedskameraer

En krone til videoløsningen

Der var 42 beboerstemmer for den største pakke, mens de mindre pakker fik i alt 11 stemmer. Det betyder, at afdelingen må investere op mod 6,7 mio. kr. på at få bragt hærværket ned.
Til gengæld vil video-løsningen koste 1 krone ekstra på huslejen pr. kvadratmeter pr. måned.

I fremtiden vil videokameraer pege på indgangspartier, kældergange, facaden og containergårde.

”Jeg havde gerne set, at vi helt kunne undvære videoovervågning, men den er desværre nødvendig,” sagde afdelingsformand Anett S. Christiansen.


Huslejen stiger med hærværks-beløbet

Hvis hærværket fortsætter resten af året, kan det muligvis løbe op i 1,7 mio. kr. Og dette beløb er lige netop, hvad huslejen stiger med næste år. Eller næsten 3000 kr. i gennemsnit pr. bolig.
Eller med andre ord: hvis der ingen hærværk var overhovedet, skulle huslejen ikke stige.

Men det er der, og derfor måtte de fremmødte beboere vedtage en huslejestigning på 4,65 procent. Det er i den høje ende af Brabrand Boligforenings afdelinger, og heroppe ligger Gellerupparken i øvrigt også.

Toveshøj er en 41 år gammel dame, som trænger til vedligeholdelse, var alle fremmødte enige om. Det vil også ske efterhånden, idet videokameraerne skal give mindre hærværk, og de sparede penge vil blive brugt på vedligeholdelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data