Afd. 8: Kærkommen husleje-nedsættelse i Drejergården

Afdeling 8 – Drejergården

Resultatet af individuel forbrugsafregning af vand og varme bidrager til huslejenedsættelse på 5,7 %

Tekst Elin Krogh. Arkivfoto (kun online)

De knap 25 fremmødte beboere til beboermøde i afdeling 8, Drejergården, blev præsenteret for den nye afdelingssekretær Gitte Kjær, der tiltræder 1. oktober og overtager tjansen efter Merete Poulsen, der er fratrådt.

Efter beretninger fra afdelingen og foreningen, hvor serviceleder Sebastian Askøe Jensen gennemgik de tiltag, der har været omkring den udvendige vedligeholdelse i årets løb, herunder maling af vinduer/døre samt ny beplantning på de grønne arealer; og hvor Jesper Pedersen fra foreningsbestyrelsen orienterede om større aktiviteter og tiltag i de øvrige afdelinger, fik Susanne mulighed for at gennem gå budget og regnskab.

Som følge af overgangen til individuel vand- og varmeafregning fra årsskiftet er afdelingens udgifter hertil faldet så meget, at beboerne kan se frem til en huslejenedsættelse. Samtidig budgetteres der med en reduktion på ca. 1/3 af renholdelse i afdelingen. Disse tiltag resulterer i en huslejenedsættelse på 5,7%, hvilket falder i god jord blandt beboerne, der de seneste år kun har oplevet stigninger i huslejen. De fremmødte beboere godkendte afdelingens budget for 2017.

Ændringer
Der var indkommet en række forslag til ændringer i afdelingen og flg. blev besluttet:

  • Affalds-øen ved nr. 29 forlænges, således at der er plads til haveaffaldet fra P-pladsen ved nr. 42.
  • Alle dørene males i lys grå.
  • Afdelingen overgår til vedligeholdelsesreglement med ren A-ordning, hvilket betyder, at fraflytter betaler for istandsættelse efter reglerne om opsparing via huslejen.
  • Driften kigger på mulighederne for blomster-beplantning indenfor de praktiske og økonomiske rammer.
  • Alle tiltag vedr. rotter rettes til serviceleder Sebastian.
  • Toiletter udskiftes efter behov
  • Udskiftning af emhætter er meget dyr og omstændelig; der er pt. budgetteret med udskiftning af fire emhætter hvert femte år. Carsten udarbejder et budgetforslag til en totaludskiftning.

Der var ingen i den fremmødte forsamling, der ønskede at stille op til en bestyrelse eller udtrykte behov for en. Rie vil gerne fortsætte som kontaktperson, og hun blev enstemmigt genvalgt.
Ingen stillede op til FAS eller Skræppebladet, så afdelingen er ikke repræsenteret her.
Beboermødet blev afsluttet behørigt med pølsebord og hyggesnak.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt