Energianlæg udfordrer os alle

Afd. 26, Kildeagervej

Der er blevet trukket store veksler på tålmodigheden hos beboerne i afdeling 26, Kildeagervej, i forbindelse med udredning og udbedring af fejl på energianlægget. Også i administrationens kommunikation til beboerne er der plads til forbedringer

Af Ole Bech, projektchef, og Niels Hosie, teknisk chef

I afd. 26, Kildeagervej, har det, som i begyndelsen var en solstrålehistorie, efterhånden udviklet sig til lidt af et mareridt. Det har desværre sat beboerne i de ramte bo-gruppers tålmodighed på prøve langt ud over det rimelige.

Det innovative energianlæg lever desværre ikke helt op til de energimæssige forudsætninger og forventninger. Særligt varmepumperne volder store problemer.

Det innovative energianlæg lever desværre ikke helt op til de energimæssige forudsætninger og forventninger. Særligt varmepumperne volder store problemer.

Energianlæg fungerer ikke optimalt
Det energianlæg, som kort fortalt består af et stort solcelleanlæg, der producerer el til drift af varmepumper og derved forsyner husene med varme og varmt brugsvand, har haft store forsyningsproblemer. Det har betydet, at en hel del af boligerne i perioder har været uden varmt vand og ikke har haft tiltrækkelig varme.

Som at blive slået hjem i Ludo
Frustrationerne over disse problemer er også til at tage og føle på hos medarbejderne i boligforeningens projekt- og driftsafdelinger, som i efterhånden meget lang tid har arbejdet på højtryk sammen med leverandør og entreprenør om at finde fejlene og rette dem. For hver gang, vi tror, vi er i mål, har det vist sig, at systemet fortsat ikke fungerer optimalt.

Der står vi så lige nu. Vi kan kun sige og love, at vi bliver ved – og ved – og ved – indtil systemet fungerer tilfredsstillende. Desværre tør vi endnu ikke love, hvornår det sker. Som et lille plaster på såret er vi dog så langt, at selve varmeforsyningen ud til boligerne nu fungerer. Vi tror således på, at alle beboere i den kommende vinter vil opleve, at der er en tilstrækkelig varmeforsyning fra anlægget og varmt vand i hanerne.

Forudsætninger sat på prøve
Som bekendt kommer én ulykke sjældent alene. Det har nemlig også vist sig, at de energimæssige forudsætninger, som har ligget til grund for hele byggeriet, ikke helt holder i praksis.

Det er kommet frem i forbindelse med udsendelsen af den seneste forbrugsopgørelse, hvor mange beboere blev chokerede over at se en stor ekstraregning på elforbruget til energianlægget.

Den ekstraregning bliver beboerne dog ikke belastet af, hvis foreningsbestyrelsen på sit kommende møde imødekommer en indstilling fra administrationen om at lade hovedforeningen dække omkostningerne, som for en stor del må formodes at skyldes arbejdet med at udrede og forbedre fejl.

Der er blevet trukket store veksler på beboernes tålmodighed i afd. 26, Kildeagervej, som både har skullet leve med fejl på energianlægget og mangelfuld information.

Der er blevet trukket store veksler på beboernes tålmodighed i afd. 26, Kildeagervej, som både har skullet leve med fejl på energianlægget og mangelfuld information.

Teori kontra praksis
Til gengæld har vi set os nødsaget til at varsle beboerne, at de fremadrettet skal forvente også at betale et acontobeløb for el til varme og varmt vand, da alt tyder på, at varmepumperne i anlægget bruger så meget mere strøm end forventet, at det ikke kan dækkes ved solcellernes egenproduktion. Det er stærkt beklageligt og ikke som forventet eller kalkuleret af de eksterne rådgivere, men desværre det, som virkeligheden viser.

Møde med utilfredshed og beklagelse
Der er afholdt et orienteringsmøde i afdelingen den 16. august, hvor administrationen redegjorde for sagen, og beboerne udtrykte meget stor utilfredshed, både med det samlede forløb og med den manglende eller fejlbehæftede information. Fra administrationens side beklager vi meget, at der ikke er videregivet en mere fyldig information til beboerne om såvel fejlretning som de økonomiske konsekvenser.

Faktum er, at vi ikke er endeligt i mål med at få anlægget til at køre, som det skal. Men vi kan love, at vi gør alt i vores magt og stædigt fortsætter, indtil problemerne er løst tilfredsstillende.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt