Hård kritik af Brabrand Bolig­forening: En organisation i ubalance, der virker indspist

En uklar og utidssvarende organisering af administrationen kendetegner boligforeningen, konkluderer konsulentfirmaet Muusmann i kritisk analyse

Konklusion var klar og blev serveret råt for usødet: Tiden er moden til forandringer i Brabrand Boligforening. Det stod klart, da konsulentfirmaet Muusmann onsdag den 2. oktober fremlagde resultatet af organisationsanalysen for boligforeningens repræsentantskab og personale.

Alle var inviteret til at deltage i informationsmødet på samme tid, og da der kunne risikere at komme over 200 deltagere, blev mødet holdt i det store auditorium i Storcenter Nord.
Formand for foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen bød velkommen og fortalte, at alle var indkaldt til samme møde, således at alle kunne få den samme information på én gang og samtidig være sammen om den fælles interesse for de ansattes arbejdsplads og for repræsentantskabs-medlemmernes boliger.

Repræsentantskabet og medarbejderne samlet i salen i Storcenter Nord, hvor de fik præsenteret analysen.

Repræsentantskabet og medarbejderne samlet i salen i Storcenter Nord,
hvor de fik præsenteret analysen.

Fokus på ledelsen og dens evner

Jeppe Vagtholm og Lars Bo Pedersen fra Muusmann fortalte, at organisationsanalysen var udarbejdet i løbet af august-september på baggrund af en del skriftligt materiale om boligforeningen og en lang række interviews med forskellige aktører omkring boligforeningen.

Analysen har været centreret omkring den administrative struktur og ikke den politiske. Og fokus har været på ledelsen og dens evne til at understøtte de folkevalgte.
Vurderingen af den nuværende organisation var rimelig kritisk i forhold til ledelsesorganiseringen og konkluderer, at det er påkrævet, at der sker en modernisering af den administrative struktur, som i dag fremstår uklar og utidssvarende.

Folkevalgte kontra administration

Konsulenternes erfaring sagde dem, at man mange andre steder også ser forskellige konflikter mellem den administrative del af en administration og de folkevalgte.

Men i Brabrand Boligforening har dette forhold og den karakter, som konflikterne har, været meget styrende for, hvordan tingene fungerer, og det kan være en hindring for optimering af kulturen.
Konkret betyder det, at der ikke tages kollektivt ansvar for opgaverne som et fælles hold.

Familiære relationer

”Plejer” styrer rigtig meget, og organisationen har vanskeligt ved at tage åbent imod nye ting. Samtidig er der også en tendens til nogle forholdsvis markante familiære relationer, i langt højere grad end man normalt ser. Og så er der en udbredt mangel på skriftlighed og dermed mangel på professionalisme i den måde, der arbejdes på, især omkring de organisatoriske forhold, hvorfor det kan være svært at agere.

De forskellige elementer lagt sammen bevirker, at organisationen virker lidt indspist, hvilket er uhensigtsmæssigt, fastslog de to konsulenter.

Utidssvarende strategisk grundlag

I Brabrand Boligforening er der tale om en meget hierarkisk og topstyret organisation, hvor man hele tiden skal spørge opad, og definitionen af beslutningskompetence er ikke specielt fremtrædende. Endvidere mangler en samlet strategisk ledelse, som fungerer som en ledelsesgruppe. Når der træffes beslutninger, som man ikke kan lide, giver det mulighed for at henvende sig til en anden med et andet resultat.

Usikker samarbejdspartner

Det giver usikkerhed om Brabrand Boligforening som samarbejdspartner, at det ikke er klart, om der foreligger det fornødne mandat til at agere, for eksempel i forbindelse med forhandlinger med Landsbyggefonden, Aarhus Kommune eller rådgivere.

Det er opfattelsen, at omgivelserne opfatter Brabrand Boligforening som en vanskelig samarbejdspartner, påpegede konsulenterne og sammenfattede det i en overordnet konklusion: At Brabrand Boligforening er en organisation i klar ubalance.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-09 November side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Hård kritik af Brabrand Bolig­forening: En organisation i ubalance, der virker indspist
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data