Dramatisk maratonmøde i repræsentant­skabet

Vedtægtsændring medførte, at halvdelen af foreningsbestyrelsen måtte gå

Der var en meget lang dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening, som blev holdt i DGI-Huset mandag den 29. maj.
Aftenens dirigent, tidligere foreningsbestyrelses- og folketingsmedlem Rene Skau Björnsson, havde nok at gøre med at styre mødet og måtte til sidst nærmest afbryde talerne for at nå at afslutte mødet inden midnat. Mødet blev åbnet med 98 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, en del var dog gået hjem, da mødet sluttede, for da var klokken blevet mange.

Ændringer af forretningsordenen

Mødet blev indledt med vedtagelsen af to væsentlige ændringer til forretningsordenen.
På forslag fra Edvin Juhl fra Holmstrup blev det besluttet, at bestemmelsen om, at valg skal påbegyndes senest kl. 21.30, blev ændret til, at valg tidligst kan påbegyndes, når beretningen og indkomne forslag er behandlet. Begrundelsen lød, at repræsentantskabet skulle have mulighed for at høre kandidaternes holdninger. Laurids Bloch fra Søvangen foreslog desuden, at det i forbindelse med valg til foreningsbestyrelsen skulle være nok at skrive op til tre navne på stemmesedlen, det antal stemmer, der var på valg. Det ændringsforslag blev også vedtaget.

På trods af at det blev et maratonmøde, var de fleste opmærksomme hele tiden.

På trods af at det blev et maratonmøde, var de fleste opmærksomme hele tiden.

Beretning med indrømmelser

Boligforeningens formand, Kjeld Albrechtsen, erklærede i den mundtlige beretning, at foreningsbestyrelsen var særdeles enig i de pejlemærker, som Lene Olm havde præsenteret i et indlæg i Skræppebladets maj-udgave.

Forholdet mellem beboere og ansatte skal hvile på sikre principper.
Boligforeningen skal gøre det muligt at holde huslejestigninger i ave.

20 afdelinger har vedtaget budgetter uden huslejestigninger, og beboerne skal være trygge omkring huslejeudviklingen. Boligforeningen og afdelingerne har i 2016 haft overskud. Og Landsbyggefonden har givet grønt lys for renoveringen af blokke Gellerup og Toveshøj. Nu mangler byrådets godkendelse. Der skal også skaffes midler til renoveringen af højhuset på Astridsvej i Skovgårdsparken og til vinduespartier i Holmstrup.

Ældste afdelinger skal renoveres

Boligforeningens salg af jord ved Ringvejen har heldigvis givet betydelige mulighed for at give støtte til renoveringer, og Hans Broges Parken og Søvangen kan trække på Landsbyggefonden, så boligforeningens syv ældste afdelinger kan blive renoveret og økonomisk holdbare.

Til sidst erkendte formanden, at Muusmann-rapportens principper var blevet krænket, men det ville ikke ske igen, og for fremtiden ville principperne blive fulgt og både beboerne og de ansattes rettigheder blive respekteret.

”Foreningsbestyrelsen erkender, at der er sket nogle ting, der ikke burde være sket, og vi vil lave en strategi for, at det ikke gentager sig, ” lovede formanden.
Ny hjemmeside skal give mere synlighed

Den nye hjemmeside gør det muligt at offentliggøre boligforeningens referater og dokumenter. Kjeld Albrechtsen håber, at åbenheden bliver synlig. Det skal være muligt at se, hvilke projekter der arbejdes med, men man skal huske på, at mange ideer om projekter ikke realiseres. Huslejen i Havnehusene er på linje med andet nybyggeri. Afdelingsbestyrelserne skal kunne vælge de bedste løsninger i de lokale områder. Det giver forbedret service og økonomi.

”Og det er et gammelt løfte fra foreningsbestyrelsen: At hvis en afdelingsbestyrelse føler sig forbigået, så kan der altid indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,” fastslog formanden.

Livlig debat

Under den efterfølgende debat fik Tom Nilson fra Østergårdsparken formandens lovning på, at der arbejdes for, at nybyggeri i Tranbjerg vil blive en del af den eksisterende afdeling. Huslejestigninger i Havnehusene blev forklaret med forøgede ejendomsskatter.

Edvin Juhl fra Holmstrup sagde blandt andet, at foreningsbestyrelsen gik ind for åbenhed, og spurgte om den også gik ind for indsigt og medindflydelse, og om regeringen havde rejst sparekrav. Edvin nævnte en lang række sager for eksempel fra Kildeagervej og Holmstrup, hvor der var foretaget forkerte beregninger og indkøb.

”Luk møgsagerne. I skal give jeres mening til kende, før jeg kan stemme på jer,” sluttede han.

På linje hermed klagede Abdinasir Jama fra Gellerupparken over, at der blev administreret uden om afdelingsbestyrelsen.

B-ordningen

Youssef Khader fra Gellerupparken bad om, at mulighederne for udvidet brug af B-ordningen bliver undersøgt. Keld Albrechtsen var imødekommende og oplyste, at foreningen via BL har indgået en aftale på fem år med Finansministeriet, som giver mulighed for at administrere uden sanktioner. Efterfølgende blev beretningen godkendt.

Regnskaber og budgettet

Regnskabschef Susanne Witting gennemgik regnskab for 2016 samt budget for 2017 ved hjælp af tabeller og plancher. Foreningen har haft et stort overskud på 1.000.000 kroner, men det skyldes vel at mærke især bedre forrentning af boligforeningens værdipapirer. Der har i 2016 næsten ikke været tab af husleje. De tab, der har været, skyldes især, at ledige lejligheder tilbydes til mange, derfor kan der gå en vis tid, inden en ansøger slår til. Budgettet for byggeriet af Havnehusene var overskredet med 4,3 millioner kroner, men det var godkendt af tilsynet.

”Fraflytningsprocenten for familieboliger er på 12, og det er flot. Og langt de fleste afdelinger budgetterer med en nedsættelse af huslejen,” fortalte regnskabschefen.

Elsebeth Frederiksen fra Gellerupparken spurgte om restancer i huslejen, og regnskabschefen kunne oplyse, at restancesagerne havde toppet omkring årsskiftet. Der var kun blevet sagt tre lejere op i år. Derefter blev regnskabet og byggeregnskabet for Havnehusene godkendt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Dramatisk maratonmøde i repræsentant­skabet
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data