Udviklings­planen for Gellerup og Toveshøj kan blive ubehagelig for bolig­foreningen

Foreningsbestyrelsen orienterede om driftssamarbejder og effektivisering samt renovering og nybyggeri på efterårets beboermøder

Fast punkt på efterårets mange afdelingsmøder i Brabrand Boligforening er beretningen fra foreningsbestyrelsen. På hvert enkelt møde dukker et medlem af foreningsbestyrelsen op og opdaterer afdelingsmødet om, hvad foreningsbestyrelsen arbejder med.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.

Den nye bestyrelse (fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.
Arkivfoto fra Skræppebladet juni 2018

Udviklingsplanen fylder meget

Ghettoaftalen og den nye udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj fylder meget, og Folketinget er i færd med at vedtage den ny lovgivning, som blandt andet kommer til at betyde, at der i fremtiden højst må være 40 procent almene boliger i de såkaldt “hårde ghettoer” i Danmark. Men den målsætning kan i Gellerup og Toveshøj nås med ingen eller beskedne nedrivninger, mener foreningsbestyrelsen.

Imidlertid har Aarhus Byråd inden sommerferien vedtaget en aftale, som kræver, at 600 boliger nedrives, og 120 sælges i løbet af de kommende 10 år. Foreningsbestyrelsen er stærkt kritisk over for byrådets aftale, dels fordi kravet er unødvendigt voldsomt, dels fordi boligforeningen overhovedet ikke har været inddraget. Meget tyder på, at byrådets store flertal har forladt den samarbejdslinje, som der hidtil har været arbejdet efter.

Nedrivning og salg af boliger i det omfang kan få alvorlige konsekvenser for Brabrand Boligforening, fordi det kan være vanskeligt at holde administrationsbidraget nede. Kravet er derfor, at både lejerne i Gellerup og Toveshøj samt alle andre afdelinger skal holdes skadesløse.

Familier skal behandles ordentligt

Hvis byrådets plan realiseres, vil det medføre, at 700 familier skal tvangsflyttes. Boligforeningen vil gå ind i forhandlingerne dels med krav om, at disse familier skal have ordentlig og forsvarlig behandling, dels at tvangsflytningerne ikke skaber nye sociale problemer i de afdelinger, som skal modtage familierne – hverken i Brabrand Boligforening eller i andre boligforeninger.

Foreningsbestyrelsen har desuden en forventning om, at Aarhus Kommune vil være enig i, at afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken og Holmstrup ikke skal modtage familier fra Gellerupparken og Toveshøj.

Forhandlinger senere på efteråret

Som lovforslaget ser ud, skal der være en forhandling mellem kommunen og boligforeningen, før en såkaldt udviklingsplan kan sendes til godkendelse hos ministeren. Aarhus Kommune ønsker sig retten til at bestemme helt uden om boligforeningen, så der venter et meget turbulent efterår, hvor resultatet af lovgivningen og forhandlingerne med borgmesteren kan få ubehagelige konsekvenser – ikke blot for afdelingerne og beboerne i Gellerupparken og Toveshøj, men også for alle boligforeningens andre afdelinger.

Driftssamarbejder og effektivisering

I 2016 blev der indgået en aftale mellem regeringen, KL og BL om effektiviseringer i den almene sektor. Den aftale skal Brabrand Boligforening leve op til, og den er også god for beboerne, fordi aftalen indebærer, at de besparelser, der opnås, vil komme beboerne til gode gennem huslejen.

For at opnå besparelser er det nødvendigt med nogle forandringer i den måde, der arbejdes på i boligforeningen. Det gælder i administration, og det gælder i driften. Et af redskaberne er at samle alle afdelinger i driftscentre. I forvejen er mange afdelinger organiseret i et driftsfællesskab, men nu tegner der sig et billede af seks driftscentre. Nyt er, at afdelingerne i Harlev og Hasselager som en forsøgsordning indgår i et fælles driftscenter med samme serviceleder. Derudover drøfter Søvangen og midtbyafdelingerne et driftsfællesskab, og endelig er Gellerupparken og Toveshøj blevet adskilt i to centre.

I de kommende måneder arbejder boligforeningen på at indgå en række rammeaftaler med håndværkere. Erfaringerne fra andre boligselskaber viser, at der kan opnås pæne rabatter ved at indgå rammeaftaler. Det kan betyde, at der fremover kommer nye håndværkere i afdelingerne, men målet er at sikre en god kvalitet til den rigtige pris.

Flere renoveringer i gang

Der er stor aktivitet i renoveringsarbejder i flere af de gamle afdelinger. I Hans Brogesparken og Søvangen forventes de første arbejder indledt primo april og primo oktober 2019.

I Gellerupparken er blok B4 på Gudrunsvej blandt andet i gang med den store port, og om kort tid indledes renoveringen af blok B7 tæt ved City Vest. Renoveringen forventes tilendebragt ultimo 2019.

I Toveshøj er den forberedende nedbrydning af den første blok på Edwin Rahrs Vej gået i gang primo september, det arbejde forventes afsluttet i august 2019. Renoveringsarbejderne i Gellerupparken og Toveshøj er nært forbundet med jordsalg, fordi indtægterne fra jordsalg bruges til at finansiere den del af arbejderne, som ikke støttes af Landsbyggefonden.

Mange nye boligafdelinger på vej

Ikke mindre end syv nye boligafdelinger med i alt cirka 700 nye boliger er undervejs i de kommende år.

I Tranbjerg bygges afdeling 27, der kommer til at bestå af 32 familieboliger, og som forventes færdig ultimo 2020.

I Aarhus midtby ved Valdemarsgade forventes beboerne i afdeling 29 at kunne flytte ind i de 22 nye familieboliger allerede til marts 2019.

Første etape af kollegiet i Gellerup, afdeling 32, forventes afsluttet i efteråret 2019. I alt kommer det til at bestå af 352 ungdomsboliger.

Afdeling 33, Generationernes Hus på Aarhus Ø, hvor Brabrand Boligforening bygger 40 ungdomsboliger og 40 familieboliger, forventes at stå færdigt i sommeren 2020.

På Nordlandsvej, afdeling 34, forventes byggeriet af 100-120 familieboliger afsluttet i sommeren 2021.

Og på Trøjborgvej forventes cirka 16 familieboliger at stå klar ved udgangen af 2020 og blive til afdeling 35.

Endelig forventes det, at 114 ungdomsboliger med udgangen af 2021 står klar ved Randersvej som afdeling 38.

Almene boliger er billigst

Mange efterspørger i sagens natur billige almene boliger. Realiteten er, at med jordpriserne i Aarhus Kommune sammenlagt med priserne for håndværkere og vilkårene i øvrigt for alment byggeri, så er det ikke muligt at opføre nye boliger til en årlig leje, der er lavere end 1.100-1.200 kroner pr. kvadratmeter.

Sammenlignet ligger huslejen i boligforeningens ældre boligafdelinger på 7-900 kroner pr. kvadratmeter om året. Så nye boliger er væsentligt dyrere, men sammenlignet med priserne i private udlejningsboliger, som for tilsvarende nyt byggeri er 1.400-1.700 kroner pr. kvadratmeter om året, så er alment byggeri stadig væsentligt billigere.

Mere detaljeret information om foreningsbestyrelsens arbejde kan altid findes på boligforeningens hjemmeside, hvor der også kan læses referater fra foreningsbestyrelsens møder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 18-19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data