Afd. 6: Beboer­møde med engagement

Afdeling 6 – Holmstrup

Mange interesserede mødte op på beboermødet i Holmstrup

Over 50 beboere var mødt op til det ordinære beboermøde i Holmstrup, og interessen for afdelingens ve og vel var stor. Mødet begyndte dog trist, da man måtte mindes afdelingsbestyrelsesmedlem Johnny Bendiksen, der var død efter mange års sygdom.

Beretningen

Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen supplerede den skriftlige beretning, der var blevet sendt ud, med bl.a. at fortælle om planer for solcelleanlæg, om de forestående problemer med at få udskiftet utætte døre og vinduer, problemer med store fraflytter-regninger, forhøjelse af de fremtidige indskud, at varmemålerne nok skal skiftes ud, at affaldsøer måske skal omlægges til affaldshuller, og at Odinsgården havde opsagt driftssamarbejdet.

Emner som legepladser og fældning af træer gik igen i den efterfølgende debat. Der blev også givet løfte om at se nærmere på den måde, rekvisitioner fra B-ordningen blev behandlet på. Beretningen blev godkendt med overvældende flertal.

Regnskabet

Edvin Juhl kunne også forelægge et regnskab med et overskud på 967.000 kr. Halvdelen var dog overført. En række udgifter var ikke blevet så høje som forventet. Afdelingens lån er ikke forduftet, men søges omlagt. Godt 800.000 kr. fra overskudskontoen anvendes i 2014 til at holde huslejen nede.

Afdelingen har sammen med Odinsgården og Thorsbjerg opsat et læskur til ”vore ølglade venner”, som de personer kaldes, der i mange år har holdt til i et buskads foran Brugsen.

Beboerbladet SOFUS havde rejst problemet omkring varmefordeling/korrektionsfaktor, og det medførte en del debat. Edvin understregede, at det er en meget kompliceret beregning, men der vil blive arbejdet med sagen. Regnskabet blev derefter vedtaget med overvældende flertal.

To beboere havde stillet forslag om, at træer blev beskåret sådan, at insekter fik de bedst mulige vilkår, og det blev vedtaget efter nogen debat.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Valg

Valget til afdelingens bestyrelse gav følgende resultat:
Peter Iversen 68 stemmer
Edvin Juhl 69 stemmer
Adam Hansen 54 stemmer
nyvalgt
Rita Bendiksen 57 stemmer
Mogens Nielsen 46 stemmer
1.-suppleant
Tina Møller Jensen 13 stemmer

Jens Skriver blev med akklamation genvalgt til Skræppebladets redaktion, og Niels Jensen til FAS. Ingen meldte sig som suppleanter.

Under eventuelt blev blandt andet drøftet Stofa og afdelingens snarlige jubilæum.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-04 Maj side 28
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data