Fritids­foreningen under forandring

Generalforsamlingen opfordrede Fritidsforeningen til at invitere alle boligforeningens beboere til workshop om fremtidens struktur i FAS og Fritidsforeningen

I mere end 40 år har langt de fleste beboere i Brabrand Boligforening hver måned betalt de 10 kroner, det koster at være med i Fritidsforeningen, som står for at arrangere udflugter og støtte afdelings- og foreningsaktiviteter, og som yder rentefrie lån gennem FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

”Men tiden og udviklingen er ved at være løbet fra den nuværende konstruktion med Fritidsforeningen og FAS. Oprindelig var der fem afdelinger, som alle lå i Brabrand. I dag er vi 25 afdelinger spredt ud over hele kommunen og med et spænd fra fire til 1776 boliger,” sagde formand Youssef Abdul Kader i bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 22. maj i Foreningernes Hus.
Her mødte 29 stemmeberettigede beboere frem.

Sommerudflugt med kæmpe underskud

Et underskud på knap en kvart million kroner på sidste års sommerudflugt til Djurs Sommerland havde givet bestyrelsen store udfordringer og foreløbig medført, at denne sommers udflugt var blevet aflyst.
(Webmaster: Der bliver alligevel sommerudflugt – til Tivoli Friheden.)

”Der var desværre mange, der snød ved tilmeldingen sidste sommer. De boede slet ikke i boligforeningen og købte billetter gennem familie og venner. Det skal vi fremover stoppe ved at forlange sygesikringsbevis og tjekke beboerlister, når vi sælger billetter. Og så skal vi også blive bedre til at fylde busser op,” sagde Youssef Abdul Kader.

”Årets pensionistudflugt hænger også i en tynd tråd, men måske kan der nå at blive fundet en løsning, som vil blive meddelt gennem Skræppebladet,” lovede Youssef Abdul Kader, der tidligere i år overtog formandsposten, efter at Jytte Lausen trak sig.

Ny struktur for aktivitetsstøtte

Forud for Fritidsforeningens generalforsamling havde bestyrelsen holdt fællesmøde med bestyrelsen for FAS og med administrationen, hvor der var blevet taget hul på snakken om en ny konstruktion. Der var blevet nedsat et udvalg, som arbejder med ideer og forslag. Resultatet af debatten på generalforsamlingen blev, at Fritidsforeningen efter sommerferien vil indkalde til en workshop, hvor alle interesserede beboere bliver opfordret til at deltage. Der vil blive indkaldt via Skræppebladet.

Regnskab godkendt

På trods af et underskud på en kvart million kroner på sommerudflugten har Fritidsforeningen forsat penge i banken. Indtægten på kontingent fra beboerne var på godt 600.000 kroner, hvoraf godt en fjerdedel, ca. 150.000 kroner, blev overført til FAS.

Der har været udgifter til sommerudflugten, der kostede 471.000 kroner, og til afdelingerne, som har modtaget omkring 160.000 kroner i tilskud til beboerfester, og til klubber og foreninger, der har fået godt 50.000 kroner i tilskud.

Årets resultat var et overskud på godt 60.000 kroner. Og ved årsskiftet havde Fritidsforeningen 286.000 kroner i banken. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Nyt bestyrelsesmedlem

Ved valget kom Walid Mahmoud ind som nyvalgt medlem med 47 stemmer, mens der var genvalg til Farhiyo Abukar Mohamed (45), Jytte Nielsen (38), Anette Kjærsgaard (36) og Arthur Sletting, der med 31 stemmer blev valgt for et år. Førstesuppleant blev Freddy Werner (28), og andensuppleant blev Solveig Pedersen med 25 stemmer.
Benny Pedersen og Kirsten Bente Hansen blev valgt som parlamentariske revisorer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data