Almene boliger sikrer kvalitet

Vi, der ønsker en blandet by, hvor der bygges boliger, som er til at betale, har svært ved at få armene ned over de lokale initiativer

Debatindlæg bragt i JP Aarhus den 8. oktober 2015:

Sammen med to andre fine byggerier i Aarhus har Brabrand Boligforening netop modtaget præmiering for byggeriet Havnehusene.
Havnehusene er den første bebyggelse i den nye bydel Aarhus Ø, som er opført i mursten. Den består af 83 familieboliger og 106 ungdomsboliger. Husene er selvforsynende med energi og rummer en række gode kvaliteter og arkitektoniske finesser.

Præmieringen er ikke alene et udtryk for et vellykket projekt. Det er i lige så høj grad en anerkendelse af, at den almene sektor kan og vil tage aktivt medansvar for at sikre kvalitet og fornyelse i byudviklingen.
Mange ting peger i øjeblikket i den rig­tige retning. Aarhus Byråd har ved­taget en politik for byens udvikling, som kan sikre almene boliger i alle nye byudviklingsområder, og senest er der med budgetforliget for 2016 besluttet at firedoble antallet af almene familieboliger foruden en del ungdomsboliger.

Vi, der ønsker en blandet by, hvor der bygges boliger, som er til at betale, har svært ved at få armene ned over de lokale initiativer i Aarhus.

Ligesådan havde vi det med ændringen af planloven før sommerferien, som gav kommunerne mulighed for at kræve op til 25 pct. almene boliger i nye byområder.

Desværre ser det ud til, at regeringen og dens flertal nu ønsker at rulle lovgivningen tilbage. Det er umådeligt ærgerligt, at Folketingets flertal prioriterer kortsigtede kapitalinteresser frem for at sikre en langtidsholdbar byudvikling, som skaber større social balance i Danmarks store byer – og som samtidig er med til at holde et højt ambitionsniveau for kvalitet og arkitektur.

Skræppebladet marts 2015: Gården set sydfra – når p-kælderen er færdig, bliver her også uderum med aktiviteter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 13
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data