Keld Albrechtsen påny formand for Brabrand Boligforening

Livslang interesse er ikke blegnet

Af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Keld Albrechtsen i arbejdstøjet på vej til sin nyttehave. Foto: Martin Krabbe

”Interessen for at arbejde i boligsammenhæng har altid været der,” siger Keld Albrechtsen og tilføjer, at det startede på Skjoldhøjkollegiet i 1972.

Så da medlemmer af boligforeningens repræsentantskab spurgte, om han ikke igen ville stille op som formand, som han var fra 1993-1997, for at sikre kontinuiteten, slog han til.
”Vi er i gang med et generationsskifte i administrationen og foreningsbestyrelsen, og jeg vil gerne være med til at få boligforeningen bragt godt ind i fremtiden med de store projekter, der er gang i,” siger han.

”Det er utroligt spændende og kræver megen tid. Der er ikke alene tale om Helhedsplanen, men også om betydelige renoveringer af de tre ældste afdelinger og de afdelinger, der også har væsentlige udfordringer som Holmstrup med isoleringsprojekter.

Hertil kommer nybyggeri som den nye ungdomsbydel. Vi vil gerne indgå i kommunens målsætning om, at ¼ af nybyggeri skal være alment, og vores ekspertise gør, at vi kan samarbejde om projekter og bruge vores kræfter på basale målsætninger. Der er også meget spændende udfordringer med forbedringer af beboerdemokrati og ”Frit valg i driften”.

Det sidste indebærer, at afdelingerne leveres basale ydelser med mulighed for en række tilvalg af ydelser. Det forøger den lokale indflydelse og dermed muligheden for at påvirke huslejen,” uddyber Keld.

Hvad er hans baggrund?
”Kan du gøre en forskel?” spørger jeg.
”Det skulle jeg virkelig gerne kunne,” svarer Keld.

”Jeg har fortalt repræsentantskabet, at jeg har megen energi, og faktisk bruger jeg meget tid på det, jeg påtager mig, så jeg håber, der kommer noget godt ud af det. Det har været et ubrudt engagement i hele min voksne tilværelse. I de næsten 15 år, jeg var medlem af folketinget, sad jeg hele tiden i boligudvalget.

Jeg har været medlem af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup i flere perioder og har tidligere været boligforeningens formand.

Partipolitisk blev jeg derimod først i 1977, hvor jeg meldte mig ind i VS. Jeg blev året efter opstillet nederst på kandidatlisten til amtsrådet. Spidskandidaten faldt imidlertid fra, og på en ekstraordinær kongres foreslog dirigenten, at kandidatlisten blev vendt på hovedet, og så fulgte amtsråd og folketing.

Tidligere var jeg ikke optaget af partipolitik og deltog heller ikke i studenterpolitik, men som gymnasieelev var jeg med til at organisere Operation Dagsværk, og jeg var med til at grundlægge kollegiebevægelsen og arrangere huslejeboykotter.”

Andre engagementer
Keld Albrechtsen studerede almindeligt statskundskab og finansierede en betydelig del af studierne ved at arbejde på Ceres og derefter som daglejer i høsten hos en landmand i Borum.
”Begge dele var hårdt fysisk arbejde,” siger han.

”Bestyrelsen består af folk, der er optaget af det og går op i det, så jeg tror, at det kommer til at fungere godt,” siger han, men på spørgsmålet, om han er formand om 10 år, griner han og siger: ”Jeg ville selv blive overrasket, hvis jeg er formand om 10 år.”

Keld har mange andre interesser. Naturen, herunder bjergvandringer, betyder meget ligesom også historiske problemstillinger, gerne præsenteret i romanform. Han deler en interesse for whisky fra øerne med sin bror.

”Jeg lægger især vægt på familien,” siger Keld.

”Jeg har en datter i Århus og en datter og et barnebarn i München.”

I øvrigt er Keld stadig menigt medlem af Enhedslisten og deltager i et møde eller to.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt