Håndværkerfradraget gælder også for lejere

Betaler du selv for reparationer i dit lejemål, kan du spare op til 5.000 kroner om året i skat. Fradraget gælder også lønudgifter til både hushjælp og vinduespolering

Tekst af Helle Hansen, tegning af Jesper Ankjær

Regeringen har i forbindelse med sin vækstplan besluttet at genindføre håndværkerfradraget, det såkaldte servicefradrag, i hele 2013 og 2014. Den forventede effekt af håndværkerfradraget er, at der kan fastholdes op til 5000 jobs.

Fradraget gælder også for lejere, der bor i almene boligforeninger, hvis tre betingelser er opfyldt: Beboeren skal selv betale for arbejdet. Beboeren skal have ret til at vedligeholde boligen, og så skal beboerne bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

Skal selv indberette til SKAT
Håndværkerfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen, hvor borgeren selv skal taste arbejdslønnen ind på www.tastselv.skat.dk. Arbejdslønnen skal fremgå af fakturaen, som skal betales elektronisk og derefter gemmes i minimum tre år.

Udbetalingen sker, ved at borgeren får et forhøjet fradrag, svarende til ca. en tredjedel af lønudgiften til den service- eller håndværkerydelse, der er udført. Fradraget gælder både for en lang række forskellige ydelser som for eksempel almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning, vedligeholdelse og reparationer i lejemål. Hele listen kan ses på SKATs hjemmeside.

B-ordning kan ikke bruges
For at bruge fradraget skal beboeren selv betale for arbejdet af egen lomme. Det kan altså ikke lade sig gøre at få fradrag for udgifter, der betales via huslejen og heller ikke fra lejemålets vedligeholdelseskonto eller via afdelingens henlæggelser.

Afslibning af gulve er et eksempel, hvor beboerne kan spare penge, hvis afdelingen har A-ordningen.

Vinduespolering er et andet eksempel, hvor alle kan bruge fradraget, hvis de selv betaler for ydelsen. Generelt er der mest at spare ved projekter, hvor arbejdslønnen udgør en forholdsvis stor del af den samlede pris, udgiften til materialer er nemlig ikke fradragsberettiget.

Håndværkerfradraget generelt
Håndværkerfradraget er op til 15.000 kroner om året pr. person over 18 år. Beløbet er inklusive moms. Afhængigt af beboerens skatteprocent kan han eller hun altså spare ca. 5.000 kroner i skat. I praksis er det sådan, at beboeren får ca. 100 kroner tilbage af SKAT, hver gang han eller hun betaler 330 kroner til en håndværker i arbejdsløn.

Fradraget gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra beboerindskuddet eller depositummet. Men beboeren skal kunne dokumentere, at udgiften er trukket i beboerindskuddet eller depositummet, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejer. Kontakt boligforeningen, hvis du vil høre nærmere.

Fradrag for forbedringer
For at få servicefradraget for vedligeholdelsesarbejde skal det udføres inden for råderetten over boligens ydre og indre rammer, som det fremgår af lejeaftalen.
Som lejer kan du også bruge servicefradraget til forbedringer, hvis de ligger inden for råderetten og er aftalt skriftligt med boligorganisationen. Der kan således kun opnås fradrag for arbejder indenfor de individuelle råderetsregler, som lejeren har betalt af egen lomme.

Så hvis en beboer selv betaler kontant for indsættelsen af et nyt køkken, så kan udgiften til håndværkeren, der sætter køkkenet op, trækkes fra op til 15.000 kr. pr. voksen i hustanden.
I alle tilfælde skal arbejderne være omfattet af listen over ydelser med servicefradrag, som kan ses på SKATs hjemmeside.

Skal bo i boligen, mens der arbejdes
Beboere kan kun benytte servicefradraget for vedligeholdelsesarbejde, som bliver udført, mens han eller hun har fast bopæl i boligen. Det er dog ikke afgørende, om beboeren har opsagt sin lejlighed, men derimod afgørende, at han eller hun stadig bor i boligen, mens arbejdet udføres.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt