Den nye projektchef i Brabrand Boligforening brænder for helheden

I sidste nummer snakkede vi med administrerende direktør Keld Laursen, og i dette nummer er vi kommet til projektchef Ole Bech Jensen, som er begyndt sit job den 1. marts

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe

Ole Bech Jensen er 61 år og havde, allerede inden han startede i jobbet hos Brabrand Boligforening, stor erfaring med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Det er nemlig ham, der har siddet som projektleder for Helhedsplanen hos Rambøll. Rambøll har fungeret som generel bygherrerådgiver for boligforeningen omkring Helhedsplanen og er også i dag tilknyttet arbejdet med det, der kaldes for landets største byudviklingsplan.

Som projektchef har Ole Bech mange bolde, som skal holdes i luften - her tegner og fortæller han for Skræppebladets udsendte

Som projektchef har Ole Bech mange bolde, som skal holdes i luften – her tegner og fortæller han for Skræppebladets udsendte

At være projektchef betyder, at Ole Bech Jensen er chef for alle de projekter, der foregår i Brabrand Boligforenings regi, men han indrømmer, at Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj lige nu fylder meget, fordi der er så mange aktiviteter i planen, der i de her måneder rent konkret går i gang.

Vejprojektet starter op til april, projektering af beboerhuse går i gang nu, der bygges et nyt væksthus, hvor Nordgårdskolen lå, og så er der travlt med planlægningsarbejdet for alle de pluszoner, som gerne skal være med til at gøre Gellerup til en attraktiv og dynamisk bydel: En ungdomsbydel, en sports- og kulturcampus med ny fodboldbane, udvikling af erhvervsareal og detailhandelskile.

Helhedsplanen Gellerup er et stort og prestigefyldt projekt. Stadsdirektøren for Århus, Niels Højberg, har fremhævet Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj samt De bynære Havnearealer som de mest spændende udviklingsprojekter i byen.

Men som projektchef har Ole også ansvaret for sammen med afdelingsbestyrelser og beboere at styre øvrige renoveringsplaner i boligforeningen. Det gælder især for de to ældre afdelinger Hans Broges Parken og Søvangen, der står overfor tiltrængt renovering, så man kan komme indeklima-problemerne til livs.

Ole skal også følge boligforeningens nybyggerier, herunder vores nye boliger Havnehusene, som der bygges på netop nu. Renoveringssager og nybyggeri, som er lige så prestigefyldte for Brabrand Boligforening som Helhedsplanen i Gellerup, og som Ole glæder sig lige så meget til at komme i gang med.

Hvorfor han søgte stillingen
Grunden til, at Ole Bech Jensen fik lyst til søge stillingen som projektchef, var først og fremmest, at han gerne ville videreføre det arbejde, han havde lavet hos Rambøll, men også, fordi nu afdøde Hans Esmann, en tidligere arbejdskollega, som også var medlem af foreningsbestyrelsen, var engageret i projektet, og de derfor diskuterede emnet en del. Ole ser dette job som en ny start med et nyt lederteam, og han har mulighed for at præge arbejdspladsen med sine ideer og gøre en forskel, som for ham er et af de vigtigste mål.

Fordel at kende arbejdet i forvejen
Det var ikke så svært at komme i gang, da han satte sig i stolen den 1. marts, for han var allerede inde i det meste stof.
”Det var nærmest en flydende overgang fra Rambøll til dette arbejde, så det har været nemt bare at arbejde videre,” siger han.

Ole Bech Jensen kender allerede den nye administrerende direktør, Keld Laursen. De har kendt hinanden i 20 år og har tidligere samarbejdet om andre projekter.

Ole glæder sig til, at det endelig går i gang med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Det er ikke bare den fysiske plan, han har øje for. Det handler ikke bare om bygninger, men også om det sociale: At børn og unge får gode uddannelsesmuligheder, gode beskæftigelsesmuligheder samt et stærkt fritids- og kulturliv.

Det, han ønsker, er, at Gellerup og Toveshøj med tiden bliver et attraktivt område at flytte til. Han ved godt, at det ikke ændrer sig på 1-2 år, men at det er en meget lang proces, som måske endda kan tage op til 20 år. Branding af området er meget vigtigt. At få skabt et bedre omdømme. Og så skal man også arbejde med løbende at vurdere effekten af de forandringer, som foregår i området. Det kan blandt andet gøres ved spørgeskemaundersøgelser og rundspørge blandt borgerne. Derefter kan man så justere på udviklingen, alt efter hvad svarene er.

Sikkerhed er vitalt
Ole Bech Jensen synes, det er vigtigt, at de mange projekter i forbindelse med Helhedsplanen også udmønter sig i jobs hos de lokale beboere. Han håber, at boligforening og kommune kan få folk i jobtræning i forbindelse med blandt andet vejprojekterne.

Han ønsker også, at der kan blive ansat folk i skånejob og fleksjob til blandt andet at passe på ting som f.eks. maskiner, der står rundt omkring i området. Han er også meget obs på, at sikkerheden skal være ekstra god, fordi kvarteret har så mange børn.

”Børn er jo nysgerrige, derfor skal vi have ekstra fokus på sikkerheden.”


Info om Ole Bech Jensen

• 61 år
• Bor i Laven ved Ry
• Gift og har en datter og et barnebarn
• Uddannet civilingeniør
• Har været projekt- og markedsdirektør for Rambøll Danmark
• Cykler i sin fritid
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt