Afd. 3: Vaskeægte svineheld i Skovgårds­parken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Lav rente er årsag til, at beboerne kommer til at opleve nedsat boudgift efter renoveringen

Huslejen i Skovgårdsparken stiger med 40 kr. pr. m2 om året i de renoverede boliger på Karensvej og Sigridsvej, mens huslejen fastholdes uændret i højhuset på Astridsvej, i ungdomsboligerne og i boligerne på Ingasvej.

Sådan lød afdelingsbestyrelsens indstilling til beboermødet, der blev holdt i Skovgårdsparkens Selskabslokaler onsdag den 24. september.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden protester fra de beboere, der var mødt frem. Forklaringen er, at huslejestigningen på 283 kroner om måneden for en lejlighed på 85 m2 reelt ender med at blive til et fald i den samlede boudgift (husleje+varme). Sammenlagt bliver omkostningerne mindre end i dag, da afregningen af det individuelle forbrug forventes at ville give en større nedgang i varmeregningen for de fleste i de nyrenoverede lejligheder.

”Det vil sige, at vi holder det løfte, som vi gav jer i 2008 og 2009,” sagde en glad formand, Vagn Eriksen, til forsamlingen, hvor alle så meget tilfredse ud.

Elastik i metermål

Formanden var specielt glad på baggrund af omstændighederne ved beboermødebeslutningen i 2008, hvor skema A skulle indsendes til Landsbyggefonden. Her bad afdelingsformanden beboerne se bort fra det skriftlige materiale med den store huslejestigning og i stedet stole på, at projektet aldrig blev igangsat, før man kunne opfylde målsætningen om nulstigning i boudgiften. I 2009 var projektet så skåret til, således at beboerne kunne give det endelige tilsagn.

Held med rente

Forinden have Vagn Eriksen lavet en meget pædagogisk gennemgang af hele budgettet og fortalt om de overvejelser, som afdelingsbestyrelsen har haft sammen med boligforeningens nye administrationschef, Susanne Witting.

”Vi går med livrem og seler, men det her er simpelt hen vores bedste skøn. Og så er det vaskeægte svineheld for os, at renten ligger på to en halv procent. Havde den ligget på fire procent, så havde vi ikke kunnet stå her og smile,” afslørede formanden.

Ingen debat

Forud for budgetpunktet havde Vagn Eriksen næsten talt forsamlingen i trance med sin en time og et kvarter lange beretning, som via billeder og film fortalte om projektets udvikling fra 1987-2014 og om det store engagement hos de frivillige beboergrupper gennem tiden.

Da han var færdig med beretningen, var der ikke en eneste beboer, som stillede spørgsmål, så der kom ingen debat. Faktisk vågnede beboerne næsten først op med spørgsmål til bestyrelsen under punktet eventuelt, som derfor kom til at strække sig langt hen på aftenen, samtidig med at beboerne kunne nyde nogle gode stykker smørrebrød.

Højhuset næste udfordring

En af de næste udfordringer, som afdelingsbestyrelsen skal tage hul på nu, er højhuset på Astridsvej. Højhuset bliver af Landsbyggefonden betragtet som fase 2 af renoveringen. Landsbyggefonden har afsat 5 millioner kroner til en forventet nedrivning og bedt om svar inden for et år. Prisen for en renovering er næsten lige så høj som for en nedrivning og nyopførelse.

”Vi starter på udregningsarbejdet her i efteråret. Byrådet har besluttet, at der ikke skal bygges flere almene boliger i vestbyen, så måske skal vi til at se på alternative løsninger og i stedet overveje det, som kaldes en omfattende renovering, hvor vi næsten river hele bygningen ned, men lader tre-fire mursten stå i et hjørne,” forudså formanden.

Genvalg og FAS-repræsentant

Ved valget var der genvalg til de tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Inge Lise Klærke fik 63 stemmer, Jesper Fræer Nielsen fik 61 stemmer, og Ruth Johansen fik 41 stemmer. Lone Krogh blev 1.-suppleant med 30 stemmer.

Og efter en længere summepause lykkedes det også at få overtalt Jesper Fræer Nielsen til at stille op til posten som medlem af FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, hvorefter han blev valgt uden afstemning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November side 12
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data