Afd. 31: Beboerdemokrati for fulde sejl i Havnehusene

Afdeling 31: Havnehusene

I boligforeningens yngste afdeling er de nye beboere meget interesseret i at tage ansvar

Af Helle Hansen, foto Ulrik Ricco Hansen

På det første beboermøde i boligforeningens afdeling 31, Havnehusene, blev der uddelt i alt 100 stemmesedler, hvilket må siges at være flot, da der pt. kun er 83 lejemål i afdelingen. Det er i afdelingens familie- og seniorboliger, beboerne er flyttet ind, mens der først fra 1. februar begynder at flytte unge ind i afdelingens 106 ungdomsboliger.

Fordi det var afdelingens første beboermøde, var der rigtig mange emner, der skulle debatteres og tages stilling til. Og så var der også indkommet flere ændringsforslag fra nogle af beboerne.

Stor bestyrelse
Fordi afdelingen i december 2015 kun bestod af 83 lejemål, har den endnu kun tre repræsentanter i Brabrand Boligforenings repræsentantskab. Men derfor kan beboerne godt vælge at lade afdelingsbestyrelsen være større.

Og det gjorde Havnehusenes beboere, som valgte fem medlemmer og to suppleanter til den nye bestyrelse, der skal arbejde videre med nogle af de mange forslag, der kom frem i løbet af aftenen.

Nej til hunde, måske ja til grill
Der var indkommet forslag fra en beboer om hundehold, det blev der stemt nej til.

Derimod blev der stemt ja til et forslag om at sætte begrænsning på, hvornår man må bore og støje, så naboerne ikke generes alt for meget.

Et spørgsmål omkring grill på altanerne blev sendt videre til behandling i den nye afdelingsbestyrelse.
Med forskellige justeringer blev ordensreglerne vedtaget.

Koldt gulv og cykelparering
I forbindelse med vinteren og kulden har det vist sig, at der er udfordringer med gulvvarmen i Havnehusene. Det var flere beboere rystet over.

Løsningen er, at cirkulationspumpen skal være kraftigere.

Afdelingen har også fået en udfordring omkring cykelstativer. Det var egentlig meningen, at der skulle være cykelstativer i gården, men porten bliver spærret, så der skal findes en midlertidig løsning, da kommunen ikke vil se cykler eller biler på gaderne, alt skal under jorden.

Gæsteværelse og tagterrasser
Havnehusene har et gæsteværelse, som vil være klar til udlejning fra februar, og så er der også et cafelokale, der blandt andet kan holdes møder i.

Og så blev det foreslået, at den nye bestyrelse nedsætter et udvalg, der skal se på legeredskaber og borde og bænke, både på de udvendige terrasser og i gårdrummet.

Fra foreningsbestyrelsen og mødets dirigent, Keld Albrechtsen, kom en opfordring til, at bestyrelsen frem til efterårets beboermøde overvejer, om afdelingen måske skal lave to beboerråd, et for familie- og ældreboligerne og et for ungdomsboligerne, som så vil kunne råde over hver sin halvdel af afdelingens konto 119-midler til beboeraktiviteter.


Bestyrelse

Torben Malmstrup, valgt (85)
Mikael Rosenkilde, valgt (73)
Peter Arndt Hansen, valgt (68)
Bodil Arnvel, valgt (74)
Jan Nielsen, valgt (71)
Preben Andersen, 1. supp. (56)
Brian Jepsen 48, 2. supp.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig, og Torben Malmstrup blev valgt til formand, og Peter Arndt Hansen er næstformand. Allerede inden det første møde har Jan Nielsen trukket sig fra bestyrelsen, og Preben Andersen er trådt ind i hans sted.

Fra venstre ses: Jan Nielsen (har trukket sig), Bodil Arnvel, Preben Andersen, Torben Malmstrup, Peter Arndt Hansen og Mikael Rosenkilde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt