Afd. 6: Beboermøde med engagement

Afdeling 6 – Holmstrup

Mange interesserede mødte op på beboermødet i Holmstrup

Tekst og foto Jens Skriver

Over 50 beboere var mødt op til det ordinære beboermøde i Holmstrup, og interessen for afdelingens ve og vel var stor. Mødet begyndte dog trist, da man måtte mindes afdelingsbestyrelsesmedlem Johnny Bendiksen, der var død efter mange års sygdom.

Beretningen
Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen supplerede den skriftlige beretning, der var blevet sendt ud, med bl.a. at fortælle om planer for solcelleanlæg, om de forestående problemer med at få udskiftet utætte døre og vinduer, problemer med store fraflytter-regninger, forhøjelse af de fremtidige indskud, at varmemålerne nok skal skiftes ud, at affaldsøer måske skal omlægges til affaldshuller, og at Odinsgården havde opsagt driftssamarbejdet.

Emner som legepladser og fældning af træer gik igen i den efterfølgende debat. Der blev også givet løfte om at se nærmere på den måde, rekvisitioner fra B-ordningen blev behandlet på. Beretningen blev godkendt med overvældende flertal.

Regnskabet
Edvin Juhl kunne også forelægge et regnskab med et overskud på 967.000 kr. Halvdelen var dog overført. En række udgifter var ikke blevet så høje som forventet. Afdelingens lån er ikke forduftet, men søges omlagt. Godt 800.000 kr. fra overskudskontoen anvendes i 2014 til at holde huslejen nede.

Afdelingen har sammen med Odinsgården og Thorsbjerg opsat et læskur til ”vore ølglade venner”, som de personer kaldes, der i mange år har holdt til i et buskads foran Brugsen.

Beboerbladet SOFUS havde rejst problemet omkring varmefordeling/korrektionsfaktor, og det medførte en del debat. Edvin understregede, at det er en meget kompliceret beregning, men der vil blive arbejdet med sagen. Regnskabet blev derefter vedtaget med overvældende flertal.

To beboere havde stillet forslag om, at træer blev beskåret sådan, at insekter fik de bedst mulige vilkår, og det blev vedtaget efter nogen debat.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Valg
Valget til afdelingens bestyrelse gav følgende resultat:
Peter Iversen 68 stemmer
Edvin Juhl 69 stemmer
Adam Hansen 54 stemmer
nyvalgt
Rita Bendiksen 57 stemmer
Mogens Nielsen 46 stemmer
1.-suppleant
Tina Møller Jensen 13 stemmer

Jens Skriver blev med akklamation genvalgt til Skræppebladets redaktion, og Niels Jensen til FAS. Ingen meldte sig som suppleanter.

Under eventuelt blev blandt andet drøftet Stofa og afdelingens snarlige jubilæum.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt