Lokalplaner på vej

Tre lokalplaner med stor betydning for Helhedsplanen er lige nu under behandling

Et af de afgørende initiativer i omdannelsen af Gellerup og Toveshøj er udviklingen af nye kvarterer med blandede boligtyper og ejerformer.

Tre nye kvarterer med hver sin identitet

Det første sted, det sker i praksis, er på et areal langs Aaby Ringvej syd for Globus1, hvor den private ejendomsudvikler Svanen Gruppen ønsker at bygge private boliger og opføre kontorbyggeri. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, og denne er efter planen på vej til 1-behandling i byrådet i løbet af februar. Herefter vil forslaget blive lagt offentligt frem i en periode, hvor man kan komme med bemærkninger.

Forslaget opdeler området i tre nye kvarterer med hver sin identitet, kaldet Karrékvarteret og Skovkvarteret med boliger samt Portkvarteret med erhvervsbyggeri. I den sydlige del af området kommer der et nyt rekreativt område med et regnvandsbassin og stisystemer til den nye bypark.

Sådan kan bebyggelsen i ét af de nye kvarterer ved Ringvejen komme til at se ud.

Sådan kan bebyggelsen i ét af de nye kvarterer ved Ringvejen komme til at se ud.

Bypark

De nye, grønne byrum i Byparken spiller en helt central rolle for udviklingen som en spændende destination for hele Aarhus. Også her skal der en ny lokalplan til, og den ligger lige nu til behandling i Teknisk Udvalg, hvorefter sagen kommer til 2-behandling og vedtagelse i byrådet.

Maskiner og mandskab står klar til at gå i gang med den omfattende landskabsbearbejdning, så snart lokalplanen er endeligt vedtaget.

Visse dele ligger uden for det område, der skal lokalplanlægges. Det gælder bl.a. det lille vandfald Fossen, hvor arbejdet derfor allerede er i gang. Til maj er det forventningen, at vandet løber ned ad skråningen, og træerne står på deres nye plads. Vandfaldet bliver ”fodret” med opsamlet regnvand fra taget på én af blokkene.

Kollegium og administrationsbygning

Lige nu bliver der udarbejdet et lokalplanforslag, der bliver byggeretsgivende for boligforeningens nye administrationsbygning og de nye ungdomsboliger til knap 400 studerende, der skal afløse Hejredals-kollegiet. Her er tre blokke nu revet ned, og resten af Hejredalskollegiet er tømt for beboere pr. 1. februar. Når lokalplanen er endeligt godkendt i efteråret, går de to byggerier i gang.

Toveshøj rykker

Vejarbejdet på Toveshøj rykker som planlagt. Første del, hvor de eksisterende veje bliver bredere og får cykelsti og fortov i begge sider, er efter planen færdig til sommer. Den nye del af Janesvej langs med Bazar Vest står færdig sidst på året, hvorefter man kan køre hele vejen rundt om Toveshøj.

Renovering i Gellerup

I Gellerup er de sidste beboere, der er berørte af ”porten”, som skal føre Trille Lucassens Gade gennem blok B4, flyttet ud pr. 1. februar. Opgangen, hvor hullet skal etableres, bliver lige nu miljøsaneret.

Gellerup Tours

I julen var interesserede aarhusianere på rundtur i Gellerup med en lokal beboerguide. Succesen bliver gentaget den 28. februar kl. 11.00-13.00. Turene bliver annonceret i dagspressen og på facebook.

Gellerup Tours inviterer alle interesserede aarhusianere til at se forandringerne i Gellerup og Toveshøj på tæt hold.

Gellerup Tours inviterer alle interesserede aarhusianere til at se forandringerne i Gellerup og Toveshøj på tæt hold.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-01 Februar side 13
i sektionen Helhedsplan

forsiden af magasinet 2017-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data