”Vi gør alt, vi kan, for at overholde loven”

Der bliver stillet mange spørgsmål til B-ordningen. Derfor har vi prøvet at få svar på nogle af dem

I de sidste par numre af Skræppebladet har vi haft tre læserbreve omhandlende B-ordningen. Derfor har Skræppen valgt at snakke med synsafdelingen. Rikke Seiersen og Robert Sørensen tager imod på Rymarken.

En del af beboerne ønsker, at de kan hæve på vedligeholdelseskontoen, efter lejligheden er sagt op. Det er dog umuligt, forklarer Robert Sørensen.

”Lovgivningen giver os visse rammer, som vi ikke kan ignorere. Selvom det ville være dejligt, hvis man kunne bruge pengene på vedligeholdelseskontoen, efter lejligheden er sagt op, er det ikke lovligt. Hvis det skal ændres, skal beboerne have fat i politikerne og få dem til at ændre loven. Indtil loven er ændret, er vores intention at følge lovens bogstav”.

Når jeg flytter ind i en lejlighed med B-ordning, hvad er så min pligt?

Du har selv pligt til at vedligeholde gulv, vægge, dørkarme og dørtrin. Det er boligforeningen, der har vedligeholdelsespligten i boperioden, men det er stadig dig, der skal gøre opmærksom på, at noget trænger til at blive lavet.

Boligforeningen har ikke adgang til boligen. De må ikke komme i boligen, medmindre du har givet tilladelse til det. Derfor kan boligforeningen ikke vide, hvis der er noget galt med den.
Du kan godt vælge ikke at gøre brug af midlerne, i perioden hvor du bor i lejligheden, uden at det kommer til at fremstå som misligholdelse.

Men der er stor sandsynlighed for, at den kommer til at fremstå sådan, hvis du slet ikke gør noget ved den i hele perioden.

”Du skal ikke aflevere boligen i bedre stand, end da du fik den, og hvis gulvet er meget slidt ved indflytning, kan det være sket ved normalt brug. Man kan godt overtage en bolig med meget slidte gulve, men ellers intakt, og udbedring af dem kan ske for vedligeholdelseskontoens midler,” siger Rikke Seiersen.

Eksempel på et misligholdt gulv med brændemærker.

Eksempel på et misligholdt gulv med brændemærker.

Indflytningssyn

Ved indflytningssynet bliver gulvene vurderet og får en karakter. så ved man, hvilken stand de er i. Du har selv indflyttermappen, og nu ligger den også elektronisk på brabrandbolig.dk.

Lige nu kommer der syn indenfor de første 14 dage, men det er svært at se, om det er skader, der er opstået under flytningen, eller om de var der, da lejeren flyttede ind.
Fremadrettet bliver udlevering af nøgler og syn udført samtidig, og det hele bliver da noteret, og så har man 14 dage til at udfylde mangellisten.

På indflytningsdagen gennemgår man alle overflader, gulve, døre, køkkenskabe osv.
”Mangellisten er ikke et juridisk dokument, men en huskeliste med de ting, man har opdaget. Det kan være ting, der skal udbedres, men det kan kun være småting, da man har gennemgået boligen med lejeren ved indflytningssynet. Kun de ting, man evt. havde overset. Stikkontakter, der ikke virker, kan f.eks. være svære at opdage, når du lige er flyttet ind,” fortæller Rikke Seiersen.

Hvad er misligholdelse?

Hvis du jævnligt har brugt penge fra vedligeholdelseskontoen, så burde der heller ikke være tale om misligholdelse af lejligheden. Hvis du får gulvet slebet, kan du samtidig få lavet dørtærskler, som også skal have lak og slibes.

Hvis du kommer til at brænde hul i trægulvet eller f.eks. kommer til at køre frem og tilbage på samme sted med en kontorstol, så der bliver lavet hul i lakken, er det også misligholdelse.
”Det er selvfølgelig besværligt at slibe gulvene, når der er møbler i lejligheden, men så må man flytte møblerne ind i et andet rum og tage et rum ad gangen,” fortæller Robert Sørensen.

”Vi har oplevet tilfælde, hvor folk har lavet lejlighederne utroligt meget om. Jeg har set nogen, der har sat en mur foran vinduet, fjernet dørkarme, sågar spot i gulvene. Det kan være pænt og ordentligt lavet, men det er stadig ikke lovligt. Man skal have tilladelse til den slags, men som regel er der ikke søgt tilladelse til noget som helst,” siger Rikke.

Hvis der ved fraflytningssynet konstateres, at det ikke er ført tilbage til oprindelig stand, vil det være en misligholdelse, som fraflytter hæfter for. Hvis Boligforeningen kan se, at der er hævet på vedligeholdelseskontoen, lige inden opsigelse, foretages der en vurdering af, om det er sandsynligt, at materialerne er brugt i lejemålet. Hvis de ikke er det, skal midlerne betales tilbage til vedligeholdelseskontoen.

Rekvisition

Hvis du vil købe noget ind til vedligeholdelse af lejligheden, skal du have en rekvisition hos servicelederen. Det fremgår af reglementet, hvad der gælder for din afdeling. I nogle afdelinger kan du lægge ud for under 1000 kr. og få beløbet refunderet, men det gælder ikke alle. Derfor er det bedst at tjekke vedligeholdelsesreglementet for den specifikke afdeling.

Der bliver også holdt lidt øje med, hvad der bliver købt ind for pengene på kontoen.
”Hvis du f.eks. går ud og køber 50 spande maling, er det nok ikke til dig selv, men måske noget, du vil sælge ud af. Det er ikke dine penge, der står på kontoen, men de tilhører lejligheden, derfor har du ikke bare rådighed over dem, som du vil. Jeg har set eksempler på en, som havde købt en masse lim. 10 spande med 10 liter og 170 liter maling, som han så solgte,” siger Rikke.

”Du kan altid ringe til os og få tjekket det udførte arbejde, det gælder også, hvis det er udført af et firma. Så kan vi vurdere, om firmaet har gjort det rigtigt. Det er også vigtigt for vores samarbejde med firmaet, hvis det er en, vi har anbefalet, ” siger Robert.

Hvis der står i vejledningerne, som afdelingerne har lavet, at der skal syn på, når beboeren har købt på rekvisition, bliver det gjort. I nogle af dem står der, at det skal gøres, hvis der er købt for over 1000 kroner, andre står der, at der skal laves stikprøvekontrol.


Gode råd:

Få lavet et førsyn, inden boligen opsiges.

Tjek afdelingens reglement, der kan være regler om, hvilken farve eller hvilket tapet du må sætte op.

Reglementet ligger på www.brabrandbolig.dk under afdelingerne.

Få tjekket, når du har fået udført noget på rekvisition. Så er du sikker på, det er er gjort rigtigt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 8-9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data