Afd. 12: Naboskab hele livet

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Lise Ledet har altid taget aktivt del i livet omkring sig

For at høre noget om, hvad der foregår i Thorsbjerg, spørger jeg Lise Ledet, der i mange år har været et kendt navn i Thorsbjerg og boligforeningen. Hun flyttede ind i Thorsbjerg i oktober 1989 som en af de første beboere. Og hendes historie omfatter meget andet end Thorsbjerg.

”Jeg har været med i aktiviteter det meste af livet,” indleder hun.

Lise Ledet

”Det startede i folkeskolen og på studenterkursus og tog for alvor fart på Skjoldhøjkollegiet, hvor jeg sad i forretningsudvalget sammen med Keld Albrechtsen og Jørgen Lenger, samtidig med jeg læste dansk og historie på universitetet. Da jeg flyttede til Thorsbjerg, sagde jeg til mig selv: Du skal ikke rodes ind i noget! Men et par måneder efter kom jeg ind i afdelingsbestyrelsen, hvor jeg var formand igennem 13 år. Tillige var jeg medlem af foreningsbestyrelsen i fire år.”

Lønnet arbejde

Et års tid havde Lise et uhyre interessant arbejde på Lokalhistorisk Samling, hvor hun skrev artikler til det digitale Århus Leksikon, men på et tidspunkt var hun med til at hente penge hjem til et EDB-projekt i Thorsbjergs beboerhus, Stenhytten. Her stod hun for styring, noget af undervisningen og koordinering. Det førte til et job ved FO med genoptræning og undervisning af folk, der skulle ud på arbejdsmarkedet. En vigtig del var sprogundervisning og introduktion til arbejdsmarkedsforhold. Alle deltagerne var indvandrere, især fra Somalia. Derefter kom en opfordring til at blive ’naboskaber’ i Gellerup, og hun måtte opgive alle sine valgte tillidshverv i boligforeningen.

”Det vil tage en time at fortælle, hvad en ’naboskaber’ laver,” siger hun, ”for det er meget forskelligt. Man skal kunne holde mange bolde i luften.”
Efter syv år blev hun fyret, da midlerne fra Landsbyggefonden hørte op.

Aktiviteter i Thorsbjerg

Lise Ledet er nu på efterløn og er kommet tilbage til afdelingsbestyrelsen, ved siden af at hun er formand for den lokale grundejerforening. Det er imidlertid også hende, som står for fælleshuset. Hun er ansvarlig for aktiviteter og udlejning og koordinerer, hvis der skal en ny aktivitet ind. I modsætning til tidligere er der nu få aktiviteter. Der er harmonikaspil hver 14. dag, brasiliansk dans og et øvelokale til musik, og så udlejes salen til private fester.

De få aktiviteter kan skyldes, at lejlighederne er forholdsvis små, så yngre familier flytter, og at huslejen er alt for høj. Der bliver flere og flere ældre i Thorsbjerg.
”De yngre familier, der er her, engagerer sig ikke,” fortæller Lise.

”Det kan skyldes, at lokale tilbud ikke kan konkurrere med de mange andre muligheder, der er. Det er afdelingsbestyrelsens svaghed. Vi er ikke gode nok til at kommunikere med beboerne. Hvis vi var mere udadvendte, ville der komme gang i flere aktiviteter.”

Når der bliver tid tilovers, læser Lise, strikker eller lægger puslespil. Hun har egentlig været ’naboskaber’ hele tiden.
”Det var et godt valg. Det var meget spændende at have med at gøre,” slutter Lise.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-10 December side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data