Fritidsforeningen under forandring

Generalforsamlingen opfordrede Fritidsforeningen til at invitere alle boligforeningens beboere til workshop om fremtidens struktur i FAS og Fritidsforeningen

Af Helle Hansen. Illustration af Jesper Ankjær

I mere end 40 år har langt de fleste beboere i Brabrand Boligforening hver måned betalt de 10 kroner, det koster at være med i Fritidsforeningen, som står for at arrangere udflugter og støtte afdelings- og foreningsaktiviteter, og som yder rentefrie lån gennem FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

”Men tiden og udviklingen er ved at være løbet fra den nuværende konstruktion med Fritidsforeningen og FAS. Oprindelig var der fem afdelinger, som alle lå i Brabrand. I dag er vi 25 afdelinger spredt ud over hele kommunen og med et spænd fra fire til 1776 boliger,” sagde formand Youssef Abdul Kader i bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 22. maj i Foreningernes Hus.
Her mødte 29 stemmeberettigede beboere frem.

Sommerudflugt med kæmpe underskud
Et underskud på knap en kvart million kroner på sidste års sommerudflugt til Djurs Sommerland havde givet bestyrelsen store udfordringer og foreløbig medført, at denne sommers udflugt var blevet aflyst.
(Webmaster: Der bliver alligevel sommerudflugt – til Tivoli Friheden.)

”Der var desværre mange, der snød ved tilmeldingen sidste sommer. De boede slet ikke i boligforeningen og købte billetter gennem familie og venner. Det skal vi fremover stoppe ved at forlange sygesikringsbevis og tjekke beboerlister, når vi sælger billetter. Og så skal vi også blive bedre til at fylde busser op,” sagde Youssef Abdul Kader.

”Årets pensionistudflugt hænger også i en tynd tråd, men måske kan der nå at blive fundet en løsning, som vil blive meddelt gennem Skræppebladet,” lovede Youssef Abdul Kader, der tidligere i år overtog formandsposten, efter at Jytte Lausen trak sig.

Ny struktur for aktivitetsstøtte
Forud for Fritidsforeningens generalforsamling havde bestyrelsen holdt fællesmøde med bestyrelsen for FAS og med administrationen, hvor der var blevet taget hul på snakken om en ny konstruktion. Der var blevet nedsat et udvalg, som arbejder med ideer og forslag. Resultatet af debatten på generalforsamlingen blev, at Fritidsforeningen efter sommerferien vil indkalde til en workshop, hvor alle interesserede beboere bliver opfordret til at deltage. Der vil blive indkaldt via Skræppebladet.

Regnskab godkendt
På trods af et underskud på en kvart million kroner på sommerudflugten har Fritidsforeningen forsat penge i banken. Indtægten på kontingent fra beboerne var på godt 600.000 kroner, hvoraf godt en fjerdedel, ca. 150.000 kroner, blev overført til FAS.

Der har været udgifter til sommerudflugten, der kostede 471.000 kroner, og til afdelingerne, som har modtaget omkring 160.000 kroner i tilskud til beboerfester, og til klubber og foreninger, der har fået godt 50.000 kroner i tilskud.

Årets resultat var et overskud på godt 60.000 kroner. Og ved årsskiftet havde Fritidsforeningen 286.000 kroner i banken. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Nyt bestyrelsesmedlem
Ved valget kom Walid Mahmoud ind som nyvalgt medlem med 47 stemmer, mens der var genvalg til Farhiyo Abukar Mohamed (45), Jytte Nielsen (38), Anette Kjærsgaard (36) og Arthur Sletting, der med 31 stemmer blev valgt for et år. Førstesuppleant blev Freddy Werner (28), og andensuppleant blev Solveig Pedersen med 25 stemmer.
Benny Pedersen og Kirsten Bente Hansen blev valgt som parlamentariske revisorer.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt