Afd. 1: Møder om renove­ringen

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Spørgecafé og krible krable i skraldebøtte

Torsdag d. 11. august var beboerne indbudt til et møde, hvor der kunne stilles spørgsmål om renoveringen til projektleder, kommunikationsmedarbejder og afdelingsbestyrelsen.
Der var ikke så mange deltagere i mødet (vi kunne ikke spise alle flødebollerne), men spørgelysten var stor.

En del af dialogen handlede om, at nye køkkener og gulve kan komme med i projektet. De enkelte beboere kan frit vælge, om de ønsker nyt køkken og/eller gulv i forbindelse med renoveringen og indenfor den forventede huslejestigning på 150 kr. pr. kvadratmeter pr. år – eller om de vil fravælge det for deres bolig; (nogle har jo allerede nu et nyt køkken eller nyt gulv, og nogle er tilfredse med deres gamle køkkener).

De, der fravælger, får en mindre huslejestigning, end de ellers ville have fået. Nyt køkken og gulv vil derefter blive etableret i boligen, når den fraflyttes. Den ny lejer flytter ind i den forbedrede bolig og kommer derfor til at betale en højere husleje.

Ideen er, at boligens standard under alle omstændigheder hæves – enten samtidig med renoveringen – eller ved lejerskift!

Afdelingsmøde

Tirsdag d. 16. august blev der på et ekstraordinært afdelingsmøde holdt afstemninger om henholdsvis ordningen med nye køkkener og gulve som kollektive råderetsarbejder inden for renoveringen – og endvidere, om beboerne overhovedet ønskede renoveringsprojektet gennemført.

Resultatet af stemmeoptællingerne blev:
JA til at kunne vælge køkkener og gulve: 95 stemte for, 9 var imod, i alt var der 104 afgivne stemmer.
JA til at sætte renoveringsprojektet i gang: 98 stemte for, 3 var imod, og 3 stemte blankt, i alt l04 afgivne stemmer.
Hvis du vil læse mere om renoveringsprojektet, se side 22 i dette blad.

Ordinært afdelingsmøde

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag d. 26. september kl. 19 i Skovgårdens selskabslokaler.

Liv i skraldebøtten

Ved blok C er der to containere til papir og seks skraldebøtter til husholdningsaffald. Det er et tilstrækkeligt antal, hvis beboerne bare ville benytte dem alle! Desværre er der nogle, der kun vil benytte den første i rækken – også når den er fyldt til randen! Dette bevirker, at låget ofte ikke kan lukkes, og diverse dyr (katte, skader, rotter osv.) kan komme til.

For nogle uger siden var omtalte skraldebøtte igen overfyldt, og det vrimlede med maddiker og spyfluer – det var virkelig ulækkert.

En gårdmand måtte i gang med at flytte noget skrald og hælde klorin over de levende skraldeposer!

ALTSÅ: Når den 1. skraldebøtte er fyldt op – gå et skridt til venstre og benyt en af de andre, hvor der er plads!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-06 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-06 September side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-06 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Ekstra­ordinært beboer­møde
    Afd. 1: Møder om renove­ringen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data