Afd. 8: Slut med kollektiv varmeafregning i Drejer­gården

Afdeling 8 – Drejergården

Beboerne skal fremover kun betale for eget forbrug af vand og varme

De 21 fremmødte beboere blev præsenteret for nyheden om at overgå fra kollektiv til individuel varmeafregning som følge af ny lovgivning, der fjerner den dispensation, som afdelingen har haft.

Afgørelsen blev fremsat til sidst under ”eventuelt”, og det kom som en positiv og velkommen overraskelse for de fleste, inden mødet sluttede; – især da dette tiltag ikke er forbundet med tilhørende huslejestigninger.

Der installeres vand- og varmemålere i alle lejligheder ultimo 2015, og individuel afregning forventes påbegyndt primo 2016. Der udsendes nærmere information om installationer og fremtidig afregninger til alle beboere i løbet af efteråret.

Ovenpå et dejligt stemningsfyldt og indholdsrigt beboermøde var det tiltrængt med et overdådigt pølsebord – de, som gik sultne hjem, var selv skyld i det – der var rigeligt af lækre sager.

Ovenpå et dejligt stemningsfyldt og indholdsrigt beboermøde var det tiltrængt med et overdådigt pølsebord – de, som gik sultne hjem, var selv skyld i det – der var rigeligt af lækre sager.

Indledningsvis fortalte Carsten Falck om igangværende tiltag i afdelingen. Udskiftning af gamle og udslidte køleskabe/hårde hvidevarer er langt fremme, og de resterende forventes at blive udskiftet løbende, i takt med at de går til. Beskæring af beplantning går planmæssigt, og der arbejdes på at få installeret lys-sensorer i flere af fællesrummene, som det i vaskekælderen i nr. 42.

Susanne Witting havde kreeret en pædagogisk fremlæggelse af afdelingens regnskaber og budgetter: nu med farverige tegninger i stedet for ”lagkager” og søjlediagrammer. Men uanset formen, så viser budgettet, at der er behov for en huslejeforhøjelse på 1,8 % primært pga. færre indtægter. De fremmødte beboere godkendte afdelingens budget for 2016.

Susanne Witting brugte en illustration, der viste, hvor og hvordan husholdningspengene fordeles i afdelingen – meget mere festlig end de sædvanlige ”lagkager” og skabeloner fra regnearket.

Susanne Witting brugte en illustration, der viste, hvor og hvordan husholdningspengene fordeles i afdelingen – meget mere festlig end de sædvanlige ”lagkager” og skabeloner fra regnearket.

Der var indkommet 4 forslag fra beboerne i nr. 29, der alle vedrørte tilpasning af udearealerne. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget, og det indebærer således, at træerne/beplantning omkring nr. 29 beskæres mest muligt, og at legepladsen, der alligevel ikke bruges, bliver nedlagt og omlægges til græsareal. Af økonomiske hensyn udføres tiltagene videst muligt i år, men der kan blive tale om udsættelser til næste regnskabsår.

Der var ingen i den fremmødte forsamling, der ønskede at stille op til en bestyrelse eller udtrykte behov for én. Rie vil gerne fortsætte som kontaktperson, og hun blev enstemmigt valgt. Ingen stillede op til FAS, så afdelingen er ikke repræsenteret her.

Der blev udtrykt ønske om ture arrangeret af Fritidsforeningen; sammen med beboerne følger Merete Poulsen op på muligheden for at søge økonomisk støtte til et tur-arrangement for afdelingens beboere.

Der blev spurgt til vand-/varmeafregning for 2015, hvilket var stikordet til, at Niels Hosie præsenterede ovenstående beslutning om individuel varmeafregning, der blev taget godt imod af de fremmødte.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data