Afd. 4: Gellerup­parken tæt på gennembrud

Afdeling 4 – Gellerupparken

Afdeling 4 annoncerede, at der ikke bliver huslejestigning næste år

Når man siger ’gennembrud’, betyder det oftest ’succes’ eller ’åbning’ for et projekt. I Gellerupparken forberedes en helt fysisk ’åbning’, nemlig en vej, som skal gå igennem Blok4 på Gudrunsvej.
De knap 50 fremmødte på afdelingsmødet tirsdag tilbragte en ret fredelig aften med formandsberetning og et løfte om nul huslejestigning. Det mest omdiskuterede var det plagede affaldssug i både Toveshøj og Gellerupparken – forårsaget af, at nogle beboere smider helt tossede ting i affaldsskaktene.

Genhusning i gang

Men de hørte også om pilotprojekterne for den kommende milliarddyre og længe ventede renovering af blokkene. Da Blok4 alligevel skal have et stort hul igennem sig af hensyn til Trille Lucassens Gade, er det oplagt at bruge denne blok (og Blok B7) til den første renovering. Erfaringerne herfra og fra Toveshøjs pilotprojekt skal bruges ved renoveringen af samtlige boliger i Gellerupparken og Toveshøj.

Youssef Abdul Kader holdt sin første formandsberetning som afdelingsformand. Han fortalte, at da beboerne i B4 fik deres tryghedsgaranti i december sidste år, er genhusningen godt i gang. Selve hullet i blokken er planlagt til december i år.

Han erkendte, at den midlertidige genhusning af de beboere, der ønsker at vende tilbage til Blok4, har givet praktiske udfordringer.

”Vi er ved at få udarbejdet en genhusningsliste, men afdelingsbestyrelsen skal først godkende listen, før der sker noget,” sagde Kader.

Det kommende beboerhus er et andet projekt, der arbejdes med – i øvrigt sammen med projektleder Kristian Bjerring Lauritsen i boligforeningen. Beboerhuset skal give plads til mange forskellige brugergrupper, ikke mindst Foreningernes Hus, betonede afdelingsformanden.

”Men der er stadig plads til beboernes indflydelse på indretning mv. Hvis I har forslag, så henvend jer til Kristian,” sagde han. Kristian har emailadressen krila[AT]bbbo[DOT]dk

Youssef Abdul Kader fremlagde sin første beretning som formand.

Youssef Abdul Kader fremlagde sin første beretning som formand.

Det boligsociale prioriteres

Næstformand Abdinasir Jama fortalte om samarbejdet med den boligsociale helhedsplan, som afdelingsbestyrelsen prioriterer højt. Den næste helhedsplan for 2018-21 er på vej, og afdelingsbestyrelsen har sat en weekend af til at gå i dybden med de foreslåede indsatser.

Video, tis og affald

Kaders og Nasirs beretninger gav ikke anledning til megen diskussion. Mest snak var der som nævnt om skraldesuget, og det fik Chadi Ali Kayed til at foreslå videoovervågning, selv om det allerede en gang er nedstemt af afdelingsmødet. Overvågning vil bedre kunne afsløre dem, der f.eks. sorterer affald forkert, og – som en anden beboer pegede på – tisseri i opgangene.
Youssef svarede, at Toveshøj har fået videoovervågning, og det var alligevel her, at problemet med det tilstoppede skraldesug startede i foråret.
Nezar Ajjawi nævnte også, at man har bedt imam Radwan Mansour fortælle i fredagsbønnen, hvordan børn, unge og voksne kan opføre sig bedre i afdelingen.
”Og hvis vi 50 tilstedeværende fortæller videre til andre beboere, kan det også afhjælpe problemet,” sagde han.

Huslejen holdes fast

Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet, som ser så godt ud, at huslejen kan fastholdes i 2017. Næsten ingen lejligheder står tomme, og hærværk er på et lavt niveau. Til gengæld kan forkert affaldssortering og et tilstoppet skraldesug forværre økonomien, understregede hun.

Der skal spares

Som hovedformand holdt Keld Albrechtsen et indlæg om foreningens projekter, ikke bare i Gellerup med den kommende administrationsbygning, men også på Østhavnen og de afdelinger, der har renoveringer på vej.

Alle boligforeninger er af regeringen blevet pålagt at effektivisere, og det vil påvirke hver enkelt afdeling. I 2020 skal der spares, hvad der svarer til 200 kr. om måneden pr. lejemål. Det gode er, at denne ”gevinst” må beholdes, for eksempel til lavere husleje.
Peter Iversen var aftenens ordstyrer, og han gelejdede afdelingsmødet igennem dagsordenen på under to timer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data