Afd. 8: Kærkommen husleje-nedsættelse i Drejer­gården

Afdeling 8 – Drejergården

Resultatet af individuel forbrugsafregning af vand og varme bidrager til huslejenedsættelse på 5,7 %

De knap 25 fremmødte beboere til beboermøde i afdeling 8, Drejergården, blev præsenteret for den nye afdelingssekretær Gitte Kjær, der tiltræder 1. oktober og overtager tjansen efter Merete Poulsen, der er fratrådt.

Efter beretninger fra afdelingen og foreningen, hvor serviceleder Sebastian Askøe Jensen gennemgik de tiltag, der har været omkring den udvendige vedligeholdelse i årets løb, herunder maling af vinduer/døre samt ny beplantning på de grønne arealer; og hvor Jesper Pedersen fra foreningsbestyrelsen orienterede om større aktiviteter og tiltag i de øvrige afdelinger, fik Susanne mulighed for at gennem gå budget og regnskab.

Som følge af overgangen til individuel vand- og varmeafregning fra årsskiftet er afdelingens udgifter hertil faldet så meget, at beboerne kan se frem til en huslejenedsættelse. Samtidig budgetteres der med en reduktion på ca. 1/3 af renholdelse i afdelingen. Disse tiltag resulterer i en huslejenedsættelse på 5,7%, hvilket falder i god jord blandt beboerne, der de seneste år kun har oplevet stigninger i huslejen. De fremmødte beboere godkendte afdelingens budget for 2017.

Ændringer

Der var indkommet en række forslag til ændringer i afdelingen og flg. blev besluttet:

 • Affalds-øen ved nr. 29 forlænges, således at der er plads til haveaffaldet fra P-pladsen ved nr. 42.
 • Alle dørene males i lys grå.
 • Afdelingen overgår til vedligeholdelsesreglement med ren A-ordning, hvilket betyder, at fraflytter betaler for istandsættelse efter reglerne om opsparing via huslejen.
 • Driften kigger på mulighederne for blomster-beplantning indenfor de praktiske og økonomiske rammer.
 • Alle tiltag vedr. rotter rettes til serviceleder Sebastian.
 • Toiletter udskiftes efter behov
 • Udskiftning af emhætter er meget dyr og omstændelig; der er pt. budgetteret med udskiftning af fire emhætter hvert femte år. Carsten udarbejder et budgetforslag til en totaludskiftning.

Der var ingen i den fremmødte forsamling, der ønskede at stille op til en bestyrelse eller udtrykte behov for en. Rie vil gerne fortsætte som kontaktperson, og hun blev enstemmigt genvalgt.
Ingen stillede op til FAS eller Skræppebladet, så afdelingen er ikke repræsenteret her.
Beboermødet blev afsluttet behørigt med pølsebord og hyggesnak.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 28
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data