Afd. 1: Møder om renoveringen

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Spørgecafé og krible krable i skraldebøtte

Tekst Inger Bloch, foto Martin Krabbe

Torsdag d. 11. august var beboerne indbudt til et møde, hvor der kunne stilles spørgsmål om renoveringen til projektleder, kommunikationsmedarbejder og afdelingsbestyrelsen.
Der var ikke så mange deltagere i mødet (vi kunne ikke spise alle flødebollerne), men spørgelysten var stor.

En del af dialogen handlede om, at nye køkkener og gulve kan komme med i projektet. De enkelte beboere kan frit vælge, om de ønsker nyt køkken og/eller gulv i forbindelse med renoveringen og indenfor den forventede huslejestigning på 150 kr. pr. kvadratmeter pr. år – eller om de vil fravælge det for deres bolig; (nogle har jo allerede nu et nyt køkken eller nyt gulv, og nogle er tilfredse med deres gamle køkkener).

De, der fravælger, får en mindre huslejestigning, end de ellers ville have fået. Nyt køkken og gulv vil derefter blive etableret i boligen, når den fraflyttes. Den ny lejer flytter ind i den forbedrede bolig og kommer derfor til at betale en højere husleje.

Ideen er, at boligens standard under alle omstændigheder hæves – enten samtidig med renoveringen – eller ved lejerskift!

Afdelingsmøde
Tirsdag d. 16. august blev der på et ekstraordinært afdelingsmøde holdt afstemninger om henholdsvis ordningen med nye køkkener og gulve som kollektive råderetsarbejder inden for renoveringen – og endvidere, om beboerne overhovedet ønskede renoveringsprojektet gennemført.

Resultatet af stemmeoptællingerne blev:
JA til at kunne vælge køkkener og gulve: 95 stemte for, 9 var imod, i alt var der 104 afgivne stemmer.
JA til at sætte renoveringsprojektet i gang: 98 stemte for, 3 var imod, og 3 stemte blankt, i alt l04 afgivne stemmer.
Hvis du vil læse mere om renoveringsprojektet, se side 22 i dette blad.

Ordinært afdelingsmøde
Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag d. 26. september kl. 19 i Skovgårdens selskabslokaler.

Liv i skraldebøtten
Ved blok C er der to containere til papir og seks skraldebøtter til husholdningsaffald. Det er et tilstrækkeligt antal, hvis beboerne bare ville benytte dem alle! Desværre er der nogle, der kun vil benytte den første i rækken – også når den er fyldt til randen! Dette bevirker, at låget ofte ikke kan lukkes, og diverse dyr (katte, skader, rotter osv.) kan komme til.

For nogle uger siden var omtalte skraldebøtte igen overfyldt, og det vrimlede med maddiker og spyfluer – det var virkelig ulækkert.

En gårdmand måtte i gang med at flytte noget skrald og hælde klorin over de levende skraldeposer!

ALTSÅ: Når den 1. skraldebøtte er fyldt op – gå et skridt til venstre og benyt en af de andre, hvor der er plads!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt