Afd 21: Roligt møde i afdeling 21, Hasselager

Afdeling 21 – Hasselager

Heller ikke i denne afdeling var der huslejestigning

I Hasselager blev der uddelt 16 stemmesedler. René Skau Bjørnsson blev valgt til dirigent og så var mødet i gang.

Formand Claus Eskebjerg fortalte i sin beretning, at der er blevet asfalteret, også i opkørslerne. Morten Jørgensen er ansat som ny serviceleder, men var på ferie, så Søren Kristensen og teknisk chef Niels Hosie var der til at svare på eventuelle spørgsmål.

Der manglede frivillige til at arrangere sommerfesten, så den blev desværre ikke til noget i år. Der skal indhentes tilbud på nye bord og bænke-sæt, og så bliver de nok købt ind til foråret, da det har været et stort ønske.

Økonomi

Efter at repræsentanten for foreningsbestyrelsen, Peter Iversen, havde fortalt om året i boligforeningen, var det økonomichef Susanne Wittings tur til at redegøre for budgettet for 2017 og regnskabet for 2015.

Her viste det sig, at der ikke nogen huslejestigning i 2017. Det var selvfølgelig en populær udmelding, som gjorde, at budgettet blev godkendt. Nogle af de ting, der blev taget med i beregningen, var blandt andet fald i terminsydelser, stigning i renholdelse, stigende ejendomsskat, fald i vedligehold og stigning i henlæggelser.

Spørgsmål og svar

Der var en del spørgsmål fra salen. De fleste handlede om renovering af vinduespartier og manglende renoveringer, og nogle havde problemer med myrer i hjemmet. Her fik de svaret, at der er lagt fra i henlæggelser, så der skal blive råd til udbedringer med tiden. Med hensyn til myrer, blev beboeren opfordret til at tage det op med servicelederen og ellers at gå i dialog med afdelingsbestyrelsen.

Valg

Det blev en rolig valghandling. Kun tre stillede op, og stemmetallene blev:
Klaus Rahbek, 15 stemmer, Bernadette Gissel, 11 stemmer,
Birgit Leth, 6 stemmer (1.-suppleant)
Der blev ikke valgt nogen repræsentant for Skræppebladet.

Til sidst var der nogle småbemærkninger, som blandt andet var en opfordring til, at folk selv skal komme af med deres storskrald.

Der blev efterlyst en beboermeddelse, der forklarede beboerne, hvor de skal gøre af skraldet.

Derudover blev der klaget over hundeefterladenskaber og over containere, der løber løbsk i blæsevejr. Her ønskede en af beboerne, at der kom en slags afskærming.

Til sidst ønskede dirigenten René Skau og formand Claus Eskebjerg en god aften og sluttede mødet.


Afdeling 21, Hasselager

Adresse: Baunevej, 8361 Hasselager
Ca. 8 km til Aarhus C.
I alt 26 boliger, som består af både rækkehuse, familieboliger og fem nye rækkehuse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-08 December side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data