Man kan godt bo i Jylland, hvis man bor i Gellerup­parken

Helle Hansen er nyt medlem af foreningsbestyrelsen, men har i mange år været aktiv i Gellerupparken

Helle Hansen foran Yggdrasil, hvor hun laver meget frivilligt arbejde.

Helle Hansen foran Yggdrasil, hvor hun laver meget frivilligt arbejde.

Helle Hansen er nok mest kendt for at være formand for Gellerupparken, men man kender hende sikkert også fra alt det andet frivillige arbejde, hun udfører. I flæng kan nævnes Café Perlen, Haveforeningen Grønærten, Verdenshavernes Venner og Beboernes Stemme, hvor hun kæmper for, at store boligafdelinger bliver hørt, inden de store beslutninger skal tages.

Hun har været formand for afdelingsbestyrelsen siden 2008, men har siddet i afdelingsbestyrelsen i flere omgange. En kort periode mellem 89-91 og derefter fra 2002 til i dag.

Hun har boet i Gellerupparken siden 1973 i forskellige lejligheder. Med et lille afbræk nede på 5. sal er hun nu flyttet tilbage til den lejlighed, hun har boet i i over 27 år.

Helle er født i Roskilde og vokset op som barn i Ejby ved Isefjorden. Men da hun var otte år, flyttede hun med sin mor og søster til Gellerupparken i 1973.

Når hun snakker om sin sjællandske baggrund, fortæller hun altid, at: ”man godt kan bo i Jylland, bare man bor i Gellerup.”

Helle er uddannet journalist og har haft afstikkere væk fra Gellerupparken, da hun var i praktik. Lige nu bliver journalistfaget holdt ved lige via Skræppebladet, hvor hun udover at være redaktør også skriver artikler om sit kendskab til området og helhedsplanen.

Hvorfor foreningsbestyrelsen?

Hun er ofte blevet opfordret til at stille op til foreningsbestyrelsen, men har sagt nej, fordi hun hellere ville koncentrere sig om arbejdet i Gellerup og de store udfordringer, der er med helhedsplanen. Til sidst kunne hun dog ikke lade være med at søge mere indflydelse og valgte derfor ved sidste repræsentantskabsmøde at stille op.

”Jeg vil gerne vil føre projekterne helt til dørs og være med til at træffe de vigtige beslutninger,” forklarer Helle.

En af de ting, Helle Hansen ønsker at arbejde for i foreningsbestyrelsen, er at styrke beboerdemokratiet med at sende medlemmerne på flere kurser, så de er bedre rustet til arbejdet i bestyrelserne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data