Spændende genbrugsprojekter i Brabrand Boligforening

Det er ikke kun Alboa, som kan det der med genbrug

Tekst Elsebeth Frederiksen

Det er moderne at passe på miljøet, og flere afdelinger i Brabrand Boligforening er gået med på moden. Der er helt nye projekter, som ikke engang er begyndt endnu, og projekter, som er i forsøgsfasen. To af disse er Rumstation Gellerup og betalingssystem i Skovgårdsparken.

Rumstation Gellerup
Det nyeste projekt i Brabrand Boligforening er Rumstation Gellerup. Der er netop sendt en ansøgning af sted til Fonden Realdania, som skal afgøre, om dette projekt er godt nok til at få støtte. Projektet har været slået op inde på siden www.undervaerker.dk, hvor projektet skulle have over 200 ”likes” for at komme i betragtning. Et par dage inden fristen den 1. august lykkedes det at komme op på 200, og ansøgningen kunne blive bedømt.

Projektet går ud på at skabe et reparations-, genbrugs- og såkaldt up-cycling-center midt i Gellerup. Pga. renoveringer af blokkene i Gellerup og Toveshøj bliver der udskiftet interiør, og i stedet for at smide alt dette ud skal det bruges igen, så andre beboere får noget ud af det. Det skal derfor samles ét sted, hvor det kan bygges om, repareres eller bare genbruges.
”Måske kan nogle lokale iværksættere få beskæftigelse i Rumstationen, hvor de kan reparere eller ombetrække tingene og måske sælge dem igen,” siger Alexander Muchenberger fra Instant City – den midlertidige bydel i Gellerup.

Genbrugspladsen skal bestå af containere med forskellige områder: Et opsamlingsområde, et arbejdsområde og et socialt rum, hvor områdets beboere kan komme forbi til en snak over en kop kaffe, og endelig et udstillingsrum for de effekter, som rumstationen bygger om og reparerer.

Hvis der kommer penge ind til projektet, kan det snart realiseres. Der kommer svar i løbet af august/september, og de involverede er spændte på, om de snart kan gå videre med projektet.

Ansøgernes bud på, hvordan det udvendige af Rumstation Gellerup skal se ud

Ansøgernes bud på, hvordan det udvendige af Rumstation Gellerup skal se ud

Skovgårdsparken har nye ideer
Som den første boligafdeling i Danmark vil Skovgårdsparken gå radikalt til værks overfor skrald og få beboerne til at betale efter vægt, når de smider deres husholdningsaffald, men ikke f.eks. glas, ud.

Der er allerede nu opstillet molokker, og flere bliver løbende sat op. Her skal beboerne logge sig på med en brik, hvorefter skraldet bliver vejet og registret på en konto tilknyttet lejligheden. Lige nu foregår det som et forsøg, hvor beboerne hver måned kan se, hvor meget de har smidt ud, og det giver en god indikation på, hvor meget man smider ud hver dag.

”Vi regner med at kunne indvie systemet den første oktober og håber derefter at have fået endelig tilladelse til at bruge det fra 2017,” siger afdelingsformand Vagn Eriksen.

Der kommer mere om denne ordning og afdelingens nye genbrugsstation i et af de næste numre af Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt