Afd. 31: Beboer­demo­kra­ti for fulde sejl i Havne­husene

Afdeling 31: Havnehusene

I boligforeningens yngste afdeling er de nye beboere meget interesseret i at tage ansvar

På det første beboermøde i boligforeningens afdeling 31, Havnehusene, blev der uddelt i alt 100 stemmesedler, hvilket må siges at være flot, da der pt. kun er 83 lejemål i afdelingen. Det er i afdelingens familie- og seniorboliger, beboerne er flyttet ind, mens der først fra 1. februar begynder at flytte unge ind i afdelingens 106 ungdomsboliger.

Fordi det var afdelingens første beboermøde, var der rigtig mange emner, der skulle debatteres og tages stilling til. Og så var der også indkommet flere ændringsforslag fra nogle af beboerne.

Stor bestyrelse

Fordi afdelingen i december 2015 kun bestod af 83 lejemål, har den endnu kun tre repræsentanter i Brabrand Boligforenings repræsentantskab. Men derfor kan beboerne godt vælge at lade afdelingsbestyrelsen være større.

Og det gjorde Havnehusenes beboere, som valgte fem medlemmer og to suppleanter til den nye bestyrelse, der skal arbejde videre med nogle af de mange forslag, der kom frem i løbet af aftenen.

Nej til hunde, måske ja til grill

Der var indkommet forslag fra en beboer om hundehold, det blev der stemt nej til.

Derimod blev der stemt ja til et forslag om at sætte begrænsning på, hvornår man må bore og støje, så naboerne ikke generes alt for meget.

Et spørgsmål omkring grill på altanerne blev sendt videre til behandling i den nye afdelingsbestyrelse.
Med forskellige justeringer blev ordensreglerne vedtaget.

Koldt gulv og cykelparering

I forbindelse med vinteren og kulden har det vist sig, at der er udfordringer med gulvvarmen i Havnehusene. Det var flere beboere rystet over.

Løsningen er, at cirkulationspumpen skal være kraftigere.

Afdelingen har også fået en udfordring omkring cykelstativer. Det var egentlig meningen, at der skulle være cykelstativer i gården, men porten bliver spærret, så der skal findes en midlertidig løsning, da kommunen ikke vil se cykler eller biler på gaderne, alt skal under jorden.

Gæsteværelse og tagterrasser

Havnehusene har et gæsteværelse, som vil være klar til udlejning fra februar, og så er der også et cafelokale, der blandt andet kan holdes møder i.

Og så blev det foreslået, at den nye bestyrelse nedsætter et udvalg, der skal se på legeredskaber og borde og bænke, både på de udvendige terrasser og i gårdrummet.

Fra foreningsbestyrelsen og mødets dirigent, Keld Albrechtsen, kom en opfordring til, at bestyrelsen frem til efterårets beboermøde overvejer, om afdelingen måske skal lave to beboerråd, et for familie- og ældreboligerne og et for ungdomsboligerne, som så vil kunne råde over hver sin halvdel af afdelingens konto 119-midler til beboeraktiviteter.


Bestyrelse

Torben Malmstrup, valgt (85)
Mikael Rosenkilde, valgt (73)
Peter Arndt Hansen, valgt (68)
Bodil Arnvel, valgt (74)
Jan Nielsen, valgt (71)
Preben Andersen, 1. supp. (56)
Brian Jepsen 48, 2. supp.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig, og Torben Malmstrup blev valgt til formand, og Peter Arndt Hansen er næstformand. Allerede inden det første møde har Jan Nielsen trukket sig fra bestyrelsen, og Preben Andersen er trådt ind i hans sted.

Fra venstre ses: Jan Nielsen (har trukket sig), Bodil Arnvel, Preben Andersen, Torben Malmstrup, Peter Arndt Hansen og Mikael Rosenkilde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-01 Februar side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data